Hướng dẫn thổi bèo dạt mây trôi

Cảm âm Bèo dạt mây trôi Chuẩn Nhất, thường dùng.

Bạn đang xem: Hướng dẫn thổi bèo dạt mây trôi

Bèo Dạt Mây Trôi là một bản nhạc quen thuộc, là một bản nhạc đơn giản, dể nhớ, nhưng lại rất tốt để luyện tập sáo trúc, và rất hay.

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôiDo2 Do2, Sol2 Mi2 fa2 Sol2, La2 Sol2 Sol2

Anh ơi em vẫn đợi… bèo dạt.Mi2 Mi2, Mi2 Re2 Mi2 Sol2 (Re2) Do2, Do2 Mi2 Re2 Do2 (La) Sol

Mây í ì trôiSol2 Sol2 Do3 Mi2 fa2 La2 Sol

Chim sa tang tính tình, cá lộiMi2 Mi2, m2 Re2 Mi2 Sol2 (Re2) Do2, Do2 Mi2 Re2 Do2 (La) Sol

Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờLa Do2 Do2 Re2 Mi2 Mi2, (Re2) Mi2, Mi2 Re2 Do2, Re2 Mi2 Re2 Mi2 Sol2 Do2 Sol

Do2 La Do2 Re2 Mi2 Re2 Re2 Do2 .

đoạn sau lặp lại

CẢM ÂM BÈO DẠT MÂY TRÔI THỔI TỪ FA.

Xem thêm: Tập Đoàn Thành Công Là Gì Wikipedia, Thành Công Là Gì

Fa Fa Do2 La La# Do2,Re2 Do2 Do2La La,La Sol La Do2 (Sol) Fa , Fa La Sol Fa ReDo2 Fa2 La La# Do2, La La, La Sol La Do2 (Sol) Fa Fa La Sol Fa ReDo Re Fa Fa Sol – La La, (Sol) La La Sol Fa, Sol La Sol La Do2 Fa Do Fa ReFa Sol La Sol Sol Fa

CẢM ÂM BÀI BÈO DẠT MÂY TRÔI THỔI TỪ SOL.

Sol Sol Re2 Si Do2 Re2,Mi2 Re2 Re2Si Si,Si La Si Re2 (La) Sol , Sol Si La Sol MiRe2 Sol2 Si Do2 Re2, Si Si, Si La Si Re2 (La) Sol Sol Si La Sol MiRe Mi Sol Sol La – Si Si, (La) Si Si La Sol, La Si La Si Re2 Sol Re Sol MiSol La Si La La Sol

Xem thêm:  Cách vừa đánh vừa di chuyển trong lmht

CẢM ÂM BÀI BÈO DẠT MÂY TRÔI FULL KỸ THUẬT.

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôido2 do2 (rung hơi), (vuốt)sol2 mi2 fa2 sol2,la2 (láy si2) sol2 sol2 (ém hơi dần xuống câu sau)Em ơi anh vẫn đợi bèo dạt.(nhấp từ re2) mi2 mi2,mi2 re2 mi2 sol2 (re2) do2 (đoạn này có thể láy rền – nhập đồ- xong vuốt lên sol2), do2 mi2 re2 do2 la (rung hơi)Mây… trôi, chim ca, tang tính tình, cá lộisol2 (láy la2) do3 mi2 fa2 (rung hơi) sol2, (nhấp từ re2) mi2 mi2, mi2 re2 mi2 sol2 (re2) do2(đoạn này có thể láy rền – nhập đồ- xong vuốt lên sol2), do2 mi2re2 do2 la (rung hơi)Ngẫm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờSol la do2 do2 re2 – mi2 mi2, (re2) mi2 mi2 re2 do2 (có thể láy rền nhấp đồ), re2 mi2 re2 mi2 sol2 do2 sol do2 laSao chẳng thấy đâu.do2 re2 mi2 re2 re2 do2 (rung hơi)Lặp lại.Một mình trăng treo suốt đêm thâu,do2 do2 (rung hơi), (vuốt)sol2 mi2 fa2 sol2,la2 (láy do3 khác đoạn đầu là láy si2) sol2 sol2 (ém hơi dần xuống câu sau).

Xem thêm: Mềm Nắn Rắn Buông Là Gì – Phiếm Đàm: Mềm Thì Nắn, Rắn Thì Giữ Chặt

CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG BÀI CẢM ÂM BÈO DẠT MÂY TRÔI:Vuốt: vuốt ngón mềm mại từ nốt thấp hơn lên nốt chính hoặc từ nốt cao hơn về nốt chính.Hốt: chạy ngón lần lượt từ các nốt thấp hơn hoặc cao hơn về nốt chính. Ví dụ hốt từ do re mi Fa (Fa là nốt chính).Rung hơi: Tạo sự rung trong luồng hơi theo các mức độ nhanh chậm hay mạnh nhẹ khác nhau tạo cảm xúc cho bài sáo.Reo lưỡi: hay còn gọi là phi lưỡi, kỹ thuật đọc chữ R r r r …Đánh lưỡi đơn: kỹ thuật thổi các nốt bằng cách đánh âm “T” giúp các nốt tách biệt nhau, đánh lưỡi có thể mạnh nhẹ hoặc không đánh tạo nhịp điệu và điểm nhấn cho bản nhạc.Đánh lưỡi kép: là kiểu đánh TK, TTKT, …Láy – láy rền: là kỹ thuật vỗ ngón nhanh trên lỗ bấm, láy rền là láy nốt Rê (láy ngón mi và fa) hoặc sol (láy ngón La và si).CÁC KÝ HIỆU TRONG BÀI CẢM ÂM:(nốt nhạc): là ký hiệu của nốt hoa mỹ, là nốt không phải nốt chính trong bản nhạc, nó giống như nốt để vuốt lên (xuống) nốt chính tạo giai điệu mềm mại hơn.“-” là ký hiệu luyến. ví dụ Re-Mi là luyến từ rê lên Mi.

Xem thêm:  Good idea nghĩa là gì

Chuyên mục: Kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *