Cơ sở vật chất kỹ thuật là gì

cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch

khái niệm

Cơ sở vật chất – kỹ thuật trong du lịch được hiểu là phương tiện vật chất, kỹ thuật được huy động để tham gia khai thác tài nguyên du lịch nhằm tạo ra và thực hiện các dịch vụ, hàng hóa du lịch đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. chuyến du lịch của họ.

Theo nghĩa này, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch bao gồm cả cơ sở vật chất kỹ thuật của chính ngành du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật của các ngành khác cũng như của nền kinh tế quốc tế. người dân tham gia khai thác các tiềm năng du lịch, như cầu đường, bưu điện, viễn thông. , ánh sáng và nước …

Những yếu tố này được gọi chung là yếu tố của cơ sở hạ tầng xã hội. hạ tầng xã hội được coi là yếu tố đảm bảo các điều kiện chung cho du lịch phát triển. điều này cũng khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa du lịch và các ngành khác trong mối quan hệ ngành.

Nói một cách chính xác, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch được hiểu là toàn bộ những phương tiện vật chất kỹ thuật do tổ chức du lịch tạo ra nhằm khai thác tiềm năng du lịch, tạo ra sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa cung ứng và thỏa mãn nhu cầu của du khách. .

bao gồm hệ thống khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, phương tiện vận tải … đây là những yếu tố đặc trưng trong hệ thống lắp đặt kỹ thuật của ngành du lịch. .

Nếu thiếu những yếu tố này, nhu cầu của khách du lịch sẽ không được thỏa mãn. do đó, đây là yếu tố trực tiếp đảm bảo các điều kiện để tạo ra và cung cấp các dịch vụ du lịch cho du khách.

vai trò của cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch

Cơ sở vật chất kỹ thuật là một trong những yếu tố quan trọng đối với quá trình sản xuất kinh doanh. nó là nhân tố đảm bảo các điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển.

Mỗi lĩnh vực sản xuất kinh doanh để hoạt động cần phải có một hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng. Nói cách khác, để khai thác tài nguyên du lịch cần tạo ra hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương ứng.

Hệ thống này phải được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của dịch vụ du lịch và đồng thời cũng phải phù hợp với đặc điểm của tài nguyên du lịch tại đó. một quốc gia, một công ty muốn phát triển du lịch tốt thì phải có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tốt.

do đó, có thể nói trình độ phát triển cơ sở vật chất du lịch là điều kiện, đồng thời cũng là sự thể hiện trình độ phát triển du lịch của một quốc gia.

đặc điểm của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch

– cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch có mối quan hệ chặt chẽ với tài nguyên du lịch

Điều này cho thấy nơi nào có tài nguyên du lịch muốn khai thác thì phải có cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch. ngược lại, không thể xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật du lịch ở những nơi không có tài nguyên du lịch.

– cơ sở vật chất du lịch đồng bộ trong xây dựng và sử dụng

Đặc điểm này nảy sinh từ sự tổng hợp của nhu cầu khách du lịch bao gồm nhu cầu thiết yếu, nhu cầu cụ thể và nhu cầu bổ sung.

khách du lịch luôn yêu cầu được thỏa mãn tất cả những nhu cầu này cùng một lúc. do đó, cần có sự đồng bộ của các yếu tố trong cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

– thời gian làm hao mòn các thành phần chính của hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch là tương đối lâu.

Đặc điểm này là do thành phần chính của cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là các công trình kiến ​​trúc kiên cố như công trình khách sạn, nhà hàng hoặc các công trình kiến ​​trúc khác.

– một số thành phần của hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch được sử dụng không cân đối.

Trong du lịch, do ảnh hưởng của yếu tố mùa vụ, một số vùng, điểm du lịch hoạt động theo mùa nên các phương tiện, kỹ thuật chỉ được sử dụng vào một số thời điểm nhất định.

yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật trong du lịch

– mức độ thoải mái

vì mục tiêu của du lịch thường là tìm kiếm những ấn tượng và cảm giác khác với điều kiện của cuộc sống hàng ngày. do đó, khách du lịch luôn mong muốn được sống trong điều kiện tiện nghi, hiện đại và thuận tiện.

– mức độ thẩm mỹ

Đẳng cấp thẩm mỹ thể hiện trên hết ở thiết kế, hình thức bên ngoài, bố cục và màu sắc.

Khi đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật du lịch, cần chú ý thiết kế đảm bảo hình thức bên ngoài, thiết kế tiện nghi hài hòa, hợp lý về màu sắc, tiện nghi.

– mức độ vệ sinh

Trong kinh doanh du lịch, việc vệ sinh hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật luôn là yêu cầu bắt buộc. mức độ vệ sinh không phân biệt loại hình du lịch hoặc loại hình du lịch.

Vấn đề vệ sinh không chỉ nảy sinh với thiết bị của các cơ sở lắp đặt kỹ thuật mà còn với môi trường xung quanh chúng.

– mức độ bảo mật

Nhu cầu bảo mật xếp thứ hai trong hệ thống phân cấp nhu cầu của con người. Khi đi du lịch, khách du lịch luôn mong muốn sự an toàn về tính mạng, tài sản và tinh thần.

một số loại hình cơ sở vật chất – kỹ thuật du lịch

cơ sở lưu trú du lịch

phương tiện di chuyển cho khách du lịch

cơ sở kinh doanh nhà hàng

mua sắm các cơ sở du lịch thương mại

(Tham khảo: Giáo trình Dạy nghề cho Người kể chuyện du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *