Trích lược nội dung thẩm định là gì

tải xuống mẫu d01-ts

hướng dẫn cấu hình

danh sách thông tin (mẫu d01-ts)

1. đối tượng: tổng hợp hồ sơ, giấy tờ của đơn vị, người tham gia làm căn cứ để nợ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, BHTNLĐ-BNN; cấp lại, cấp đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu d02-ts) hoặc tờ khai tham gia. về an sinh xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu d02-ts) tk1-ts).

2. trách nhiệm thiết lập: sự thống nhất.

3. thời gian thành lập: đang nổi lên.

4. căn cứ lập: các loại công việc theo mục 2, phụ lục 01; phụ lục 02; phụ lục 03. ghi rõ bản chính / bản sao / bản sao có chứng thực của tài liệu.

5. phương pháp thiết lập:

* chỉ báo ngang:

– tiêu chí (1): điền nội dung danh sách (ví dụ: tệp làm căn cứ truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc tệp làm căn cứ để điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, bhyt, bhtn, bhtnlĐ, bnn).

– chỉ tiêu (2): viết tờ khai gửi chung [ví dụ kèm theo danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (mẫu d02-ts) hoặc đính kèm tờ khai của sự tham gia. bhxh, bhyt (mẫu tk1-ts)].

* tiêu chí cho mỗi cột:

– cột 1: nhập số thứ tự.

– cột 2: điền tên đầy đủ của người tham gia điều chỉnh.

– Cột 3: Ghi mã số bảo hiểm của người tham gia điều chỉnh.

– cột 4: ghi tên, loại văn bản (quyết định, hợp đồng lao động, xác nhận …).

– cột 5: ghi số tài liệu (99 / qd-ubnd, 88 / lĐtbxh-ncc …).

– cột 6: ghi ngày, tháng, năm ban hành văn bản.

– cột 7: nhập ngày có hiệu lực của tài liệu.

– cột 8: ghi cơ quan ban hành văn bản (huyện, tỉnh, sở …; công ty đến …).

– cột 9: ghi nội dung trích yếu văn bản (tuyển dụng, điều động, nâng lương; xác nhận người có công với cách mạng …).

– Cột 10: ghi một số thông tin trích từ các bài báo để cơ quan an sinh xã hội có cơ sở đánh giá, như:

+ tồn đọng: Viết một số nội dung vào tài liệu để làm cơ sở cho những tồn đọng.

+ trường hợp điều chỉnh nội dung đã đăng ký trong sổ BHXH (điều chỉnh làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Bộ Y tế): ghi rõ chức vụ, nơi công tác; mức lương, xếp lương, các khoản bổ sung hoặc mức lương, hệ số lương, thời gian xếp lương của người lao động theo quyết định giao chức vụ, công việc hoặc quyết định xếp lương hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng lao động theo nghề, vị trí việc làm.

+ cấp lại sổ an sinh xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; Ngày sinh; quan hệ tình dục; quốc tịch:

ghi rõ: họ và tên; Ngày sinh; quan hệ tình dục; quốc tịch của người tham gia được ghi trên giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh;

ghi rõ: Số chứng minh nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu; Họ và tên, ngày tháng năm sinh của người tham gia được ghi trên chứng minh nhân dân / thẻ căn cước / hộ chiếu.

nếu là đảng viên, ghi rõ: họ và tên; Ngày sinh; ngày tháng năm khai lý lịch của người tham gia được ghi trong lý lịch đảng viên.

+ trong trường hợp được hưởng quyền lợi bhyt cao hơn:

đối với người có công với cách mạng được cấp thẻ thương binh, thẻ bệnh binh, giấy chứng nhận người hưởng chính sách thương binh: ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, chỉ số mất sức lao động của người có công. trên thẻ; Họ tên và chức vụ của người ký thẻ.

Đối với người có công với cách mạng được cấp quyết định khen thưởng, cấp bằng, chứng nhận, bằng khen, huân chương, huy chương … (bằng văn bản): ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của người có công. về cách mạng đã khai báo trong tài liệu (nếu có); họ tên, chức vụ của người ký văn bản.

dành cho cựu chiến binh theo nghị định 150/2006 / nĐ-cp ngày 12/12/2006 của chính phủ (nghị định số 157/2016 / nĐ-cp ngày 24/11/2016 sửa đổi, bổ sung nghị định số 150/2006 / nĐ-cp ) – ghi rõ tên quyết định (là phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành khác); ngày nhập ngũ; quân hàm (tiêu chuẩn thượng úy, thiếu úy …); vị trí của đồn cựu chiến binh được chỉ ra trong tài liệu; họ tên, cấp bậc của người ký văn bản (hoặc ký văn bản).

đối với cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến được tặng bằng khen, giấy khen, quyết định phân công, lý lịch (cán bộ, đảng viên): ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của cựu chiến binh bằng văn bản; họ tên, chức vụ của người ký văn bản.

Đối với các đối tượng được hưởng quyền lợi lớn hơn về gia đình (như: thân nhân người có công với cách mạng, hộ nghèo …) được cấp chứng minh nhân dân, giấy xác nhận, sổ hộ khẩu … sổ tạm trú: ghi rõ họ, tên người có công với cách mạng (hoặc trưởng dòng họ), họ tên thân nhân đăng ký trong hồ sơ; họ tên, chức vụ của người ký văn bản.

* lưu ý: trường hợp người tham gia không có các giấy tờ nêu tại phụ lục 02, mục ii, iii, phụ lục 03 nhưng có các giấy tờ khác chứng minh thì đơn vị phải xuất trình trước. bhxh cơ quan xem xét giải quyết, không cho vào danh sách này.

để được hỗ trợ tư vấn và đăng ký dùng thử efy-ebhxh, hãy đăng ký tại đây

https://econtract.efy.com.vn/main/download/getckfinderimage?path=/files/DangKy-011.png

✅ liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về phần mềm ebhxh:

– bắc: direct line: 19006142 tel / zalo: mrs. hằng 0912 656 142 / ms dương 0914 975 209

– miền nam: direct line: 19006139 tel / zalo: ms thơ 0911 876 900 / ms . loy 0911 876 899

giao dịch điện tử về an sinh xã hội efy-ebhxh

efy Việt Nam

.bnn theo quyết định 595 / qd-bhxh

  • mẫu tk1-ts quyết định 22 / qd-bhxh ban hành ngày 8 tháng 1 năm 2020
  • d02-ts danh sách người lao động tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm , bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quyết định 505 / qđ-bhxh
  • mẫu đơn đề nghị cấp phát đơn BHXH 14 hsb
  • Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *