Thư mục Local, LocalLow và Roaming là gì ?

Nếu như bạn mở File Explorer lên và gõ vào thanh địa chỉ %AppData% rồi Enter. Bạn sẽ được dẫn tới một thư mục có tên là Appdata, thư mục này luôn hiện hữu trong thư mục User, và bên trong nó chứa ba thư mục Local, LocalLow, và Roaming. Nếu bạn mở những thư mục này lên, bạn sẽ thấy bên trong đó có những thư mục của các ứng dụng mà bạn hay sử dụng.
Bạn đang xem: Thư mục Local, LocalLow và Roaming là gì ?

Thư mục roaming là gì
Thư mục roaming là gì

Tuy nhiên, các ứng dụng được cài vào máy tính sẽ không nằm trong ba thư mục này, mà chúng sẽ nằm trong Program Files của ổ đĩa C. Vậy thì ba thư mục này là gì? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Cả ba thư mục Local, LocalLow, Roaming đều được tạo bởi hệ điều hành Windows. Kể cả khi trong hệ thống của bạn chỉ có những ứng dụng cài sẵn thì bạn vẫn sẽ tìm thấy ba thư mục Local, LocalLow, và Roaming trong thư mục Appdata. Những thư mục con nằm bên trong ba thư mục này sẽ tùy vào ứng dụng mà bạn cài vào máy. Chẳng hạn như ứng dụng Chrome sẽ tạo thư mục Google vào thư mục Roaming, còn ứng dụng iTunes sẽ tạo thư mục Apple trong thư mục Local.

Thư mục Roaming là gì ?

Roaming là thư mục sẽ được đồng bộ hóa với máy chủ nếu bạn đăng nhập vào một tên miền có hồ sơ chuyển vùng (cho phép bạn đăng nhập vào bất kỳ máy tính nào trong một tên miền và truy cập vào mục yêu thích, tài liệu của bạn, v.v. Firefox lưu trữ thông tin của nó ở đây, vì vậy bạn thậm chí có thể có cùng dấu trang giữa các máy tính có hồ sơ chuyển vùng.

Thư mục roaming là gì
Thư mục roaming là gì

Tất cả các những thư mục nào nằm trong thư mục này đều có khả năng đồng bộ với máy chủ server, và có thể copy qua lại giữa các máy tính để di chuyển User profile – hồ sơ người dùng. Chúng ta có thể lấy ví dụ như Chrome, ứng dụng Chrome sẽ tạo thư mục và lưu file bên trong thư mục Roaming bởi vì ứng dụng này cần đồng bộ những thư mục và file đó thông qua các dịch vụ web, hoặc cũng có thể bởi vì chính những dữ liệu mà ứng dụng này tạo ra có bản chất cần phải đồng bộ.

Thư mục Local

Những ứng dụng tạo thư mục và lưu dữ liệu bên trong thư mục Local, đồng nghĩa với việc những ứng dụng này sẽ không bao giờ “rời đi” khỏi hệ thống của bạn. Kể cả khi bạn xuất User profile-hồ sơ người dùng đi chăng nữa thì những ứng dụng và dữ liệu của ứng dụng đó được lưu trong thư mục Local vẫn sẽ không rời đi.

Thư mục Local
Thư mục Local

Thư mục LocalLow

Thư mục LocalLow cũng giống như thư mục Local. Tuy nhiên, những ứng dụng nào phải lưu dữ liệu trong thư mục LocalLow này là bởi vì chúng không có quyền truy cập để lưu dữ liệu, hoặc bởi vì những dữ liệu này về bản chất là không được lưu vào các thư mục Local hay Roaming.

Thư mục LocalLow
Thư mục LocalLow

Ngoài ra, có một số ứng dụng sẽ tạo thư mục bên trong cả ba thư mục Local, LocalLow, và Roaming, nhưng chúng sẽ lưu file khác nhau vào từng thư mục, Adobe là một ví dụ. Microsoft bên cạnh đó cũng tạo và lưu một số file của Windows vào trong ba thư mục này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *