The same to you nghĩa là gì

Trong các văn bản hoặc giao tiếp thường ngày thì việc gặp phải tiếng Anh là việc không thể nào tránh khỏi. Không phải vì tiếng Việt của chúng ta không có đủ từ để giải thích ý nghĩa của tiếng Anh nhưng vì tiếng Anh là một thứ tiếng mà toàn thế giới đều biết đến và được xem là ngôn ngữ chung do vậy mà tiếng Anh lớn hơn rất nhiều so với tiếng Việt chúng ta. Do vậy mà có thể mỗi người chúng ta sẽ tiếp xúc với tiếng Anh hàng ngày và ví dụ cụ thể thấy là đi ngoài đường các bạn sẽ thấy chữ Hotel đó là khách sạn được dùng nhiều ở Việt Nam. Và bài viết này vfrom sẽ giải thích ý nghĩa của một số cụm từ như là the same to you, the way, the order of, the melody? Sau đây hãy cùng vuonxavietnam.net.netrum tìm hiểu nhé. The same to you nghĩa là gì? The same có nghĩa là giống hết nhau. Còn The same to you có nghĩa là bạn cũng vậy/tôi cũng giống như bạn Câu nói the same to you được dùng khi bạn muốn đáp lại ý kiến giống hệt của người khác mà trước đó bạn nhận được từ họ. Như người khác chúc bạn may mắn, và bạn cũng muốn chúc lại người khác câu đó nhưng không muốn nói dài dòng thì bạn sẽ dùng the same to you, nó tựa tựa như “you too” đấy Ví dụ:I was just about to say the same to you.Bạn đang xem: Same to you là gì

Đang xem: Same to you là gì

Tôi cũng định nói thế với bạn. Does she seem the same to you?Cô ấy vẫn như xưa với cậu chứ?

The way nghĩa là gì? The way dịch ra có nghĩa là “cách” The way được sử dụng khi bạn muốn thể hiện cách nhìn của bạn với một sự vật, sự việc nào đó.

Bạn đang xem:

Ví dụ: The way i see itTheo cách tôi nhìn nhận The way you make me feelCách bạn làm cho tôi cảm thấy The way I walk in the street, the way my momma wakes me up.

Xem thêm:

Cách tôi đi dạo trên phố, cách mà mẹ tôi đánh thức tôi dậy.I saw the way you looked at me before, and I see the way that you look at me now.

Xem thêm:

Em thấy cách anh nhìn em trước kia và giờ thấy cách anh nhìn em lúc này.

Ví dụ: His life and the lives of others depend on his always being ready to act on the orders of his commanding officer.Mạng số của ông và của những người khác tùy thuộc vào việc ông luôn sẵn sàng hành động khi có lệnh của sỉ quan chỉ huy Have you heard of the order of the Dragon?Cậu đã bao giờ nghe đến mệnh lện của Rồng chưa?

Chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *