Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì? City, Municipality?

Khi nói về thành phố ở Việt Nam, có 3 trường hợp nói về thành phố bao gồm i) thành phố trực thuộc trung ương (giống tỉnh), ii) thành phố trực thuộc trung ương và iii) thành phố trực thuộc tỉnh, vậy Việc sử dụng thuật ngữ “thành phố” cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho người dịch vì ở Việt Nam không có cơ quan nào thống nhất các thuật ngữ của các đơn vị hành chính với nhau. , trong khi ở nước ngoài, nó quy định đơn vị hành chính trong các phạm vi rõ ràng và chính thức. Hơn nữa, từ city có nghĩa là thành phố được sử dụng cho 3 trường hợp trên ở Việt Nam, do đó nó gây ra rất nhiều khó khăn cho người phiên dịch do 3 loại “thành phố” này khác nhau. để “giải mã”, chúng ta cần hiểu sơ đồ đơn vị hành chính dưới đây:

Thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là gì

thành phố nào trực thuộc trung ương ở Anh?

thành phố trung tâm trong tiếng Anh là municipality. Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của từ municipality.

đô thị: thành phố hoặc thị trấn có chính quyền địa phương của chính nó hoặc chính quyền địa phương == & gt; thành phố có chính quyền địa phương riêng

ví dụ: đô thị cung cấp các dịch vụ như điện, nước và thu gom rác – & gt; thành phố cung cấp điện, nước và dịch vụ thu gom rác thải.

Ở Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng.

thành phố tiếng anh là gì trong 5 thành phố trên: thủ đô hà nội (chỉ vì hà nội là thủ đô), thị xã đà nẵng, thị xã hồ chí minh, thị xã cần thơ, thị xã hà nội hai phòng?

tuy nhiên, trên thực tế, mọi người vẫn quen dùng thành phố hồ chí minh, thành phố đà nẵng, thành phố cantho, thành phố hải phòng, thành phố hà nội – thành phố cho 5 thành phố dưới tw này được hiểu là một đô thị

Kết luận: Thành phố cấp tỉnh (xem hình trên) hoặc thành phố trực thuộc trung ương sử dụng thành phố để thống nhất, tuy nhiên các tên nên được viết cùng nhau.

thành phố nông thôn tiếng Anh là gì?

trong tiếng Anh là thành phố trực thuộc tỉnh, nhưng thực ra người ta quen dùng city nên khiến người đọc không biết chính xác thành phố nào trực thuộc tỉnh.

ví dụ: thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai – & gt; tạm dịch là thành phố biên hòa, tỉnh đồng nai

theo pnvt, nếu thành phố trực thuộc tỉnh, tức là đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, tạm dịch là “thành phố nhỏ” nên được dùng để thống nhất và phân biệt với thành phố tại cấp tỉnh.

tuy nhiên, trên thực tế, thành phố trực thuộc tỉnh thuộc Anh vẫn là thành phố vì nó ở cấp huyện, ví dụ: thành phố long xuyên, tỉnh an giang – & gt; tạm dịch là long thành xuyen, tỉnh giang, tuy nhiên các tên riêng cách nhau bởi dấu cách, để phân biệt với các thành phố trực thuộc trung ương.

thành phố trực thuộc trung ương ở Anh là gì?

thành phố trực thuộc trung ương trong tiếng Anh là gì? ở Việt Nam hiện nay chỉ có thành phố thủ đức là thành phố trực thuộc trung ương

p. ví dụ: thành phố thủ đức, thành phố hồ chí minh – & gt; tạm dịch là thành phố trực thuộc trung ương, thành phố Hồ Chí Minh

Tuy nhiên, trên thực tế thành phố trực thuộc trung ương vẫn là thành phố vì nó thuộc cấp quận, huyện nhưng tên được viết cách nhau để phân biệt với thành phố trực thuộc trung ương.

ở Việt Nam, chỉ có thành phố thủ đức là thành phố trực thuộc trung ương. ví dụ: thành phố thủ đức, tphcm – & gt; tạm dịch là thành phố thủ đức, thành phố Hồ Chí Minh

cách xác định thành phố trực thuộc tỉnh?

cách xác định thành phố trực thuộc tỉnh là đằng sau tên thành phố có đơn vị cấp tỉnh, tức là tùy theo thành phần đứng sau nó là tỉnh hay thành phố trực thuộc trung ương mà quyết định nếu là một thành phố trực tiếp. trực thuộc tỉnh hoặc không. thành phố trực thuộc trung ương. ví dụ: thành phố buon ma thuot, tỉnh dak lak – & gt; Đây là thành phố trực thuộc tỉnh, tạm dịch là Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. tuy nhiên, để nhất quán, chúng tôi tạm dịch là thành phố buon ma thuot, tỉnh Dak lak

Như vậy, chúng ta đã phân biệt rõ 3 loại thành phố ở Việt Nam, đó là thành phố trực thuộc trung ương (cấp với tỉnh) trong tiếng anh là municipality, city trực thuộc trung ương. Tiếng Anh là thành phố trực thuộc trung ương và thành phố trực thuộc tỉnh tiếng Anh là thành phố trực thuộc tỉnh. tuy nhiên để thống nhất và dễ nhớ, dễ sử dụng thì thành phố vẫn được sử dụng, tuy nhiên chỉ có thành phố trực thuộc trung ương là tên riêng phải viết chung (gồm 5 thành phố trực thuộc trung ương).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *