Sự Khác Biệt Giữa Enthalpy Và Entropy Là Gì ? Bài Viết Của Mod Vinh Co

Điểm khác biệt chính giữa entanpi và entropi là entanpi là sự truyền nhiệt diễn ra dưới áp suất không đổi, trong khi entropi cho ta ý tưởng về tính ngẫu nhiên của một hệ thống. : sự khác biệt giữa enthalpy và entropy là gì, post by mod @vinh co

Với mục đích nghiên cứu về hóa học, chúng tôi chia vũ trụ làm hai thành một hệ thống và xung quanh. bất cứ lúc nào, phần chúng ta sẽ nghiên cứu là hệ thống, và phần còn lại là môi trường. entanpi và entropi là hai thuật ngữ mô tả các phản ứng diễn ra trong một hệ thống và môi trường xung quanh nó. cả entanpi và entropi đều là các hàm trạng thái nhiệt động lực học.

nội dung

1. tổng quan và những điểm khác biệt chính 2. enthalpy là gì 3. entropy là gì 4. so sánh cạnh nhau – enthalpy vs entropy ở dạng bảng5. tóm tắt

enthalpy là gì?

Khi một phản ứng xảy ra, nó có thể hấp thụ hoặc phát nhiệt và nếu chúng ta thực hiện phản ứng ở áp suất không đổi thì ta gọi nó là entanpi của phản ứng. tuy nhiên, chúng ta không thể đo entanpi của các phân tử. do đó, chúng ta cần đo sự thay đổi entanpi trong một phản ứng. Chúng ta có thể thu được sự thay đổi entanpi (h) của một phản ứng ở nhiệt độ và áp suất nhất định bằng cách lấy entanpi của các sản phẩm trừ đi entanpi của các chất phản ứng. nếu giá trị này là âm thì phản ứng tỏa nhiệt. nếu giá trị là dương, thì phản ứng thu nhiệt.

hình 01: mối quan hệ giữa sự thay đổi entanpi và sự thay đổi pha

Sự thay đổi entanpi giữa bất kỳ cặp chất phản ứng và sản phẩm nào là độc lập với con đường giữa chúng. hơn nữa, sự thay đổi entanpi phụ thuộc vào giai đoạn của các chất phản ứng. Ví dụ, khi oxi ở thể khí và hiđro ở thể khí phản ứng để tạo ra hơi nước, sự thay đổi entanpi là -483,7 kJ. tuy nhiên, khi các chất phản ứng giống nhau phản ứng để tạo ra nước lỏng, sự thay đổi entanpi là -571,5 kJ. xem thêm: sốt phát ban là gì – sốt phát ban: chẩn đoán và điều trị bệnh

2 giờ2 (g) + o2 (g) → 2h2o (g); ∆h = -483,7kj

2 giờ2 (g) + o2 (g) → 2 giờ2o (l); ∆h = -571,7kj

entropy là gì?

một số điều xảy ra một cách tự nhiên, những điều khác thì không. chẳng hạn, nhiệt sẽ được truyền từ vật ấm hơn sang vật lạnh hơn, nhưng chúng ta không thể quan sát điều ngược lại ngay cả khi quy luật năng lượng không được bảo toàn. khi một sự thay đổi xảy ra, tổng năng lượng không đổi nhưng được phân chia khác nhau. chúng ta có thể xác định hướng thay đổi bằng cách phân bố năng lượng. một sự thay đổi là tự phát nếu nó dẫn đến sự ngẫu nhiên và hỗn loạn hơn trong toàn vũ trụ. chúng ta có thể đo lường sự hỗn loạn, ngẫu nhiên hoặc phân tán của năng lượng bằng cách sử dụng hàm trạng thái; chúng tôi gọi nó là entropy.

hình 02: lược đồ thể hiện sự thay đổi entropi khi truyền nhiệt

Định luật thứ hai của nhiệt động lực học liên quan đến entropy và nói rằng entropy của vũ trụ tăng lên trong một quá trình tự phát. entropy và lượng nhiệt sinh ra có liên quan đến mức độ sử dụng năng lượng của hệ thống. trong thực tế, lượng entropi thay đổi hoặc nhiễu loạn bổ sung gây ra bởi một lượng nhiệt q nhất định phụ thuộc vào nhiệt độ. nếu trời rất nóng thì nhiệt lượng tăng thêm một chút sẽ không gây xáo trộn nhiều, nhưng nếu nhiệt độ rất thấp, cùng một lượng nhiệt sẽ gây ra nhiễu động lớn. thì cdspninhthuan.edu.vn chúng ta có thể viết nó như sau: (trong đó ds thay đổi theo entropy, dq thay đổi nhiệt và t là nhiệt độ.

ds = dq / t

sự khác biệt giữa entanpi và entropi là gì?

entanpi và entropi là hai thuật ngữ liên quan đến nhiệt động lực học. Sự khác biệt chính giữa entanpi và entropi là entanpi là sự truyền nhiệt diễn ra dưới áp suất không đổi trong khi entropi cho ta ý tưởng về tính ngẫu nhiên của một hệ thống. Hơn nữa, entanpi liên quan đến định luật đầu tiên của nhiệt động lực học trong khi entropi liên quan đến định luật thứ hai của nhiệt động lực học. Một sự khác biệt quan trọng khác giữa entanpi và entropi là chúng ta có thể sử dụng entanpi để đo sự thay đổi năng lượng của một hệ thống sau một phản ứng, trong khi chúng ta có thể sử dụng entropi để đo lường mức độ rối loạn của một hệ thống sau một ứng dụng.

tóm tắt – enthalpy và entropy

Entanpi và entropi là những thuật ngữ nhiệt động lực học mà chúng ta thường sử dụng với các phản ứng hóa học. Sự khác biệt cơ bản giữa entanpi và entropi là entanpi là sự truyền nhiệt diễn ra dưới áp suất không đổi, trong khi entropi cho ta ý tưởng về tính ngẫu nhiên của một hệ thống.

1. mail cdspninhthuan.edu.vnn. entanpi câm. Hóa học Libretexts, Quỹ Khoa học Quốc gia, ngày 26 tháng 11 năm 2018. Có sẵn tại đây 2. Drake, Gordon W.F. “sự hỗn loạn.” encyclopædia britannica, encyclopædia britannica, inc., ngày 7 tháng 6 năm 2018. có tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *