Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài là gì

đề tài nghiên cứu khoa học là gì?

chủ đề của cuộc điều tra khoa học là một hoặc nhiều vấn đề khoa học chứa những điều chưa biết (hoặc chưa biết đầy đủ), nhưng đã có tiền đề và khả năng có thể biết để trả lời các câu hỏi được nêu trong cuộc điều tra, trong khoa học hoặc trong thực tế. đề tài nghiên cứu khoa học do yêu cầu của lý luận và thực tiễn đặt ra và đáp ứng hai điều kiện:

những gì bạn đang thấy: cơ sở khoa học và thực tiễn của chủ đề này là gì

Vấn đề học tập (còn được gọi là vấn đề nghiên cứu) là một câu hỏi đặt ra khi nhà nghiên cứu đối mặt với mâu thuẫn giữa giới hạn của kiến ​​thức khoa học hiện có và nhu cầu phát triển kiến ​​thức đó ở một trình độ cao hơn. Câu hỏi này cần được trả lời và trả lời trong nghiên cứu nên còn được gọi là câu hỏi nghiên cứu, để xác định một đề tài nghiên cứu khoa học, trước hết người nghiên cứu phải xem xét các vấn đề khoa học (còn là đề tài nghiên cứu) đã nêu ra. Có thể có ba trường hợp:

false – problem: Tôi nghĩ rằng có một vấn đề, nhưng sau khi điều tra nó, không có vấn đề gì hoặc có vấn đề khác. phát hiện những “sai phạm” dẫn đến tiết kiệm chi phí và tránh những hậu quả nghiêm trọng cho hoạt động thực tiễn. đề tài nghiên cứu thực chất là một câu hỏi: một vấn đề gặp khó khăn về lý luận và thực tiễn mà chưa ai trả lời được (hoặc trả lời được nhưng chưa đầy đủ, chưa chính xác, chưa rõ ràng) đòi hỏi người nghiên cứu phải trả lời những điều chưa rõ, đưa ra kết quả đầy đủ. tốt hơn, sáng tỏ hơn hoặc phát hiện ra cái mới theo quy luật khách quan, phù hợp với xu thế phát triển đi lên. Việc điều tra một đề tài khoa học thường bắt đầu bằng việc phát hiện ra vấn đề và vấn đề nghiên cứu phải được trình bày dưới dạng một câu nghi vấn. đề tài nghiên cứu là một hình thức tổ chức nghiên cứu, được đặc trưng bởi một nhiệm vụ nhất định. có thể phân biệt chủ thể với một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác. Mặc dù không hoàn toàn về bản chất khoa học nhưng chúng có những đặc điểm giống chủ thể như dự án, đề án, chương trình. .

đề tài được chấp nhận khi có nội dung thiết thực, cập nhật và chứa đựng các yếu tố mới phục vụ mục đích quan trọng trong khoa học và trong đời sống thực (đề tài phải trả lời rõ ràng nghiên cứu là gì? nghiên cứu nhằm mục đích gì? và làm thế nào để tiến hành nghiên cứu. nghiên cứu?). trong hoạt động thực tiễn và khoa học luôn tồn tại vô số mâu thuẫn và trở ngại. chức năng của nghiên cứu khoa học là khám phá những mâu thuẫn này, hình thành các vấn đề – các vấn đề toán học, và tổ chức giải quyết các vấn đề đó – một cách hiệu quả. việc giải quyết vấn đề đúng và hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn chủ đề.

bản chất của đề tài nghiên cứu khoa học

Chủ đề nghiên cứu phải mới và hiện tại, tập trung vào các lĩnh vực khoa học và đời sống phức tạp và đa dạng, đồng thời giải quyết các câu hỏi chưa được giải đáp trong lĩnh vực này. một lĩnh vực nghiên cứu khoa học nhất định … do đó, một đề tài nghiên cứu khoa học phải có các tính chất sau:

phân loại đề tài nghiên cứu khoa học

Các chủ đề nghiên cứu thường có thể được chia thành:

Theo loại nghiên cứu, nó có thể được chia thành bốn loại:

ví dụ, khoa học giáo dục là khoa học ứng dụng; đề tài nghiên cứu cũng có các hạng mục tương tự như trên. Ngoài ra, do tính chất, yêu cầu và mức độ khác nhau, các đề tài nghiên cứu giáo dục còn được phân loại thành:

chọn đề tài nghiên cứu khoa học

Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu khoa học là hoạt động đầu tiên của nhận thức khoa học về những vấn đề cơ bản của nghiên cứu khoa học trong một lĩnh vực nào đó, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người nghiên cứu, vì mỗi đề tài nghiên cứu đều gắn với nỗ lực đầu tư trí tuệ, sức lực, thời gian, tiền bạc … đôi khi quyết định hướng chuyên môn của nghề nghiệp – xuất phát điểm chọn đề tài nghiên cứu: – việc chọn đề tài nghiên cứu khoa học cần dựa trên những động cơ và yêu cầu sau: – điểm mạnh của người nghiên cứu : người nghiên cứu biết thế mạnh của mình về một lĩnh vực, vấn đề nào đó để chọn đề tài tương ứng.- nhu cầu thực tiễn: đề tài phải giải quyết một trong những vấn đề do thực tiễn đặt ra.- phải có người hướng dẫn: có năng lực, trình độ, tài liệu .. .- tài liệu tham khảo: chủ đề được chọn có tài liệu tham khảo liên quan đến nó. – phương tiện và điều kiện cần thiết để nghiên cứu chủ đề: máy móc, thiết bị, tài chính… cần và đủ.

xem thêm: cách viết đơn xin chuyển đảng viên cuối cùng

cơ sở thực tế để chọn chủ đề:

xem danh sách các luận án đã được bảo vệ, các bài báo khoa học đã xuất bản …

chọn chủ đề trong hai trường hợp:

+ đề tài được chỉ định: nghiên cứu viên được giao thực hiện một đề tài nằm trong nhiệm vụ đề tài mà đơn vị, bộ môn hoặc khoa đang thực hiện theo yêu cầu của cấp trên, theo hợp đồng với một bạn đồng hành; hoặc có thể người hướng dẫn giao cho sinh viên hoặc nghiên cứu sinh một chủ đề giả định không liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu của khoa. + chủ đề tùy chọn: nhà nghiên cứu cần nghiên cứu kỹ hiện trạng phát triển lĩnh vực chuyên môn, hiểu rõ tình hình thực tế để xác định hướng điều tra thích hợp. Việc lựa chọn đề tài phải được cân nhắc kỹ lưỡng và xem đề tài có tầm quan trọng về mặt khoa học hay không. nó có ý nghĩa thiết thực nào không? Nghiên cứu có cần thiết không? Có đủ các điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thành luận văn không? Họ có phù hợp với sở thích và thế mạnh của bạn không? đây là một công việc trí óc khó khăn, gặp nhiều trở ngại nhưng có tính chất quyết định đến sự thành bại của toàn bộ quá trình nghiên cứu. + cũng như w.a. như ashby đã nói: “khi chúng tôi có thể trình bày vấn đề một cách rõ ràng và đầy đủ, chúng tôi không còn xa giải pháp nữa”.

nhà vật lý nổi tiếng wemer heisenberg cũng nhận xét: “… lẽ thường, khi một vấn đề được phát biểu rõ ràng, nó đã được giải quyết hơn một nửa…”. xác định vấn đề. dự án là bắt đầu nhưng nó không kết thúc ở đó, mà là chủ đề mà nó sẽ tiếp tục được sử dụng làm định hướng cho các hoạt động của giai đoạn tiếp theo và ngược lại, nó sẽ tiếp tục được điều chỉnh (tất nhiên là chỉ chi tiết) trong quá trình nghiên cứu trong tương lai.

đặt tên cho chủ đề

vấn đề khoa học khi đã được chủ thể chọn làm đối tượng nghiên cứu sẽ trở thành đề tài nghiên cứu và sau khi đã làm rõ tất cả các vấn đề liên quan đến mục tiêu nghiên cứu thì đề tài được đặt tên, nghĩa là nó được thể hiện bằng tên gọi.

tên đề tài nghiên cứu khoa học là văn bản thể hiện ngắn gọn mô hình tư tưởng về kết quả mong đợi của quá trình nghiên cứu. nó cũng thể hiện mong muốn của nhà nghiên cứu trong việc tác động, cải thiện chủ đề để cuối cùng đạt được các mục tiêu đã định.

tên của đề tài nghiên cứu phản ánh ngắn gọn hơn nội dung nghiên cứu của đề tài, nó chỉ có thể mang một giá trị duy nhất rất ngắn gọn, không được phép hiểu từ hai nghĩa trở lên.

tiêu đề của chủ đề phải được diễn đạt bằng một câu ngữ pháp hoàn chỉnh, rõ ràng và ngắn gọn, ít từ nhất nhưng chứa đựng nhiều thông tin nhất, chứa nhiều chủ đề cần điều tra.

Tên đề tài được nêu một cách khoa học, thể hiện trình độ nhận thức sâu sắc của người nghiên cứu đối với vấn đề khoa học mà mình chọn làm đối tượng điều tra.

tên đề tài, luận án cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác theo nội dung cơ bản của công trình khoa học, thể hiện tinh thần trách nhiệm độc đáo của tác giả, nói lên được công trình nghiên cứu khoa học đã thực hiện. với một cuộc điều tra hoàn chỉnh và nghiên cứu kỹ lưỡng và toàn diện về chủ đề đó.

cần tránh:

giới thiệu trong tiêu đề của luận án bất kỳ loại công thức nào, loại tỷ lệ phần trăm, loại thuật ngữ Latinh dài hoặc các từ chuyên môn khác, làm cho tiêu đề trở nên phức tạp và khó hiểu hơn, ví dụ: “Phân tích hóa lý trong lĩnh vực điều chế photphat từ axit nitric: một phần của hệ năm hợp chất cao – n2o5 – p2o5 – h2sif6 – h2o “.

giới thiệu các dạng không chắc chắn trong tiêu đề của luận án dưới dạng “một số nhiệm vụ…”, “phân tích một số vấn đề…”, “một số bản phác thảo dạng…”, “một số phản ánh về…”

xác định tiêu đề dưới dạng sáo rỗng như: “thảo luận vấn đề…”, “tổng hợp…”, “phân tích và khái quát…”, “giải quyết…”, “điều tra…” “… đồng thời thời gian, bạn phải Những tiêu đề hay mà chỉ nhấn mạnh khía cạnh thực tế, thuần túy mang tính thực dụng chứ không phải nghiên cứu khoa học thì sẽ không được coi là những tiêu đề hay.

xem thêm: hướng dẫn chạy lại phần mềm chạy lại chương trình cho điện thoại android

ví dụ: “thu thập kali sunfat từ kali clorit”, “đo điện trở bề mặt của thiếc siêu dẫn ở 9400 megahertz”. “tính toán thanh đường sắt” … trong nghiên cứu khoa học cần phải tìm ra đề tài, chỉ trên cơ sở đề tài thì người nghiên cứu mới có được kết quả khoa học mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *