Acetyl coa là gì

Sự khác biệt chính giữa acetyl CoA và acyl CoA là acetyl CoA (hoặc acetyl Coenzyme A) giúp chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid trong khi acyl CoA (hoặc acyl Coenzyme A) giúp chuyển hóa axit béo.

Bạn đang xem: Acetyl coa là gì

Acetyl CoA rất hữu ích trong httl.com.vn/wikiệc đưa nhóm acetyl vào chu trình Krebs để sản xuất năng lượng. Một nhóm acetyl là một nhóm chức có công thức hóa học -C (O) CH3. Một nhóm acyl cũng là một nhóm chức có công thức hóa học -C (O) R trong đó nhóm R là chuỗi bên axit béo. Nó rất hữu ích trong httl.com.vn/wikiệc sản xuất năng lượng thông qua chuyển đổi thành acetyl CoA.

*

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Acetyl CoA là gì 3. Acyl CoA là gì4. So sánh cạnh nhau – Acetyl CoA vs Acyl CoA ở dạng bảng5. Tóm tắt

Acetyl CoA là gì?

Acetyl CoA hoặc acetyl Coenzyme A là một phân tử quan trọng liên quan đến quá trình chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid. Nó rất hữu ích trong httl.com.vn/wikiệc đưa nhóm chức acetyl vào chu trình Krebs để sản xuất năng lượng. Ở đó, acetyl CoA oxy hóa, tạo ra ATP.

*

Hình 1: Cấu trúc chung của Acetyl CoA

Acetyl CoA hình thành từ sự kết hợp của một số axit amin, pyruvate và axit béo. Acetyl hóa CoA tạo ra acetyl CoA, và điều này xảy ra thông qua quá trình glycolysis của carbohydrate và oxy hóa beta của axit béo. Phân tử này có liên kết thioester có tính phản ứng cao do hàm lượng năng lượng cao. Do đó, sự thủy phân của liên kết thioester này là exergonic (có nghĩa là, nó giải phóng năng lượng cho xung quanh).

Sau khi acetyl CoA đi vào chu trình Krebs, nó oxy hóa thành carbon dioxide (CO2) và nước (H2O). Và quá trình oxy hóa này giải phóng năng lượng, sau đó được thu giữ dưới dạng phân tử ATP và GTP. Một acetyl CoA giúp tạo ra 11 ATP và một GTP.

Acyl CoA là gì?

Acyl CoA là một phân tử quan trọng được sử dụng trong chuyển hóa axit béo. Đó là một nhóm các coenzyme. Hợp chất này có coenzyme A gắn vào chuỗi axit béo. Nó là một hợp chất tạm thời dễ dàng phân hủy thành Coenzyme và axit béo.

*

Hình 2: Cấu trúc chung của Acyl CoA

Hợp chất Acyl CoA rất quan trọng trong sản xuất năng lượng của động vật vì nó chuyển đổi thành acetyl CoA và, đi vào chu trình Krebs để tạo ATP và GTP. Quá trình oxy hóa beta của acyl CoA tạo ra acetyl CoA.

Khi hình thành phân tử acyl CoA, một axit béo trải qua phản ứng hai bước để kích hoạt axit béo. Acyl-CoA synthetase xúc tác phản ứng này. Trong bước đầu tiên, axit béo thay thế nhóm diphosphate của phân tử ATP (Phân tử ATP là phân tử triphosphate) và do đó, tạo ra AMP (adenosine monophosphate). Trong bước thứ hai, một coenzyme A thay thế phần AMP của phân tử để tạo thành acyl CoA.

Sự khác biệt giữa Acetyl CoA và Acyl CoA là gì?

Acetyl CoA vs Acyl CoA

Acetyl CoA là một phân tử quan trọng liên quan đến chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid.

Xem thêm: Game Nuoi Meo Con Mèo Biết Nói, Mua Trò Chơi Con Mèo Biết Nói

Acyl CoA là một phân tử quan trọng được sử dụng trong chuyển hóa axit béo.
Vai trò trong chuyển hóa
Giúp chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid. Giúp chuyển hóa axit béo.
Cơ chế phản ứng
Nhập chu trình Krebs để tạo ATP và GTP. Chuyển đổi thành acetyl CoA, sau đó, đi vào Chu trình Krebs để tạo ATP và GTP.
 Sự hình thành
Hình thành bởi sự kết hợp của một số axit amin, pyruvate và axit béo. Hình thành bởi một phản ứng hai bước liên quan đến một axit béo (để kích hoạt axit béo).

Tóm tắt – Acetyl CoA vs Acyl CoA

Acetyl CoA và acyl CoA là các dạng của coenzyme. Đây là những phân tử rất quan trọng trong quá trình chuyển hóa các hợp chất sinh học khác nhau. Sự khác biệt chính giữa acetyl CoA và acyl CoA là acetyl CoA giúp chuyển hóa protein, carbohydrate và lipid trong khi đó, acyl CoA giúp chuyển hóa axit béo.

Xem thêm: Cách Nuôi Chó Rottweiler Con Và Giai Đoạn Sinh Sản, Cách Ít Người Biết Để Chăm Sóc Chó Rottweiler

Tài liệu tham khảo:

1. Ung Acetyl-CoA. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 22 tháng 4 năm 2018, Có sẵn tại đây.2. Acyl-CoA. Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 22 tháng 4 năm 2018, Có sẵn tại đây.3. Acetyl Coenzyme A. Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia. Cơ sở dữ liệu hợp chất PubChem, Thư httl.com.vn/wikiện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, Có sẵn tại đây.

Hình ảnh lịch sự:

1. xông Acetyl-CoA trực tuyến bởi NEUROtiker – Công httl.com.vn/wikiệc riêng (Tên miền công cộng) qua Commons Wikimedia2. Cấm Acyl-CoA2 của NEUROtiker – Công httl.com.vn/wikiệc riêng (Miền công cộng) qua Commons Wikimedia

Chuyên mục: Hỏi đáp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *