Bạn đang xem: – Galaxy Play Tại HTTL CREDIT

3.1. Khách hàng đồng ý sử dụng Dịch vụ Galaxy Play và bất kỳ nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ Galaxy Play cho mục đích giải trí cá nhân, phi lợi nhuận. Bạn được cấp quyền không độc quyền để truy cập và xem nội dung thông qua dịch vụ Galaxy Play của Galaxy Play. Bạn không có quyền cấp phép phụ, chuyển nhượng hoặc chuyển giao bản quyền cho bất kỳ nội dung nào theo bất kỳ cách nào. Không được phép sử dụng các dịch vụ và / hoặc nội dung của galaxy play cho các hoạt động công cộng hoặc để giới thiệu cho đông đảo khán giả.

3.2. Khách hàng chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Galaxy Play trong lãnh thổ Việt Nam.

3.3. bạn đồng ý sử dụng dịch vụ và / hoặc nội dung của galaxy play, bao gồm tất cả các tính năng, chức năng và các bộ phận liên quan, phù hợp với các điều khoản và điều kiện và quy định của pháp luật Việt Nam.

3.4. khách hàng đồng ý không thu thập, lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, hiển thị, biểu diễn, xuất bản, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chào bán hoặc sử dụng bất hợp pháp nội dung được cung cấp thông qua galaxy play Dịch vụ Trừ khi được cho phép rõ ràng trong chính sách này hoặc được đồng ý bằng văn bản với trò chơi thiên hà.

3.5 Bạn cũng đồng ý không phá vỡ, xóa, thay đổi, phá hủy, làm suy giảm hoặc cản trở bất kỳ biện pháp bảo vệ nào mà cách chơi của galaxy có sẵn đối với bất kỳ nội dung nào được cung cấp thông qua dịch vụ galaxy play.

3.6. Bạn cũng đồng ý không dịch ngược, đảo ngược thiết kế hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm, sản phẩm hoặc quy trình nào được cung cấp thông qua dịch vụ galaxy play; không chèn bất kỳ mã hoặc sản phẩm nào hoặc sửa đổi nội dung hoặc phần mềm được cung cấp thông qua dịch vụ chơi thiên hà; và không sử dụng bất kỳ phương pháp trích xuất, thu thập hoặc tách dữ liệu nào từ dịch vụ chơi thiên hà.

3.7. Bạn không được đăng, đăng hoặc sử dụng cách khác để làm gián đoạn, phá hủy hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào trên bất kỳ thiết bị hoặc nền tảng nào được sử dụng để truy cập dịch vụ galaxy play.

3.8. bạn đồng ý rằng chất lượng dịch vụ và nội dung của galaxy play có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet, cũng như thiết bị của bạn và cài đặt thiên hà. play sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu chất lượng dịch vụ của galaxy play và nội dung thực tế bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này. bạn hiểu và đồng ý rằng nội dung và dịch vụ galaxy play có thể không sử dụng được hoặc không hoạt động được trên một số thiết bị truyền hình có giới hạn.

3.9. bạn đồng ý rằng để cung cấp nội dung và dịch vụ galaxy play chất lượng tốt nhất, galaxy play có thể kiểm tra, cập nhật và cải thiện các tính năng của dịch vụ galaxy play, bao gồm nhưng không giới hạn ở: trang web, ứng dụng di động, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạch, tính năng khuyến mại, danh mục nội dung, phương thức phân phối sản phẩm và giá dịch vụ. Bằng cách sử dụng dịch vụ Galaxy Play, bạn đồng ý cho phép Galaxy Play thực hiện các kiểm tra, cập nhật và nâng cấp ở trên mà không cần thông báo trước hoặc cho phép bạn và kiểm tra. Bản cập nhật và nâng cấp này có thể khiến dịch vụ Galaxy Play bị gián đoạn trong một khoảng thời gian hợp lý. của thời gian.