Thực lãnh tiếng anh là gì

Lương thực tế (tiếng Anh: Take-Home Pay) là khoản thu nhập ròng nhận được sau khi khấu trừ tiền thuế, các khoản phúc lợi và đóng góp tự nguyện, từ tiền lương của một cá nhân.

*

(Hình minh họa. Nguồn: TransferWise).

Bạn đang xem:

Lương thực tế

Khái niệm

Lương thực tế hay còn gọi là lương ròng, thu nhập khả chi, thu nhập cầm tay trong tiếng Anh là Take-Home Pay.

Lương thực tế là khoảnthu nhập ròngnhận được sau khi khấu trừ tiền thuế, các phúc lợi và khoản đóng góp tự nguyện từ tiền lương của một cá nhân. Lương thực tế bằng tổng thu nhập trừ tất cả các khoản khấu trừ.

Lương ròng hay lương thực tế là khoản tiền lương thực sự mà một nhân viên nhận được từ công ty.

Đặc điểm Lương thực tế

Số tiền thanh toán ròng trênbảng lươnglà tiền lương thực tế. Lương thực tế bằng tổng thu nhập trừ tất cả các khoản khấu trừ.

Các khoản khấu trừ bao gồm tiền thuế thu nhập nộp cho nhà nước và địa phương, khoản đóng góp cho an sinh xã hội và chăm sóc y tế, đóng góp cho tài khoản hưu trí và tiền bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm khác.

Xem thêm:

Bảng lương hoặc báo cáo tiền lương bao gồm các hoạt động chi tiết về thu nhập nhân viên trong một kì thanh toán nhất định.

Hoạt động được liệt kê trên báo cáo tiền lương bao gồm các khoản thu nhập và khấu trừ. Các khoản khấu trừ phổ biến là tiềnthuế thu nhậpvà tiền phí bảo hiểm.

Ngoài ra còn có các khoản khấu trừ khác như trợ cấp nuôi con hoặc tiền phụ cấp nuôi con theo lệnh của tòa án hay các khoản duy trì đồng phục làm việc.

Tiền lương thực tế là số tiền còn lại sau khi tất cả các khoản khấu trừ được thực hiện.

Ý nghĩa của Lương thực tế so với Tổng lương

Tiền lương thực tế có thể khác biệt đáng kể so với tổng lương haythu nhập gộpcủa một cá nhân.

Xem thêm:

Ví dụ, một nhân viên làm việc theo giờ kiếm được 15 USD/giờ và làm việc 80 giờ cho mỗi kì trả lương, sẽ có tổng lương là 1.200 USD = 15 x 80 USD.

Nhưng, sau khi loại bỏ các khoản khấu trừ, tiền lương thực tế của nhân viên là 900 USD, vậy nhân viên đó thực tế chỉ kiếm được 11,25 USD/giờ dưới dạng tiền lương cầm tay (900 USD/ 80 = 11,25 USD).

Như đã thấy, lương thực tế của nhân viên này có khác biệt đáng kể so với tổng lương hay thu nhập gộp. Khi cho vay mua các tài sản giá trị lớn như mua xe hay mua nhà, các tổ chứcxếp hạng tín dụngsẽ xem xét lương thực tế của một cá nhân, để đưa ra quyết định cho vay.

Chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *