Substance over form là gì

Đây là 10 nguyên tắc do Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế quy định và yêu cầu kế toán phải tuân thủ khi lập các báo cáo tài chính. CÁC BẠN MÀ BỎ LỠ LÀ COI CHỪNG SẾP NHA!

1. Underlying assumption: giả định cơ bản của kế toán.

Bạn đang xem: Substance over form là gì

2. Going concern: hoạt động liên tụcThe financial statements are normally prepared on the assumption that an entity is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future (at least the next 12 months). Hence, it is assumed that the entity has neither the intention nor the need to liquidate or curtail materially the scale of its operations.(Báo cáo tài chính thường được lập trên giả định rằng một doanh nghiệp hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai gần (ít nhất 12 tháng). Khi đó, doanh nghiệp không có ý định giải thể hay thu hẹp một cách đáng kể quy mô hoạt động của nó).

3. Materiality concept: nguyên tắc trọng yếuInformation is material if omitting it or misstating it could influence decisions that users make on by Advertise”> the basis of

*

financial information about a specific reporting entity(Thông tin là trọng yếu nếu như thiếu hay ghi sai nó thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quyết định của những người sử dụng)

4. Accruals basis: nguyên tắc cơ sở dồn tíchThe effects of transactions and other events are recognized when they occur (and not as cash or its equivalent is received or paid) and they are recorded in the accounting records and reported in the financial statements of the periods to which they relate(Các giao dịch sẽ được ghi nhận ngay khi chúng xảy ra, trong thời kì mà nó phát sinh, chứ không phải khi nào thanh toán xong mới được ghi nhận).

5. Matching concept: nguyên tắc phù hợpRevenue earned should be matched with the corresponding cost/expenditure incurred to generate this income(Doanh thu kiếm được phải phù hợp với chi phí tương ứng mà tạo ra khoản doanh thu đó).

6. Prudence concept: nguyên tắc thận trọngPrudence means to be cautious when exercising judgement. In particular, profits should not be recognized until realized, but a loss should be recognized as soon as it is foreseen(Thận trọng có nghĩa là cẩn thận khi đưa ra các phán đoán. Cụ thể, kế toán sẽ chỉ ghi nhận lợi nhuận khi nào nó thực sự xảy ra, nhưng một khoản lỗ thì sẽ được ghi nhận ngay khi nó được dự kiến).

7. Substance over form: nguyên tắc coi trọng nội dung hơn hình thứcSubstance over form convention is that, whenever legally possible, the economic substance of a transaction should be reflected in financial statements rather than simply its legal form(Nguyên tắc coi trọng nội dung hơn hình thức được hiểu là, nội dung kinh tế của các giao dịch sẽ được phản ánh trong báo cáo tài chính chứ không phải hình thức của nó. Tức là một hoạt động kinh tế phải thực sự xảy ra mới được ghi nhận chứ không thể là ghi nhận suông).

Xem thêm: Sinh Năm 1990 Là Mệnh Gì – Tử Vi Phong Thuỷ, Cung Mệnh, Màu Sắc, Tuổi Gì

8. Business entity concept: nguyên tắc thực thể kinh doanhFinancial statements always treat the business as a separate entity. For accounting purpose, the business unit is separate, distinct from its owners and exists in its own right(Các báo cáo tài chính luôn coi doanh nghiệp là một thực thể riêng biệt. Đối với mục tiêu kế toán thì doanh nghiệp là tách rời với chủ sở hữu và tồn tại với những quyền riêng).

9. Fair presentation: nguyên tắc trình bày hợp líFinancial statements are required to give a fair presentation or present fairly in all material respects the financial results of the entity(Nguyên tắc trình bày hợp lí: báo cáo tài chính được yêu cầu là phải trình bày hợp lí trong tất cả các mặt trọng yếu của doanh nghiệp).

10. Consistency concept: nguyên tắc nhất quánTo maintain consistency, the presentation and classification of items in the financial statements should stay the same from one period to the next, except as follows: there is a significant change in the nature of the operations or a change in presentation is required by an IFRS(Để duy trì tính nhất quán thì việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải giống nhau trong các kì kế toán, trừ trường hợp có sự thay đổi đáng kể trong bản chất của doanh nghiệp hay có sự thay đổi theo yêu cầu của IFRS).

httl.com.vn/wiki English được thành lập tại Singapore bởi httl.com.vn/wiki International Pte.Ltd với mô hình học trực tuyến 1 kèm 1 có sứ mệnh kết nối người học và người dạy tiếng anh trên toàn thế giới.

Xem thêm: Các Cách Cài Ubuntu Trên Windows, Chạy Song Song Hoặc Chạy Riêng Biệt

Đăng ký kiểm tra trình độ miễn phí

Điền thông tin liên hệ để được kiểm tra trình độ và tư vấn lộ trình học miễn phí.

Chuyên mục: Kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *