Quy định về việc thực hiện sổ ghi đầu bài, học bạ – THPT Lê Thị Pha

thu thpt lê thị pha

số: 132 / qyd-thptltp

độc lập – tự do – hạnh phúc

bao loc, ngày 24 tháng 8 năm 2019

quy định
về việc triển khai sổ ghi chép và phiếu báo cáo

phù hợp với thông tư số. 12/2011 / tt-bgdĐt ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

dựa trên thông tư số. 58/2011 / tt-bgddt ngày 12/12/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông;

Xem xét hiện trạng, thống nhất quản lý hồ sơ nhà trường và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên trong việc đăng ký hồ sơ, sổ sách.

trường THPT Lê Thị Pha quy định và hướng dẫn giáo viên và học sinh ghi chép, ghi chép vở như sau:

 1. sử dụng và bảo quản sổ đầu sách
 2. quy tắc chung:

1.1. sổ chuyên đề là căn cứ pháp lý giúp giám đốc, cán bộ quản lý giáo dục các cấp kiểm soát việc thực hiện kế hoạch giáo dục và nhiệm vụ cụ thể của giáo viên bộ môn, chủ nhiệm lớp, đồng thời nắm được thực trạng của lớp trong một thời điểm nhất định.

1.2. đầu sách được in theo mẫu của gđ & amp; tel; có đủ chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký hiện có) từ chữ ký của giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng (hoặc hiệu phó).

1.3. gvcn, gvbm chỉ sử dụng bút mực xanh đen để viết và ký tên vào các phần tương ứng trong vở; không sử dụng tẩy hoặc bản thảo sách đầu giường, giữ cho sách sạch và đẹp. Tất cả các thành viên trong nhà trường đều có trách nhiệm bảo quản và sử dụng sổ tay đúng cách.

1.4. giáo viên trong lớp phân công nhân viên lớp học (lpht) quản lý và duy trì một cuốn sổ ghi chép. giao vở cho văn phòng vào ngày thứ bảy (khi có thông báo) sau 20 phút sinh hoạt lớp và khi nhà trường nghỉ lễ, nghỉ cuối năm, thi học kỳ, tập đại học từ 2 ngày trở lên để tránh thất lạc.

1.5. gvcn viết đúng và đầy đủ, hàng tuần kiểm tra các chú thích trong vở, những phần thuộc về bạn, ký tên vào cuối trang đầu tiên trước khi giao cho văn phòng.

1.6. gvcn và ban cán sự lớp bảo quản sổ ghi chép, xem xét và đưa ra các đề xuất, kiến ​​nghị cần thiết (nếu có) cho hồ sơ học sinh.

 1. trách nhiệm trong việc sử dụng sổ ghi chép:

2.1. cán bộ lớp được phân công theo dõi sổ ghi chép:

– thứ tự của tuần học (ở trên cùng), ví dụ: tuần 1, 2; 3….

– cột 1: chỉ định ngày và tháng.

– cột 3: ghi rõ tên môn học (ví dụ: toán, lý, hóa, …) từ tiết đầu tiên đến tiết cuối cùng của lớp.

2.2. giáo viên bộ môn viết:

– cột 4: ghi rõ các chi tiết theo ppct (để kiểm tra tiến độ thực hiện ct).

– cột 5: ghi rõ tên những học sinh nghỉ học, nghỉ học (để giáo viên biết).

– cột 6: ghi tên bài, nội dung tác phẩm của tiết đó đúng theo ppct.

– cột 7: ghi những nhận xét chính của tiết học về (kết quả học tập, tính siêng năng, ý thức tổ chức kỉ luật hoặc những yêu cầu chuẩn bị cho tiết học sau)

– cột 8: giáo viên chấm điểm các tiết dạy theo nội quy thi đua của trường (sáng: tính điểm thành phần và tổng điểm – chiều: chỉ tính điểm tổng).

– cột 9: sau khi nhận xét, chấm điểm bài, giáo viên ký vào cột này.

* lưu ý:

– chữ ký của giáo sư bộ môn, trong trường hợp giảng dạy thay thế, hãy thêm: “thay thế”

– nếu vắng mặt: ghi rõ lý do (ví dụ: cô giáo đi công tác; cô giáo bị ốm, cô giáo nghỉ việc …)

– chú thích các khuyến nghị của gvbm (chú thích ngắn gọn nội dung các biện pháp sửa chữa và thúc đẩy nề nếp, học tập của lớp tiến bộ hơn).

– gvbm không thể lưu trước nội dung bài học (tránh trường hợp giáo viên xin nghỉ đột xuất nên có thể soạn nội dung bài học khác thay thế).

2.3. giáo viên đứng lớp đã viết:

– Giáo viên phải hướng dẫn học sinh lấy vở, ghi đúng, đầy đủ các nội dung; thường xuyên kiểm tra và đưa ra những kiến ​​nghị cần thiết với ban giám đốc về việc sử dụng sổ ghi chép gvbm.

– tận dụng tình huống của các bài học bổ sung, tăng giờ học bằng cách xem lại vở ghi.

– ghi nhận xét chung của giáo viên, ghi số tiết dạy thay, học bù, số lần nghỉ giải lao, ghi rõ họ tên và ký tên ở cuối trang đầu tiên.

– đồng ý duyệt, ký tên (không cho điểm) các bài: Chào cờ, Sinh hoạt, Hướng nghiệp, Sinh hoạt lớp cụ thể như sau:

+ tiết chào cờ: gõ “tổng kết thi đua tuần…”, “triển khai kế hoạch tuần…”,…

+ ngll hoạt động, hướng nghiệp: ghi rõ chủ đề tên tháng là gì.

+ thời gian hoạt động: nêu rõ nội dung chính.

 1. học bạ
 2. học bạ là học bạ hợp pháp do hiệu trưởng (phó hiệu trưởng) trực tiếp quản lý. gvcn không được mang hồ sơ học sinh về nhà nếu không có sự đồng ý của thư ký trường. Học bạ chỉ được trả lại cho học sinh khi nghỉ học, chuyển trường, tốt nghiệp ra trường. Nếu cần mượn học bạ thì phải làm giấy đề nghị mượn học bạ, thể hiện rõ nội dung mượn và trả ngay trong ngày. được chứng nhận bởi sở gd & amp; tel; có đủ chữ ký trực tiếp (không sử dụng chữ ký hiện có) của giáo viên chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng (hoặc hiệu phó); có đủ dấu của trường để dán giữa hai trang liên tiếp (kể cả bìa) và có xác nhận chữ ký của Hiệu trưởng (hoặc Hiệu phó); Có bản sao giấy khai sinh hợp lệ, các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có), có ảnh chứng minh nhân dân (3 × 4), có đóng dấu giáp lai của trường trong vòng 1 tháng kể từ khi vào học lớp 10.
 3. chỉ ghi kết quả học tập, rèn luyện của học sinh vào học bạ sau khi kết quả tương ứng được BGH nhà trường duyệt trên bảng điểm hai mặt hl và hk, kết quả ghi trên học bạ phải hoàn toàn khớp với kết quả ghi trên phiếu chấm điểm hai mặt hl và hk.
 4. gvcn, gvbm chỉ dùng bút mực xanh để viết và ký vào học bạ. , đối với nội dung không chính xác, dùng bút mực đỏ gạch bỏ chỗ sai và viết bằng mực đỏ ở trên cùng bên phải.
 5. dùng chữ thường để viết học bạ; họ, chữ đệm và tên của học sinh được viết hoa có dấu.

quy ước viết tắt: giáo viên bộ môn (gvbm), giáo viên chính: (gvcn).

– kết quả xếp hạng hành vi: tốt (t), tốt (k), trung bình (tb), yếu (y)

– kết quả xếp loại học tập: giỏi (g), khá (kh), trung bình (tb), yếu (y); chỉ loại kém không được viết tắt phải được ghi rõ là: kém.

 1. sử dụng chữ số Ả Rập cho hồ sơ học tập, đối với các ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1 và tháng 2, phải thêm số 0 vào bên trái; đối với số năm phải có 4 chữ số cho mỗi năm. ví dụ: ngày 1 tháng 9 năm 2018.

đối với số thập phân, sử dụng dấu phẩy (,) để phân tách phần nguyên và phần thập phân; theo hệ số 2, điểm trung bình, điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình cả năm là các số nguyên có dấu phẩy và số 0 sau dấu phẩy. ví dụ: 8.0; 10,0.

 1. Địa điểm (trước ngày, tháng, năm do hiệu trưởng ký): Ghi tên thành phố nơi trường đặt trụ sở. vd: bao loc, 15/09/2019.
 2. sửa khi chú thích sai điểm hoặc đăng ký sai nội dung khác: chú thích sai hoặc các mục khác sai dùng mực đỏ gạch ngang 1 dòng nội dung cần sửa, viết sửa chữa nội dung ở bên phải phía trên nội dung gạch ngang.
 3. đối với số phần của vị trí sửa chữa trên toàn trang và tên chủ đề, hoạt động nếu không có sửa chữa, hãy nhập từ “không”, không viết số 0), sau đó ký xác nhận và ghi rõ họ, chữ đệm và tên vào những nơi quy định.
 4. ô xác nhận bạn sẽ tham gia lớp học, sẽ quay lại làm bài kiểm tra và ở lại trong lớp như sau:

– ở nơi lên lớp trực tiếp: ghi “nâng cao lên lớp 11 và 12”. riêng học sinh lớp 12 ghi “đủ điều kiện dự thi THPT quốc gia”. học sinh thi lại, luyện tập hè, không cần đăng ký.

– nơi được lên lớp sau khi thi lại hoặc được bồi dưỡng thêm về hk: ghi “lên lớp 11, 12” đối với học sinh đủ điều kiện lên lớp sau khi thi lại hoặc được rèn luyện thêm về hạnh kiểm. .

– khi không được lên lớp: Viết “11” hoặc “12” cho những học sinh không đủ điều kiện lên lớp hoặc sau khi đánh giá lại hoặc rèn luyện thêm về hạnh kiểm không được lên lớp.

 1. tổng số lần vắng mặt trong cả năm: nếu tổng số lần vắng mặt dưới 10, hãy thêm số 0 vào bên trái; nếu không nghỉ lớp thì ghi “không”, không ghi số 0.
 2. Có chứng chỉ nghề nghiệp phổ thông: ghi tên nghề phổ thông và kết quả xếp loại theo chứng chỉ, nếu không, thì để trống. Chứng chỉ nghề được ghi từ lớp 11.
 3. Đạt giải trong các kỳ thi từ cấp huyện trở lên: Liệt kê các giải thưởng đã nhận được trong năm học của các cơ quan cấp huyện trở lên, nếu không thì để trống.
 4. Giải thưởng đặc biệt khác: Ghi hình thức khen thưởng đặc biệt trong năm học theo quyết định khen thưởng, nếu không thì để trống.
 5. phần nhận xét của giáo viên về lớp học: nhận xét theo 05 nhiệm vụ của học sinh quy định trong quy chế trường THPT , nêu bật những ưu điểm và nội dung cần phấn đấu.
 6. gvcn tiếp tục. hoàn thiện học bạ đối với những học sinh phải thi lại hoặc phải luyện thêm trong hè khi nhà trường thông báo kết quả kiểm tra, rèn luyện mới.
 7. Hồ sơ phải được bảo quản cẩn thận, sạch sẽ, không bị thất lạc , hư hỏng, tẩy xóa, sửa chữa không đúng quy định; chúng được lưu giữ và lưu trữ cùng với các tài liệu khác.
 8. gvcn nhận phiếu điểm cùng với giấy tờ, hoàn thành các mục trên trang thẻ học bạ của trường trước khi gvbm vào điểm.
 9. hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng) có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, bảo quản, ghi chép và hoàn thiện hồ sơ của nhà trường; khen thưởng các nhóm và cá nhân có thành tích tốt và kỷ luật các nhóm và cá nhân không tuân thủ.

i i. tổ chức thực hiện

tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn nêu trên. Ban giám hiệu sẽ kiểm tra hàng tuần để nhắc nhở, đôn đốc giáo viên thực hiện tốt quy chế này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh với BGH nhà trường để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

– văn bản;

– gv, nv;

– lưu vt;

– trang web của trường.

phó giám đốc

(đã ký)

dinh chinh vinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *