Sau be là gì

Động từ ” tobe” là một trong những chủ thể ngữ pháp quan trọng khác hẳn với các động từ khác trong tiếng Anh. Vây động từ này có gì đặc biệt và cách sử dụng như thế nào, tất cả sẽ được bật mí trong bài viết dưới đây!

*

I. Chức năng của động từ Tobe trong tiếng Anh

Động từ tobe như một động từ phụ (auxiliary verb) được sử dụng cùng với động từ chính để diễn tả một hành động hay một trạng thái.

Bạn đang xem: Sau be là gì

Đang xem: Sau tobe là gì

Cấu trúc: Động từ tobe + Động từ chính

Ví dụ:

Helen is walking home with her friends – Helen đang đi bộ về nhà với những người bạn của cô ấy.

Xem thêm: Sau động từ là gì ?

1. Động từ “To be” trong các thì tiếp diễn

Thì hiện tại tiếp diễn (The present continous tense): Chủ ngữ + (am/is/are) + V(ing)

Ví dụ:  He is playing soccer.

Thì quá khứ tiếp diễn (The past continous tense): Chủ ngữ + was/were +V(ing)

Ví dụ: He was cooking dinner at 5 p.m yesterday.(Anh ấy đang nấu bữa tối vào lúc 5h chiều hôm qua)

Động từ “To be” làm từ nối (Linking Verb): Chủ ngữ +(to be) + adj

Ví dụ: He is very handsome. (Anh ta rất đẹp trai.)

2. Động từ tobe trong “câu bị động”

Động từ tobe được sử dụng chung với dạng thứ 3 của động từ trong bảng động từ bất quy tắc.

Câu chủ động: I eat an orange.

Câu bị động: The orange is eaten

Trong đó:

“Eat” là động từ chính“is” là động từ phụ

3. Dạng hoàn thành của động từ “tobe”

Dạng hoàn thành của động từ tobe là been

Ví dụ:

She has been rude, but now she apologizes.

II. Vị trí của động từ tobe trong câu

1. Đứng trước một danh từ trong câu

He is an engineer – Anh ấy là một Kỹ sư

2. Đứng trước một tính từ

She is very cute. – cô ấy rất đáng yêu

3. Đứng trước một cụm giới từ chỉ thời gian/ nơi chốn

The book is on the table – Quyển sách ở trên bàn.

4. Đứng trước động từ V-pII trong các câu bị động.

The table is made of wood. – Chiếc bàn được làm từ gỗ.

III. Các dạng của động từ tobe và các thì tương ứng.

Động từ tobe Ví dụ
Dạng cơ bản be It can be simple.
Thì hiện tại đơn I am I am here.
You are You are here.
He/She/It is She is here.
We are We are here.
They are They are here.

Xem thêm: Đánh Giá G5500 (3 – Cpu Pentium Gold G5500

Thì quá khứ đơn I was I was here.
You were You were here.
He/She/It was She was here.
We were We were here.
They were They were here.
Thì tương lai đơn I will be I will be here.
You will be You will be here.
He/She/It will be She will be here.
We will be We will be here.
They will be They will be here.
Dạng tiếp diễn being He is being unusual.
Dạng hoàn thành been It has been fun.

Một số cấu trúc ngữ pháp có thể bạn quan tâm1. Cách chia động từ trong tiếng Anh2. Câu điều kiện3. Các thì trong tiếng Anh

III. Bài tập về động từ Tobe

Bài tập 1: Lựa chọn động từ tobe phù hợp để điền vào chỗ trống.

Now Michael and Emily  getting ready to leave the house. Emily  putting some makeup and Michael  waiting for her. Finally, Emily walks out. “Wow,” he says, “you beautiful.”Now Emily  waiting for Michael. He wants to eat something because he  hungry. “Why  you so hungry suddenly?” she asks, “We  late…””I  simply hungry.” Michael answers.Finally, Michael and Emily leave the house. The taxi  waiting for them. It  driven by a taxi driver and he  mad!”I  sorry you had to wait so long,” Emily says.”I  sorry, too,” Michael adds.The taxi driver  still mad. “I have  waiting for over an hour!” he yells.Now Emily  mad: “You have  waiting for over an hour, but we have  waiting for over two hours the last time! And you   rude!””I  not  rude. I  going home!” The taxi driver drives away.”Oh well…” says Michael.”Oh well…” says Emily.And they return home.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chế Độ Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng Phí Thi Hành Án Dân Sự Mới Nhất

Bài tập 2: hoàn thành câu sau với dang đúng của động từ “to be”

Yesterday afternoon Megan and Kevin walking home from school. Kevin whistling and Megan looking at the shops.Suddenly Kevin stopped. “Say, Megan,” he asked, “Will you at the party tomorrow night?””I not sure,” Megan answered. ” you going to there?””I thinking about it…” Kevin replied and started walking again. “I have to fix my car, though.”” your car broken?” Megan started walking after him.”Yes it . And the reason that it driven by my brother, and my brother can”t drive…””That too bad…” she remarked.”Yes, it . You know, I have thinking about something.””What have you thinking about?””I have thinking about my fish, Roko.””Your fish Roko?” Megan was surprised. “What the matter with it?””It has eaten.” Kevin answered sadly.”Oh, no! By who?” she called.”Roko eaten by my cat Jambo. But it ok. Jambo will alright,” he stated.Megan looked at him an smiled. “I glad to hear it. I hope Roko will alright too…”

Hy vọng những chía sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ về cách dùng “động từ Tobe“.

Chúc các bạn học tốt!

Nếu muốn nhận tư vấn miễn phí về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, các bạn để lại thông tin tại đây để được hỗ trợ nhé!

Chuyên mục: kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *