Dòng tiền đều vô hạn (Perpetuity) là gì? Công thức tính dòng tiền đều vô hạn

hình minh họa. nguồn: eduba.com

dòng tiền là vô hạn

khái niệm

dòng tiền là vô hạn hay dòng tiền theo niên kim trong tiếng Anh là vĩnh viễn .

Trong tài chính, dòng tiền vô hạn là dòng tiền liên tục có giá trị ngang nhau và không có điểm cuối. Công thức tính giá trị hiện tại của dòng tiền vô hạn hoặc chứng khoán có dòng tiền vô hạn là:

hình minh họa.

ở đâu:

– c là dòng tiền hàng năm.

– r là tỷ lệ chiết khấu.

Khái niệm dòng tiền vô hạn được sử dụng trong các lý thuyết tài chính khác nhau, chẳng hạn như mô hình cổ tức chiết khấu (ddm).

Chứng khoán trả một dòng tiền không đổi được gọi là trái phiếu vĩnh viễn hoặc trái phiếu không kỳ hạn.

tính năng

Dòng tiền vô hạn là một dòng tiền, một loại niên kim tồn tại mãi mãi bằng cách hình thành các dòng tiền vô tận.

Trong tài chính, phép tính dòng tiền vô hạn được sử dụng trong các phương pháp định giá để tìm giá trị hiện tại của các dòng tiền của một công ty bằng cách chiết khấu chúng theo một tỷ lệ nhất định.

Một ví dụ điển hình về công cụ tài chính có dòng tiền vô hạn là trái phiếu do chính phủ Vương quốc Anh phát hành được gọi là Consol. Bằng cách mua bảng điều khiển từ chính phủ Vương quốc Anh, trái chủ có quyền nhận khoản thanh toán lãi suất hàng năm kéo dài mãi mãi.

Mặc dù có vẻ hơi phản trực giác nhưng một số dòng tiền đều là vô hạn và có giá trị hiện tại hữu hạn. Do bản chất của giá trị thời gian của tiền, mỗi khoản thanh toán trong dòng tiền chỉ là một phần nhỏ của giá trị cuối cùng. Cụ thể, công thức dòng tiền vô hạn thống nhất sẽ xác định dòng tiền trong năm hoạt động cuối cùng.

Trong định giá tài sản, một công ty được cho là có mối quan tâm liên tục, nghĩa là nó sẽ tiếp tục hoạt động mãi mãi. Vì lý do này, năm cuối hoạt động là vô hạn, vì vậy các nhà phân tích sử dụng công thức dòng tiền vô hạn để tìm giá trị của công ty này.

công thức tính dòng tiền là vô hạn

Phương pháp cơ bản được sử dụng để tính toán dòng tiền trôi chảy là chia dòng tiền theo tỷ lệ chiết khấu. công thức này được sử dụng để tính giá trị cuối kỳ trong dòng tiền cho các mục đích định giá phức tạp.

nếu dòng tiền tăng lên, giá trị cuối cùng của dòng tiền vô hạn sẽ bằng ước tính của công ty về dòng tiền của năm thứ n nhân với một cộng với tốc độ tăng trưởng dài hạn của công ty, sau khi chia nó cho chênh lệch giữa chi phí vốn và tốc độ tăng trưởng.

hình minh họa.

ở đâu:

– tv là giá trị cuối cùng của dòng tiền vô hạn.

– r là tỷ lệ chiết khấu.

– g là tốc độ tăng trưởng của dòng tiền.

công thức đơn giản tính giá trị hiện tại của giá trị cuối kỳ của tất cả các dòng tiền vô hạn khi dòng tiền cuối kỳ chia cho tỷ lệ chiết khấu trừ đi tỷ lệ tăng trưởng.

hình minh họa.

ví dụ về dòng tiền vô hạn

Một công ty dự kiến ​​sẽ kiếm được 100.000 đô la trong năm thứ 10 và chi phí sử dụng vốn là 8%, với tốc độ tăng trưởng dài hạn là 3%, với dòng tiền vô hạn:

fv10 = cf10 * (1 + g) / (r – g) = 100.000 đô la × 1,03 / (0,08 – 0,03) = 2,06 triệu đô la.

hoặc dòng tiền vô hạn trả 100.000 đô la với tốc độ tăng trưởng 3% và chi phí vốn 8% cho giá trị 2,06 triệu đô la trong 10 năm tới.

Để mang lại giá trị 2,06 triệu đô la cho hiện tại, hãy sử dụng công thức giá trị hiện tại (PV) ở trên.

(theo investmentopedia )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *