Gross Capital Formation Là Gì, Sự Hình Thành Vốn (Capital Formation) Là Gì

đầu tư là gì?

trước tiên, nó cũng nên giải thích rõ ràng hơn “đầu tư” theo quan điểm quốc tế. từ quốc tế đúng là hình thành tổng vốn, có thể dịch là “tích lũy tổng tài sản cố định”.

tài sản cố định tích lũy là gì? Đó là sự tăng / giảm TSCĐ (có thể do đầu tư, do người khác tặng, có thể giảm do bán) do kết quả của quá trình sản xuất. Việc giảm các yêu cầu về cháy nhà và phá dỡ để xây dựng mới không được bao gồm ở đây, vì đây là những hành động không được bao gồm trong giao dịch sản xuất.

Nó được gọi là “tổng hợp” vì nó không bao gồm tổn thất do giảm tuổi thọ và giảm năng suất của tài sản cố định theo thời gian cũng như sự lỗi thời của tài sản. Khoản lỗ này có thể tạm gọi là hao mòn TSCĐ, nhưng về mặt kinh tế thì nó hoàn toàn khác với khái niệm được sử dụng trong hạch toán kinh doanh vì nó phải phản ánh tổn thất liên quan đến tuổi thọ và năng suất nên phải được các nhà thống kê tính toán.

Trong kế toán doanh nghiệp, có nhiều cách tính, nhưng hầu hết các cách tính chủ yếu dựa vào giá mua, ví dụ nếu nguyên giá TSCĐ tại thời điểm mua là 10 thì mỗi năm khấu hao là 2. nếu thời gian sử dụng hữu ích là năm năm, bất kể giá của tài sản tăng hay giảm trên thị trường.

Từ đầu tư là hoàn toàn không chính xác vì mua trái phiếu, cổ phiếu, gửi tiền vào ngân hàng để kiếm lãi cũng là đầu tư.

đánh giá năng suất kinh tế và thông tin cần thiết

Để đánh giá hiệu quả kinh tế trong sản xuất, nhà kinh tế cần biết tổng giá trị tài sản cố định hiện có; không phải là tổng giá trị “gộp” mà là tổng giá trị “ròng” của TSCĐ, nghĩa là nó phải phản ánh giá trị thị trường của chúng và tất nhiên, giá trị thị trường phản ánh thời gian sử dụng hữu ích, sức sản xuất của tài sản. (xem bảng thông tin bắt buộc bên dưới – bảng 2).

những gì bạn đang thấy: tổng vốn hình thành là gì

các nhà thống kê có thể mở một cuộc khảo sát về giá trị của từng chiếc xe, từng loại máy móc, nhà máy, con đường, v.v. đã được mua hoặc xây dựng cho đến nay và thêm vào để có được một giá trị. nhưng đây không phải là cách để làm điều đó, vì nó tốn kém và không chính xác.

các phương pháp tính toán được quốc tế công nhận dựa trên các thuật toán kinh tế; Thuật toán yêu cầu thông tin về giá trị tích lũy hàng năm của tài sản cố định cho từng loại tài sản, chỉ số giá và tuổi thọ trung bình. Tôi đã yêu cầu tất cả thông tin này từ Tổng cục Thống kê (tctk) nhưng cho đến nay vẫn chưa được thực hiện. tctk thu thập số liệu thống kê về giá trị tích lũy của tài sản cố định mỗi năm (bây giờ được gọi không chính xác là đầu tư).

Việc đánh giá năng suất không thể chung chung mà là năng suất của ai, hoạt động trong ngành gì. Do đó, chúng ta cần biết tổng giá trị tài sản ròng của tất cả các loại hình công ty như quốc doanh, tư nhân, đầu tư nước ngoài vào các hoạt động sản xuất khác nhau như sản xuất ô tô, công nghiệp thực phẩm, quần áo, công trình xây dựng … để tính tổng giá trị tài sản ròng của từng loại hình công ty trong từng ngành, chúng ta phải có sự tích lũy về từng loại tài sản của từng loại hình công ty trong từng ngành. tctk cũng không làm được điều này.

Cái gọi là vốn đầu tư có nghĩa là gì?

Trước khi đi vào chi tiết hơn, chúng ta hãy xem nhanh cách vốn đầu tư thường được trình bày trong các báo cáo của chính phủ. thường như thế này:

Năm 2009% vốn đầu tư ngân sách nhà nước 25,4 trái phiếu chính phủ 6,5 tín dụng đầu tư phát triển nhà nước 5,0 vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước 7,6 vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân 33,2 vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 21,2 nguồn khác 1,1 tổng 100,0

đầu tư và vốn đầu tư trong bảng của mr. sang van truong cho nam 2007 la 306,1 ty dong va 199 ty dong. vốn đầu tư lớn hơn vốn đầu tư 54%. vậy sự khác biệt đó là gì? theo giải thích của tctk thì đó là chi phí bồi thường. Tại sao mức bồi thường lại lớn như vậy là điều khó giải thích.

Về nguyên tắc, khoản “đầu tư” hoặc tích lũy của tổng tài sản cố định phải bằng giá trị thị trường của tài sản cố định (tại thời điểm tài sản được hoàn thành và chuyển giao cho chủ sở hữu), vì vậy nó phải bao gồm tất cả các giá trị tạo nên tài sản, từ chi phí sản xuất, chi phí giao dịch, thuế giao dịch, nhưng không thể bao gồm chi phí bồi thường, bởi vì chi phí bồi thường chỉ chuyển loại tài sản này thành loại tài sản khác, nghĩa là không liên quan gì đến hoạt động sản xuất .

chuyển mục đích sử dụng đất, làm tăng giá trị tài sản, ví dụ đất nông nghiệp nhận khoán được chuyển sang mục đích khác để tăng giá trị đất, nhưng việc tăng giá này không xuất phát từ sản xuất nên không được tính cho đầu tư hoặc tích lũy, nhưng thay vì mục nhập cho các thay đổi khác (cột 4, bảng 2).

nhưng nếu có người sử dụng đất đó, sau khi chuyển mục đích sử dụng, vào sản xuất thì đất đó phải được tính theo nguyên giá tài sản cố định mới. do đó, cần hiểu rằng giá trị của TSCĐ vừa được tích lũy vừa do các yếu tố phi sản xuất khác (giá cả thay đổi, số lượng thay đổi do thiên tai) tích lũy và tạo ra.

xem thêm: sau ”sức khỏe và sự cân bằng là gì? nó có ý nghĩa gì trong mối quan hệ?

Nếu chỉ sử dụng chi phí bồi thường để giải thích, nó có thể không giải thích được. quan trọng nhất là “món quà trời cho” mà người có quyền sử dụng được hưởng, do giá đất tăng lên khi mục đích sử dụng thay đổi. làm giàu do ông trời ban cho cái quyền này là điều quá hiển nhiên, chắc chắn từ mối quan hệ thân hữu.

Tất nhiên, nếu vốn đầu tư chỉ là dự báo hoặc trong kế hoạch thì đó là một con số vô nghĩa, và chúng ta phải đặt câu hỏi về phương pháp thống kê hiện tại. mục đích của việc thống kê là để ghi lại số hiệu suất; sự chênh lệch giữa số tiền thực hiện và số tiền nhận được nên được ghi là “đã trả trước / đã nhận”, một hình thức nợ của người nhận. với bản ghi âm chính xác, chúng ta có thể biết bao nhiêu là thật.

nếu bạn hiểu và sử dụng khái niệm vốn đầu tư để giải thích vốn là không phù hợp. ví dụ, vốn đầu tư thuộc ngân sách. vốn này đến từ đâu? nếu lấy từ ngân sách thì tại sao lại có khoản mục vốn trái phiếu chính phủ? vậy tiền thu từ trái phiếu chính phủ không vào ngân sách? vậy tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước thì sao? đây là những khái niệm khó hiểu, gây nhầm lẫn giữa hành động đầu tư và vốn.

tất nhiên, nhà nước chi thường xuyên và chi cho đầu tư. nếu thâm hụt ngân sách thì phải có nguồn tài chính cho lần thâm hụt trước. nguồn đó có thể là phát hành trái phiếu trong và ngoài nước, vay các ngân hàng trong và ngoài nước, hoặc bán tài sản cố định như đất đai (thu được từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một hình thức bán tài sản. ).

đầu tư vốn của các công ty và các công ty tư nhân. cũng với nhiều ý kiến ​​trái chiều. Vốn đầu tư kinh doanh có thể hiểu đơn giản là việc doanh nghiệp tự đầu tư, mà nguồn vốn đó có thể là vốn tự có hoặc đi vay, vay ngân hàng, bán trái phiếu có hoặc không có sự bảo trợ của Nhà nước. .

có lẽ đã đến lúc tctk và bộ tài chính, bộ kế hoạch và đầu tư phải xem xét lại cách họ sản xuất và sử dụng số liệu thống kê của họ, theo các tiêu chuẩn quốc tế, để giúp các nhà kinh tế thực hiện các phân tích của họ theo các tiêu chuẩn khoa học quốc tế. khái niệm ichor là không chính xác, và do đó các nhà kinh tế chỉ sử dụng nó tạm thời khi không có gì khác tốt hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *