Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế mà người nhận thu nhập khấu trừ vào tiền lương hoặc thu nhập khác vào ngân sách nhà nước sau khi tính các khoản giảm trừ. Vậy làm cách nào để tra cứu số thuế thu nhập cá nhân đã nộp?

hieuluat muốn thông tin về vấn đề của bạn như sau:

tìm thuế thu nhập cá nhân đã nộp?

Đối với người nộp thuế, việc tham khảo thuế thu nhập đã nộp là điều cần thiết, tuy nhiên, nhiều người không quan tâm. điều này có thể khiến bạn mất nhiều quyền lợi và gây khó khăn trong công việc liên quan đến việc xác minh thuế. Lợi ích của việc tham khảo thuế thu nhập đã nộp là:

– bạn có biết chính xác số tiền thuế của mình không? Có bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào không?

– biết rằng nộp thuế thu nhập đúng hạn, tránh vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

– Xác minh việc nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp xác minh và kê khai thuế cũng rất quan trọng đối với các công ty.

tra cuu thue thu nhap ca nhan da nop Người lao động có thể tra cứu thuế thu nhập cá nhân đã nộp. (Ảnh minh họa)

tìm cách nộp thuế thu nhập?

Bạn có thể kiểm tra thuế thu nhập của mình đã nộp qua các biểu mẫu sau:

1. tham khảo thuế thu nhập được thanh toán bằng hóa đơn

Việc này có thể được thực hiện tại văn phòng thuế hoặc bạn có thể nhận các khoản thuế mà bạn đã nộp trực tiếp từ người thu.

tức là sau khi thanh toán được thực hiện, sẽ có biên lai. bên thu tiền và bên giao hàng mỗi bên giữ một bản để đối chiếu khi có sai sót.

Dựa trên biên lai đó, bạn có thể kiểm tra bằng cách kiểm tra xem các khoản thuế được khấu trừ từ mặt hàng đầu tiên đến mặt hàng cuối cùng là chính xác.

2. thuế tìm kiếm do hệ thống trang web trả

đăng ký tài khoản tại: https://canhan.gdt.gov.vn

sau khi bạn đã đăng nhập thành công, hãy chọn trường tìm kiếm.

bạn phải điền vào loại tờ khai bạn muốn tìm kiếm, trạng thái và thời gian bạn muốn tìm kiếm là ngày, tháng, năm.

cuối cùng nhấp vào tìm kiếm. Thông tin về các loại thuế bạn đã nộp sẽ xuất hiện. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra số thuế mình đã nộp có đúng hay không. Nếu có sai sót, bạn có thể in ra để xem xét và đối chiếu.

Các khoản thuế nộp thừa được hoàn lại như thế nào?

Sau khi nộp thuế, nhiều trường hợp đã kiểm tra lại và nhận thấy rằng các khoản thuế chênh lệch hoàn toàn so với số tiền đã nộp. Lúc này, thuế thu nhập cá nhân của bạn sẽ được hoàn thông qua hai hình thức hoàn thuế:

– hoàn trả trực tiếp số thuế đã nộp thừa hoặc tính thêm phí nếu cá nhân trả ít hơn.

– được khấu trừ vào số tiền nộp thuế của kỳ sau theo yêu cầu của người nộp thuế.

Theo quy định tại khoản 2 điều 8 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 thì thể nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau:

a) số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) một người đã nộp thuế nhưng có thu nhập chịu thuế chưa phải nộp thuế;

c) các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

về việc hoàn thuế được quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 28 thông tư 111/2013 / tt-btc như sau:

– đối với thể nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho thể nhân hoặc tổ chức chi trả thu nhập, việc hoàn thuế của thể nhân sẽ được thực hiện thông qua thể nhân hoặc tổ chức chi trả thu nhập. tổ chức trả thu nhập, thể nhân sẽ bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của thể nhân. sau khi quyết toán, nếu có số thuế nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ sau hoặc trả lại nếu có yêu cầu hoàn.

– Đối với những cá nhân khai báo trực tiếp với cơ quan thuế, họ có thể chọn khai thuế hoặc bù trừ vào kỳ tiếp theo tại cùng một cơ quan thuế.

Như vậy, cơ quan thuế chỉ hoàn thuế nếu có yêu cầu hoàn mà không chủ động hoàn cho người nộp thuế; Nếu không có yêu cầu hoàn thuế thì sẽ được bù vào kỳ sau. Trên đây là thông tin về việc tìm thuế thu nhập cá nhân đã nộp . nếu vẫn chưa rõ vấn đề, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.