Sinh con bao lâu thì nhận được tiền thai sản

Sau khi sinh bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản? (hình minh họa)

1. thời hạn hưởng chế độ thai sản sau khi sinh con

– trong vòng 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp các giấy tờ như mục (2) cho người sử dụng lao động.

Trong trường hợp người lao động nghỉ việc trước thời hạn giao việc thì phải nộp hồ sơ như điểm (2) và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp cho cơ quan BHXH.

– trách nhiệm của cơ quan an sinh xã hội:

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và bố trí chi trả cho người lao động;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người lao động thôi việc trước thời hạn, cơ quan BHXH phải thanh lý và tổ chức chi trả cho người lao động.

– trong trường hợp cơ quan an sinh xã hội không hỗ trợ bạn, bạn phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, sau khi xuất trình đầy đủ hồ sơ cho người sử dụng lao động, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày xuất trình đủ hồ sơ hợp lệ, người lao động sinh con sẽ được thanh toán chế độ thai sản.

> p>

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm giao việc thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH phải thanh lý và tổ chức trả lương cho người lao động.

(điều 102 luật an sinh xã hội năm 2014)

2. hồ sơ hưởng chế độ thai sản của người lao động

– Hồ sơ để hưởng chế độ thai sản của người lao động sinh con gồm:

+ bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy khai sinh của con;

+ bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp mẹ chết sau khi sinh con;

+ giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc người mẹ không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh;

+ trích sao bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp trẻ chết sau khi sinh mà không có giấy chứng sinh;

+ Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc người lao động phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

p>

(khoản 1 điều 101 luật bảo hiểm xã hội năm 2014)

& gt; & gt; & gt; Xem thêm: Cách tính mức hưởng chế độ thai sản được xác định như thế nào? Nếu công ty nộp hồ sơ chậm 2 tháng thì có bị phạt không? Mức xử phạt theo quy định là bao nhiêu?

Tôi có thể nhận được quyền lợi thai sản nhờ mang thai hộ không? Thủ tục để được hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ?

Phá thai tự nhiên có được hưởng an sinh xã hội theo chế độ thai sản không? Người bị sẩy thai có thể nghỉ việc trong bao lâu?

cho tôi biết