tiền gửi có kỳ hạn

tiền gửi có kỳ hạn – danh từ, trong tiếng Anh được sử dụng bởi cụm từ tiền gửi có kỳ hạn .

tiền gửi có kỳ hạn là loại tiền gửi mà người gửi tiền chỉ có thể rút sau một khoảng thời gian nhất định từ vài tháng đến vài năm.

Lãi suất của tiền gửi có kỳ hạn thường cao hơn lãi suất không kỳ hạn, nhưng người gửi tiền loại này không được hưởng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. mục tiêu chính của người gửi tiền có kỳ hạn là kiếm lãi.

Về nguyên tắc, tiền gửi có kỳ hạn không được rút trước hạn. tuy nhiên, để cạnh tranh khách hàng, các ngân hàng vẫn cho phép rút tiền trước hạn.

Tuy nhiên, người gửi tiền rút trước hạn sẽ phải chịu một khoản phạt như lãi suất chỉ bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn hoặc không tính lãi, tùy theo quy định của từng ngân hàng trong từng thời kỳ. (theo giáo trình ngân hàng thương mại, nhà xuất bản thống kê )

quy tắc chung về tiền gửi có kỳ hạn

các tổ chức tín dụng chấp nhận tiền gửi có kỳ hạn

tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn là tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo quy định, bao gồm:

1. ngân hàng thương mại.

2. ngân hàng hợp tác.

3. tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

4. tổ chức tài chính vi mô.

5. quỹ tín dụng phổ thông.

6. chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

các nguyên tắc cho hoạt động tiền gửi có kỳ hạn

1. tổ chức tín dụng nhận tiền gửi có kỳ hạn phù hợp với phạm vi hoạt động được phép theo quy định của pháp luật và giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng.

2. khách hàng chỉ có thể gửi và nhận các khoản thanh toán tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán của chính khách hàng.

3. khách hàng thực hiện hoặc thông qua người đại diện theo pháp luật của mình để gửi, nhận tiền gửi tiền gửi có kỳ hạn theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng phù hợp với quy định của pháp luật.

chỉ khách hàng là người hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hoặc người chưa đủ 15 tuổi mới được gửi và nhận tiền thông qua pháp luật đại diện. .

Người có khó khăn trong nhận thức và kiểm soát hành vi theo quy định của pháp luật gửi và nhận tiền tiền gửi có kỳ hạn thông qua người giám hộ.

4. đối với tiền gửi có kỳ hạn chung, khách hàng gửi và nhận tiền gửi có kỳ hạn thông qua tài khoản thanh toán chung của tất cả các khách hàng. người cư trú và người không cư trú không thể gửi tiền có kỳ hạn chung. tổ chức, cá nhân không được gửi tiền có kỳ hạn chung bằng ngoại tệ.

5. thời hạn gửi sẽ được điều chỉnh theo thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng. đối với khách hàng là tổ chức nước ngoài, cá nhân không cư trú và cá nhân nước ngoài cư trú, thời gian ký quỹ không được dài hơn thời hạn hiệu lực còn lại của văn bản xác minh thông tin.

6. đồng tiền để thanh toán gốc và lãi tiền gửi có kỳ hạn là đồng tiền mà khách hàng đã gửi. (theo thông tư số 49/2018 / tt-nhnn )