Trong nhiều giao dịch, thanh toán có thể được thực hiện bằng séc, séc hoặc tiền mặt. vậy séc tiền mặt là gì? Luật nói gì về séc tiền mặt? theo dõi bài viết của công ty luật acc dưới đây để biết thêm chi tiết.

séc tiền mặt là gì

séc tiền mặt là gì

cơ sở pháp lý

Đạo luật về công cụ hợp đồng năm 2005

thông tư 22/2015 / tt-nhnn quy định việc cung cấp và sử dụng séc do thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam ban hành

1. séc tiền mặt là gì?

– theo thông tư 22/2015 / tt-nhnn, séc là chứng từ có giá do người ký phát phát hành, yêu cầu người bị ký phát trích một số tiền nhất định từ tài khoản séc của mình để thanh toán cho người thụ hưởng.

– séc tiền mặt (séc ngân hàng) là séc do ngân hàng phát hành. người nhận séc sẽ được đảm bảo thanh toán trừ khi séc gian lận. nó được gọi là séc tiền mặt vì séc có giá trị gần giống như tiền mặt vì nó sẽ được thanh toán ngay lập tức.

2. nội dung trong séc tiền mặt

theo điều 58 của luật chuyển nhượng quyền sở hữu năm 2005, séc tiền mặt có nội dung sau:

– mặt trước của séc có nội dung sau:

+ từ “séc” được in trên đầu séc;

+ số tiền được chỉ định;

+ tên ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán là người bị ký phát;

+ tên trong trường hợp là tổ chức hoặc tên đầy đủ, trong trường hợp là cá nhân, của người thụ hưởng được người ký phát chỉ định hoặc yêu cầu thanh toán séc phải trả cho người nhận thanh toán hoặc yêu cầu thanh toán séc cho người giữ;

+ địa điểm thanh toán;

+ ngày phát hành;

+ tên của tổ chức hoặc họ, tên của người và chữ ký của hộp.

= & gt; séc thiếu một trong các nội dung trên thì không hợp lệ, trừ trường hợp trên séc không ghi địa điểm thanh toán thì séc sẽ được thanh toán tại địa điểm kinh doanh của người bị ký phát.

– ngoài nội dung trên, người cung cấp séc có thể bao gồm các nội dung khác mà không làm phát sinh nghĩa vụ pháp lý của các bên, chẳng hạn như số tài khoản mà người ký phát sử dụng để ký phát séc, địa chỉ, địa chỉ của người ký phát của người bị ký phát và hơn thế nữa.

– trong trường hợp séc được thanh toán qua trung tâm thanh toán séc thì séc phải có thêm nội dung theo quy định của trung tâm thanh toán séc.

– mặt sau của séc được dùng để ghi lại nội dung của việc chuyển nhượng séc.

– số tiền được thể hiện bằng số trên séc phải bằng số tiền được thể hiện bằng chữ trên séc. nếu số tiền bằng số khác với số tiền bằng chữ, séc sẽ không hợp lệ.

3. Xử lý trường hợp séc tiền mặt bị thất lạc, hư hỏng

dựa trên thông tư 22/2015 / tt-nhnn.

* bị mất séc

– người ký phát đánh mất séc: người đánh mất séc thông báo bằng văn bản hoặc theo thỏa thuận khác cho người bị ký phát;

– người thụ hưởng làm mất séc: thông báo ngay cho người bị ký phát về việc mất séc bằng văn bản hoặc các hình thức thoả thuận khác; đồng thời thông báo cho người ký phát để yêu cầu người ký phát thông báo dừng thanh toán đối với séc bị mất cho người ký phát.

– sau khi thông báo về séc bị mất: nếu séc đã nói chưa được xuất trình để thanh toán, người ký phát có quyền yêu cầu người ký phát phát hành lại séc có nội dung tương tự như séc bị mất và người ký phát có nghĩa vụ tuân thủ điều này yêu cầu.

Người bị ký phát, khi nhận được thông báo về một tờ séc bị mất, phải xác minh ngay thông tin trên tờ séc bị mất và theo dõi tờ séc đã được báo là bị mất.

người bị ký phát không phải trả séc bị mất. Khi séc bị mất được xuất trình để thanh toán, người bị ký phát có trách nhiệm lập biên bản lưu giữ séc và thông báo cho người đã phát hành séc thông báo về việc séc bị mất để tiến hành thanh lý.

– người bị ký phát không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sử dụng sai séc bị mất, nếu trước khi nhận được thông báo mất séc, séc đó đã được xuất trình và thanh toán theo các quy tắc.

>

Nếu sau khi nhận được thông báo mất séc mà người bị ký phát vẫn trả tiền cho tờ séc đó thì người bị ký phát có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người thụ hưởng.

– Người bị ký phát có trách nhiệm lưu giữ thông tin về việc séc bị mất và thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam.

* séc bị hỏng

– khi séc bị hư hỏng, người thụ hưởng có quyền yêu cầu người ký phát phát hành lại séc có nội dung tương tự để thay thế.

– người viết séc được yêu cầu ký lại vào séc khi nhận được séc bị hư hỏng nếu séc có đủ thông tin hoặc bằng chứng để xác định người giữ séc bị hư hỏng là người thụ hưởng hợp pháp của séc bị hư hỏng.

Trên đây là những thông tin về nội dung séc tiền là gì mà acc cung cấp cho khách hàng. Mọi thắc mắc cần được giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • direct line: 19003330
  • zalo: 084 696 7979
  • gmail: info@accgroup.vn
  • website: accgroup.vn