Bạn đang xem: Rút tiền Online | VPBank Tại HTTL CREDIT

Khi gọi đến tổng đài, bạn sẽ tiết kiệm được phí rút tiền so với rút trực tiếp từ cây ATM. Ngoài ra, bạn sẽ chủ động trong việc chi tiêu bằng cách chia nhỏ số tiền trả hàng tháng và giảm áp lực tài chính, điều này sẽ rất hiệu quả nếu những tháng sau bạn không thể trả được tiền rút và lãi suất trong thẻ. để biết thêm thông tin, hãy xem bảng sau:

rút tiền bình thường

rút hạn mức

tỷ lệ

4% (vẫn chưa có VAT)

1% (vẫn chưa có VAT)

lãi suất

nếu bạn không trả số tiền phí

sẽ phải chịu lãi suất thẻ như sau:

bạn đăng ký trả góp ngay từ đầu

lãi suất cố định cho từng dòng thẻ như sau:

2,59% / tháng (thẻ bạch kim)

1,35 / tháng (thẻ bạch kim)

2,79% / tháng (thẻ titan)

1,47% / tháng (thẻ titan)

3,19% / tháng (thẻ mc2 cổ điển)

1,69% / tháng (thẻ mc2 cổ điển)