1. mục tiêu của hệ thống tiền lương

Hệ thống tiền lương được tích hợp trong công ty phải đạt được bốn mục tiêu cơ bản:

– thu hút nhân viên

– giữ chân những nhân viên giỏi

– kích thích và tạo động lực cho nhân viên

– tuân thủ các yêu cầu của luật pháp

1.1 sự tham gia của nhân viên:

Các ứng viên đang tìm việc thường không biết mức lương chính xác cho các công việc tương tự, thường khó so sánh lợi ích, phần thưởng, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp hoặc những thách thức thú vị trong công việc. Với mức lương đề xuất tại thời điểm tuyển dụng là yếu tố cơ bản để ứng viên quyết định có làm việc trong công ty hay không, lương càng cao thì càng có nhiều khả năng thu hút nhân viên giỏi.

1.2 giữ chân những nhân viên giỏi

Để giữ được những nhân viên giỏi, ngoài việc trả lương cao, còn phải thực hiện sự công bằng trong nội bộ công ty. Khi điều đó không công bằng, nhân viên sẽ cảm thấy: khó chịu, ức chế, chán nản và dễ rời bỏ doanh nghiệp.

các chương trình hội chợ:

– phân công công việc, đánh giá mức độ thực hiện công việc

– bất kể giới tính hay dân tộc của bạn

– tông màu da, nền tảng gia đình

2. các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc trả lương rất đa dạng, phong phú, có thể được phân thành các nhóm và thể hiện trong sơ đồ 5.7:

2.1 dựa trên hoạt động kinh doanh riêng

Công việc là yếu tố chính quyết định và ảnh hưởng đến tiền lương. hầu hết các công ty đều tập trung vào giá trị đích thực của từng công việc cụ thể. Có nhiều phương pháp đánh giá công việc:

4.1.1 phân tích và mô tả công việc

Để đánh giá công việc một cách khách quan, cần phải dựa trên các phương pháp phân tích khoa học, dựa trên các dữ liệu này sẽ phác thảo một bản mô tả chi tiết về công việc, chỉ rõ các kỹ năng, tiêu chuẩn, hoạt động hàng ngày, trách nhiệm, nỗ lực, điều kiện làm việc, vv lao động và các quy định khác.

4.1.2 Đánh giá công việc

Để đánh giá tác phẩm, cần lựa chọn những yếu tố cơ bản có thể đo lường giá trị và tầm quan trọng của tác phẩm. Việc đánh giá công việc dựa trên các mục tiêu sau:

– xác định cấu trúc công việc trong tổ chức.

– mang lại sự bình đẳng tại nơi làm việc.

– thực hiện phân cấp công việc làm cơ sở cho việc trả lương.

– đạt được sự đồng thuận giữa quản lý và nhân viên

+ các yếu tố cụ thể cho công việc được đánh giá:

* kỹ năng

 • đòi hỏi lao động trí óc.
 • mức độ phức tạp của công việc.
 • phẩm chất cá nhân cần thiết.
 • ra quyết định, đánh giá.
 • kỹ năng quản trị.
 • giáo dục và đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • kỹ năng xã hội.
 • khả năng hòa đồng với những người khác.
 • khả năng thực hiện công việc chi tiết.
 • hiệu suất.
 • kỹ năng thủ công
 • khả năng bẩm sinh.
 • linh hoạt, khéo léo, kinh nghiệm.

* trách nhiệm :

 • tiền bạc, phần thưởng tài chính, lời thề trung thành.
 • đưa ra quyết định.
 • kiểm soát, chỉ đạo người khác.
 • kết quả tài chính.
 • quan hệ với cộng đồng, khách hàng.
 • sự phụ thuộc, cân nhắc – chất lượng công việc.
 • vật liệu, công cụ, tài sản.
 • chính sách của công ty.
 • thông tin đầy đủ.

* kiểm tra :

 • yêu cầu về thể chất.
 • yêu cầu thông minh.
 • quan tâm đến chi tiết.
 • áp lực làm việc.
 • các mối quan tâm khác

* điều kiện làm việc : điều kiện làm việc, rủi ro không thể tránh khỏi

2 79

Bảng trên trình bày chi tiết sự phân loại này đối với các công việc của người sử dụng máy tính, trước tiên người quản lý phải phân tích và đánh giá các yêu cầu về trí tuệ. Khi nói đến việc sử dụng não, nhà phân tích hệ thống sử dụng nhiều nhất, tiếp theo là lập trình viên, sau đó là người kiểm duyệt và cuối cùng là nhân viên nhập dữ liệu.

2.2 dựa trên chính nhân viên

– hoàn thành công việc, làm việc hiệu quả.

– kinh nghiệm

– thời cổ đại.

– khả năng tiến lên phía trước.

– sở thích cá nhân.

– quan tâm đến vị trí xã hội, các điều kiện bắt buộc.

– mức độ bảo mật trong thanh toán.

– thời gian làm việc.

– mức độ công việc (thường xuyên, đơn điệu).

– các yếu tố khác – nhiều công ty cũng xem xét ảnh hưởng chính trị, v.v.

môi trường doanh nghiệp 2.3

Chính sách của công ty và môi trường văn hóa cũng ảnh hưởng đến chế độ tiền lương.

– Một số công ty muốn thu hút nhân tài có xu hướng trả lương cao hơn những công ty khác. lương cao cũng thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả.

– một số công ty khác áp dụng mức lương hiện tại, đây là mức lương mà đại đa số các công ty đang áp dụng.

– có những công ty trả lương thấp hơn mức lương hiện tại. đó là vì công ty này đang khó khăn về tài chính, công việc đơn giản không đòi hỏi nhiều kỹ năng .v.v…

Cơ cấu tổ chức của công ty cũng ảnh hưởng đến cơ cấu tiền lương. Trong cơ cấu tổ chức hành chính có nhiều cấp trung gian thì chi phí quản lý thường rất cao, do đó cơ cấu tiền lương sẽ giảm cho người lao động.

2.4 thị trường lao động

Với tư cách là một đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, mọi doanh nghiệp đều phải quan tâm đến lợi nhuận. nhưng với tư cách là tế bào kinh tế của xã hội, mọi công ty đều phải quan tâm đến những vấn đề của xã hội xảy ra bên ngoài công ty. do đó, khi nghiên cứu các tiêu chuẩn tiền lương, các công ty cũng nên chú ý đến các vấn đề tiền lương thị trường, giá cả sinh hoạt, công đoàn, xã hội, nền kinh tế và thậm chí cả hệ thống, luật pháp, v.v., chỉ xét về yếu tố pháp lý. , chính sách tiền lương cũng phải tuân theo luật của nhà nước.