Theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật giáo dục năm 2019, giáo viên là người dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, dạy trình độ tiểu học, trung cấp và đại học, trong đó giáo viên các trường phổ thông Việt Nam sẽ bao gồm: giáo viên là công chức các trường công lập và giáo viên ký hợp đồng lao động với các trường công lập và tư thục.

Dưới đây là chi tiết về mức lương của giáo viên năm 2022 :

1. lương của giáo viên là công chức

gần đây, quốc hội đã thông qua nghị quyết số. 34 năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của nghị quyết này là việc lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, tiền lương .

do đó, cũng giống như công chức nhà nước, giáo viên là viên chức trường công lập sẽ không được cải cách tiền lương và sẽ tiếp tục áp dụng công thức tính lương:

lương giáo viên = hệ số x mức lương cơ sở

ở đâu:

hệ số lương giáo viên được quy định tại Bộ 4 Thông tư số 01, 02, 03 và 04 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo viên mầm non và tiểu học, trung học cơ sở) , high school (trung học).

mức lương cơ bản thường tăng mỗi năm. tuy nhiên, trong hai năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của dịch covid-19, mức lương cơ sở tính đến ngày 1/7/2019 là 1,49 triệu đồng / tháng (căn cứ theo nghị định 38/2019 / năm. cp).

Hiện chưa có văn bản nào ban hành hay đề xuất về mức lương cơ sở vào năm 2022. Cùng với đó, tình hình dịch bệnh covid-19 ở nước ta tiếp tục diễn biến vô cùng phức tạp, ảnh hưởng mạnh đến kinh tế, xã hội cả nước.

do đó, dự báo năm 2022 tới, mức lương cơ sở cũng sẽ không tăng. do đó, giáo viên tiếp tục áp dụng mức lương cơ sở 1,49 triệu đồng / tháng .

Sau đây là mức lương “cơ bản” của giáo viên (không bao gồm phụ cấp và các khoản đóng góp bảo hiểm khác…):

2. lương giáo viên thuê

Khác với giáo viên là công chức trong trường công lập (ký hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập, được tuyển dụng theo công việc), giáo viên được thuê là người ký hợp đồng làm việc với nhà trường ( kể cả trường công lập và trường tư thục), hưởng lương theo thỏa thuận của các bên nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Năm 2021, cũng do ảnh hưởng của hiệp định 19, mức lương tối thiểu vùng sẽ không tăng. Các chuyên gia dự đoán năm 2022, tình hình covid-19 cũng sẽ rất phức tạp nên rất có thể lương tối thiểu vùng năm 2022 sẽ không tăng .

do đó, lương của giáo viên được thuê vào năm 2022 có thể tăng hoặc không thể:

sẽ được tăng lương : nếu thỏa thuận giữa giáo viên hợp đồng và nhà trường có nội dung tăng lương vào năm 2022 cho giáo viên hợp đồng. thì đến năm 2022, giáo viên sẽ được tăng lương theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

không tăng lương : nếu giáo viên thuê và nhà trường đồng ý tăng lương theo mức lương tối thiểu vùng. dự báo năm 2022 không tăng lương tối thiểu vùng nên giáo viên hợp đồng sẽ không được tăng lương.

xem thêm: năm 2022 lương của nhân viên sẽ thay đổi như thế nào?

Trên đây là bảng lương giáo viên năm 2022 không cải cách tiền lương và không tăng lương tối thiểu vùng. nếu còn vấn đề gì chưa rõ, độc giả có thể gọi 1900.6199 để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

& gt; & gt; tổng quan về chính sách tiền lương năm 2022