chi phí để làm sổ đỏ là bao nhiêu? phù hợp với điều 5 và điều 6 nghị định 140/2016 / nĐ-cp (hướng dẫn chi tiết điều 3 thông tư 301/2016 / tt-btc) được sửa đổi bởi khoản 1 điều 1 nghị định 20/2019 / nĐ-cp, lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận được quy định như sau:

lệ phí trước bạ = (giá 1m2 đất trong bảng giá đất x diện tích) x 0,5%.

tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về chi phí làm sổ đỏ 1 m2 là bao nhiêu hãy đọc bài viết dưới đây về giấy phép xây dựng tại hồ chí minh .

chi phí làm sổ đỏ 1m2 là bao nhiêu?

theo điều 5, 6 nghị định 140/2016 / nĐ-cp (hướng dẫn chi tiết điều 3 thông tư 301/2016 / tt-btc) được sửa đổi bởi khoản 1 điều 1 nghị định 20/2019 / nĐ-cp , lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận được quy định như sau:

lệ phí trước bạ = (giá 1m2 đất trong bảng giá đất x diện tích) x 0,5%.

giá 1m2 đất để tính lệ phí trước bạ là giá đất có trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền 1m2?

Làm sổ đỏ mất bao nhiêu tiền 1m2?

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký đất đai xác định và cung cấp cho cơ quan thuế.

lưu ý: trường hợp nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thời hạn thuê đất là nhỏ hơn thời hạn của loại đất quy định tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ được xác định theo cách sau: >

giá đất của thời hạn thuê đất tính lệ phí trước bạ = giá đất trên bảng giá đất x thời hạn thuê đất 70 năm.

xem ngay: xây nhà sau nhà người khác có ảnh hưởng gì không?

thủ tục cấp sổ đỏ

theo quy định tại điều 70 nghị định 43/2014 / nĐ-cp thì thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được thực hiện theo các bước sau:

bước 1. gửi yêu cầu

Người muốn làm sổ đỏ nộp hồ sơ tại Chi nhánh cơ quan đăng ký cấp xã / quận / huyện nơi có đất hoặc cơ quan đăng ký cấp xã.

bước 2. thanh lý tệp

Trong bước này, xã, cơ quan đăng ký đất đai, cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm phối hợp với nhau để:

  • xác minh nguồn gốc đất
  • xác minh thời gian sử dụng đất
  • xác minh hồ sơ đăng ký
  • gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế văn phòng
  • cập nhật, bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai

và các thủ tục khác

bước 3. trả về kết quả

Người đăng ký nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại cộng đồng thì phải gửi và nhận sổ đỏ tại cộng đồng.

phí cấp sổ đỏ

Theo thông tư 250/2016 / tt-btc, lệ phí cấp sổ đỏ là lệ phí mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. mức lệ phí cấp sổ đỏ sẽ thuộc thẩm quyền của hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

phí cấp sổ đỏ

Ví dụ, tại Hà Nội, lệ phí cấp sổ đỏ dao động từ 25.000 đồng đến 100.000 đồng nếu một người hoặc hộ gia đình xin cấp chỉ có quyền sử dụng đất. từ 100.000 đồng – 500.000 đồng nếu là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Lệ phí cấp sổ đỏ

Lệ phí cấp sổ đỏ

Mức tiền trên là lệ phí cấp sổ đỏ, còn tách sổ đỏ có mất tiền không thì bạn nên theo dõi luật đất đai 2013 để có câu trả lời.

xem thêm: sổ hồng vĩnh viễn là gì?

tiền sử dụng đất

tỷ lệ sử dụng đất được phân chia trong nhiều trường hợp. Tùy từng trường hợp cụ thể mà pháp luật sẽ quy định mức thu tiền sử dụng đất khác nhau. Theo nghị định 45/2014 / nĐ-cp, các trường hợp cụ thể phải nộp tiền sử dụng đất bao gồm:

  • khi chính phủ giao đất.
  • khi chuyển mục đích sử dụng đất.

công nhận quyền sử dụng đất với đất đã sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 mà không có giấy tờ theo quy định. công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01 tháng 7 năm 2004. đất không có giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013.

Tiền sử dụng đất

Tiền sử dụng đất

Khi cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền. Hoặc do lấn chiếm kể từ ngày 01/7/2004 đến trước ngày 01/7/2014 mà nay được Nhà nước xét cấp Giấy chứng nhận.

Hy vọng qua bài viết về giấy phép xây dựng tại hồ chí minh trước, bạn đã biết làm sổ đỏ 1 m2 hết bao nhiêu tiền? được rồi!