Khảo sát ngày 2/8 tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội (mb), lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp cũng tăng mạnh sau một thời gian dài ổn định.

đối với khách hàng cá nhân, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng của ngân hàng mb đang được áp dụng trong khoảng từ 3% / năm đến 6,9% / năm. lãi suất không đổi ở các kỳ hạn 2 tháng, 18 – 60 tháng. các kỳ hạn gửi còn lại, ngân hàng tăng từ 0,1 đến 0,6 điểm phần trăm tùy kỳ hạn.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng tăng 0,1 điểm phần trăm lên 3% hàng năm. kỳ hạn 2 tháng cũng có lãi suất 3% / năm, không đổi so với mức kỷ lục hồi đầu tháng.

Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng có lãi suất hàng năm là 3,6%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với trước đây. còn kỳ hạn gửi 4 tháng, lãi suất tăng mạnh 0,5 điểm phần trăm lên 3,9% / năm. Ngân hàng mb cũng điều chỉnh tăng 0,5 điểm phần trăm lãi suất đối với tiền gửi kỳ hạn 5 tháng, giao dịch ở mức 4% / năm.

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm có kỳ hạn 6 tháng được trả trước lãi suất 4,87% / năm, tăng 0,43 điểm phần trăm.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 7 và 8 tháng tăng mạnh nhất 0,6 điểm phần trăm, từ 4,4% / năm lên 5% / năm trong tháng này. tiền gửi có kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất 5,2% / năm, trong đó kỳ hạn 9 tháng tăng 0,6 điểm phần trăm, kỳ hạn 10 và 11 tháng tăng 0,5 điểm phần trăm so với trước.

Lãi suất áp dụng cho phương thức trả trước 12 tháng là 5,57%, tăng 0,18 điểm phần trăm so với trước đó.

mb sau đó tăng lần lượt 0,2 điểm phần trăm và 0,3 điểm phần trăm ở kỳ hạn 13 tháng và 15 tháng, đưa lãi suất ngân hàng về cùng mức 5,9% / năm.

Đối với các kỳ hạn từ 18 đến 60 tháng, lãi suất tiền gửi không thay đổi so với đầu tháng trước, dao động trong khoảng 5,75% / năm đến 6,6% / năm.

Các khoản tiền gửi ngắn hạn từ 1-3 tuần tại ngân hàng mb có cùng mức lãi suất là 0,2% / năm và không kỳ hạn có lãi suất 0,1% / năm.

biểu đồ tỷ giá ngân hàng mb mới nhất vào tháng 8 năm 2022

nguồn: mbbank.

đặc biệt ở các kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng, nếu khách hàng có số tiền gửi đáp ứng yêu cầu của ngân hàng sẽ nhận được mức lãi suất ưu đãi như sau:

Đối với kỳ hạn 6 tháng, trả lãi sau: lãi suất 5,9% / năm áp dụng cho khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên.

kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau: Lãi suất 6,8% / năm áp dụng cho khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng.

kỳ hạn 24 tháng, trả lãi sau: áp dụng lãi suất 6,9% / năm đối với khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng.

lãi suất ngân hàng mb đối với tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng

nguồn: mbbank.

Lãi suất ngân hàng mb áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân cũng tăng đáng kể trong khoảng 0,2 – 0,6 điểm phần trăm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 13 tháng. đối với các kỳ hạn gửi khác, lãi suất ngân hàng không thay đổi so với trước đây.

Phạm vi lãi suất tiết kiệm được hiển thị trong khoảng từ 3% / năm đến 6,1% / năm, hiển thị cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng.

biểu lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp

nguồn: mbbank.