Tiền thưởng ngày lễ được tính như thế nào? tiền thưởng được đăng ở đâu? Các khoản thưởng này có được tính vào tiền lương thưởng hay vào chi phí kinh doanh không? Trong bài viết tiếp theo, acman sẽ chia sẻ và hướng dẫn các bạn cách tính tiền thưởng các ngày lễ, tết.

1 / Thưởng kỳ nghỉ là gì?

Thưởng Giáng sinh vào các kỳ nghỉ lễ và tết là những ưu đãi được pháp luật khuyến khích và không bắt buộc, đó là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Có thể kể đến các hình thức thưởng phổ biến trong dn có tính chất lương như:

– thưởng hàng năm (lễ, tết, thưởng lương tháng 13 …).

– tiền thưởng khi đạt được, vượt quá doanh số bán hàng.

– thưởng khi vượt năng suất lao động.

– phần thưởng cho sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…

do đó, tiền thưởng là khoản tiền mà công ty thưởng cho người lao động dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2 / Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý không?

huong-dan-hach-toan-tien-thuong-ngay-nghi-le-tetCăn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC Quy định chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng không đủ chứng từ để ghi nhận chi phí hợp lý:

– Trả tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động đã được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng không thực chi hoặc không có chứng từ nộp tiền theo quy định của pháp luật.

– tiền lương, tiền thưởng và chi phí bảo hiểm nhân thọ của nhân viên không được quy định cụ thể về điều kiện và mức được hưởng trong một trong các tài liệu sau: hợp đồng lao động; thỏa ước lao động tập thể; quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn; quy chế thưởng do chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc quy định phù hợp với quy chế tài chính của công ty, tổng công ty.

Như vậy, tiền thưởng được tính vào chi phí hợp lý của công ty khi có chứng từ thanh toán bằng tiền, có điều khoản thưởng trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc quy chế tài chính, quy chế thưởng của công ty.

3 / Tiền thưởng có phải chịu thuế thu nhập không?

Tiền thưởng là một khoản tiền lương, tiền công nên chịu thuế doanh nghiệp, trừ tiền thưởng sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

căn cứ điều 2 thông tư 111/2013 / tt-btc về thu nhập chịu thuế, tiền thưởng kèm theo danh hiệu do nn phong tặng, kể cả tiền thưởng kèm theo danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật thi đua khen thưởng

>

lưu ý:

– tiền thưởng cho công việc trong công ty tính thuế thu nhập cá nhân theo thuế lũy tiến từng phần; Người lao động không kinh doanh, người học nghề (không có hợp đồng lao động) đã khấu trừ thuế thu nhập 10%.

– Phần thưởng cho những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cơ quan nhà nước công nhận được quy định trong nghị định số 13/2012 / nĐ-cp và thông tư số 18/2013 / tt-bkhcn.

– thời điểm kê khai và tính thuế thu nhập là thời điểm thanh toán tiền thuê. do đó, tiền thưởng có thể cần phải được báo cáo và đánh thuế vào năm sau nếu nó được trả vào năm sau.

& gt; & gt; & gt; xem thêm:

hướng dẫn về cách hạch toán chi phí công đoàn

hướng dẫn cách hạch toán chi phí ăn uống trong doanh nghiệp

4 / Hướng dẫn tính tiền thưởng lễ, tết ​​

– phần thưởng tín dụng chi phí:

nợ TK 641, 642, 622, 154…

có tài khoản 334, 338

– đồng thời tính irpf phải trả (nếu có), viết:

con nợ tài khoản 334

có tài khoản 3335

– khi trả tiền thưởng cho nhân viên, hãy viết:

con nợ tài khoản 334, 338

có tài khoản 111, 112

– Khi nộp thuế thu nhập cá nhân, kế toán ghi:

con nợ tài khoản 3335

có tài khoản 111.112

lưu ý:

– Tiền thưởng ngày lễ và kỳ nghỉ năm mới không phải là phúc lợi xã hội.

– tiền thưởng được liên kết với mức lương và mức độ hoàn thành công việc, chúng có thể được chia hàng tháng hoặc nhiều lần trong năm.

– Trợ cấp trợ cấp xã hội được chia đều cho người lao động, được chia thành các kỳ nghỉ hoặc các dịp hỗ trợ để người lao động được hưởng các quyền lợi trong các kỳ nghỉ dài, như nghỉ phép, nghỉ đông; gia đình bất hiếu, bệnh tật …

– phúc lợi và tiền thưởng có thể được trả bằng hiện vật hoặc tiền mặt. nhưng hỗ trợ xã hội được giữ lại với tỷ lệ 10% trên 10 triệu đồng / giờ (xem thu nhập này là thu nhập tiền thưởng và quà tặng).

trên đây là một số thao tác của acman về cách hạch toán thưởng các ngày lễ, tết ​​theo quy định mới nhất có hiệu lực. Đối với những công ty có số lượng nhân viên lớn, khách hàng có thể áp dụng phần mềm kế toán Acman cho đơn vị mình. phần mềm sẽ giúp khách hàng tự động tính toán và đăng lương, thưởng và hỗ trợ nhiều nghiệp vụ khác cho kế toán.

Để được tư vấn thêm về sản phẩm, hãy liên hệ:

trang web : acman.vn

điện thoại : 1900 63 66 85

hotline : 0966 04 34 34

email : sales@acman.vn

bình luận