Phí chuyển tiền qua ngân hàng luôn được áp dụng cho tất cả các công ty hiện nay, tuy rất nhỏ nhưng đây là một phần trong chi phí hoạt động của công ty, phải hạch toán minh bạch. hãy đọc bài viết dưới đây để biết cách tính phí chuyển khoản chi tiết hơn.

hạch toán phí chuyển tiền qua ngân hàng

1. phí chuyển khoản vào tài khoản 642 hay 635?

Để thực hiện kế toán đúng, kế toán phải hiểu ý nghĩa của hai loại tài sản sau:

 • Tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty phản ánh các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp chung của công ty. bao gồm chi phí trả lương cho nhân viên; các loại bảo hiểm cho người lao động; chi phí vật tư văn phòng, công cụ lao động, khấu hao tài sản cố định dùng cho quản lý doanh nghiệp; thuế môn bài…
 • tài khoản chi phí tài chính phản ánh các khoản chi phí của hoạt động tài chính. bao gồm các khoản mục như chi phí hoặc tổn thất liên quan đến các hoạt động tài trợ, các khoản vay và chi phí đi vay; chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn; chi phí giao dịch để bán chứng khoán, dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư, v.v.

Nhiều bạn kế toán thường nhầm lẫn với tài khoản 635 do ngân hàng tham gia hoạt động tài chính mà chi phí chuyển tiền qua ngân hàng là chi phí phát sinh trong quá trình giao dịch. do đó nếu bạn đăng ký ở tài khoản 635 sẽ không đúng. bạn cần tài khoản 642.

2. phí chuyển khoản qua ngân hàng

– nếu giao dịch thanh toán qua ngân hàng phát sinh thêm phí chuyển khoản thì kế toán phải hạch toán như sau:

 • Nợ TK 6428 (phí chuyển tiền, phí dịch vụ thu hộ, …)
 • Nợ TK 133 (các loại thuế gắn với phí chuyển tiền)
 • có tài khoản 112 (tổng số tiền)

– Nếu giao dịch thu tiền qua ngân hàng phát sinh thêm phí chuyển tiền thì kế toán vẫn hạch toán phí chuyển khoản vào tài khoản 6428, cụ thể:

 • Nợ TK 112 (số thực thu sau khi trừ phí chuyển khoản)
 • Nợ TK 6428 (Phí chuyển tiền, Phí dịch vụ thu hộ)
 • Nợ TK 133 (thuế được đính kèm với phí chuyển tiền)
 • ghi nợ tk 131, tk 138 (số tiền phải thu qua ngân hàng)

* lưu ý:

 • phí chuyển khoản ngân hàng là một dịch vụ chịu thuế GTGT. nếu công ty muốn khấu trừ phần thuế này và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp thì công ty phải có hóa đơn thanh toán phí dịch vụ chuyển tiền từ ngân hàng.
 • do phí chuyển khoản số tiền này khá nhỏ nên sẽ mất nhiều thời gian để kê khai thêm. Do đó, một số doanh nghiệp chọn cách hạch toán toàn bộ chi phí chuyển tiền qua ngân hàng (đã bao gồm thuế GTGT) vào tài khoản 642 (bỏ qua tài khoản 133) và loại trừ chi phí này khi xác định chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. .

Nếu bạn cần thêm lời khuyên và hỗ trợ về phần mềm kế toán easybooks, hãy liên hệ với easybooks ngay bây giờ.

Đặc biệt đội ngũ chuyên nghiệp của easybooks cam kết hỗ trợ khách hàng 24/7 trong suốt quá trình sử dụng phần mềm.

phần mềm kế toán EasyBooks

easybooks: phần mềm kế toán điện tử rẻ nhất, linh hoạt nhất và nhanh nhất hiện nay.

đăng ký phần mềm kế toán sổ tay & gt; & gt; & gt; đây & lt; & lt; & lt;

—————-

liên hệ để được tư vấn về phần mềm kế toán

điện thoại: 0981 772 388 – 0919 510 089

email: contact@softdreams.vn

facebook: phần mềm kế toán easybooks

address: ats guesthouse, 8 pham hung, me tri, nam tu liem, hanoi.