có ý kiến ​​cho rằng việc tổng giám đốc, giám đốc, thành viên hội đồng thành viên công ty vay tiền không tính lãi, đây là giao dịch vay tiền. và hoạt động cho vay này không phải là hoạt động liên kết, không bị kiểm soát lãi suất và không phát sinh thu nhập chịu thuế. Hãy cùng phân tích và tìm hiểu những nội dung này:

1. Hầu hết các khoản vay và giao dịch cho vay về cơ bản sẽ là các giao dịch cho vay:

tiền là một loại tài sản theo quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015 / qh13. Cũng theo quy tắc này, cho vay tài sản và cho vay tài sản được hiểu như sau:

 

mượn

khoản vay

được chỉ định trong

định nghĩa

sản phẩm được trả lại phải là bản gốc.

bên có tài sản là bên cho vay tài sản. Bên cho vay có thể đòi tài sản ngay cả khi bên vay không thành công, nhưng phải thông báo trước một cách hợp lý.

hợp đồng vay sẽ không có tính chất đền bù (không phát sinh lãi) tài sản cho vay sẽ là tài sản của người vay, người vay sẽ phải hoàn trả tài sản và một khoản lãi (nếu có thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật ).

các hợp đồng cho vay thường có tính chất bù đắp (kèm theo lãi suất)

vì vậy hầu hết các giao dịch cho vay về cơ bản sẽ là các giao dịch cho vay. ngoại trừ trường hợp được xác định là để vay tiền, quyền sở hữu là với số tiền. số tiền đó sẽ không thay đổi và khi đáo hạn, người đi vay phải trả lại cho người cho vay chính xác những tờ tiền đã vay, bao gồm chính xác năm sản xuất, số sê-ri … trong tình trạng sở hữu chính xác.

2. Việc vay tiền từ Giám đốc điều hành hoặc giám đốc (ngay cả khi không phải trả lãi) có thể là một giao dịch liên kết.

đây là phản hồi của tổng cục thuế căn cứ nghị định 132/2020 / nĐ-cp, cũng như kết luận của cục thuế hà nội tại cv6684 / ct-tthth căn cứ nghị định 20 nêu trên đối với trường hợp cho vay . tiền của Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên tham gia quản lý công ty (kể cả trường hợp không hưởng lãi) nếu đáp ứng các điều kiện tại điểm l khoản 2 Điều 5 Nghị định 132/2020. / nĐ-cp quy định các bên có quan hệ liên kết:

“l) công ty có hoạt động bán hoặc nhận ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu công ty trong kỳ tính thuế; khoản vay, khoản cho vay tối thiểu 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm thực hiện hoạt động trong kỳ tính thuế đối với cá nhân điều hành, kiểm soát hoặc thuộc một trong các nhóm sau: quan hệ quy định tại điểm g của điều khoản này. ”

3. ảnh hưởng đến điều kiện được trừ chi phí lãi vay:

khi xác định được là công ty có hoạt động liên kết với các bên liên quan thì chi phí lãi vay không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế ngoài quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015 / tt-btc đối với chi phí lãi vay. cho các khoản vay như:

& gt; & gt; trên thực tế, chúng không phát sinh, nhằm phục vụ cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh.

& gt; & gt; không có đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định.

& gt; & gt; chi phí lãi vay tương ứng với số vốn đã đăng ký (đối với công ty tư nhân là vốn đầu tư) còn thiếu theo chương trình góp vốn được quy định trong quy chế của công ty.

& gt; & gt; phần chi trả lãi vay sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế (ví dụ: Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên trong trường hợp này) lớn hơn 150% mức cơ bản. lãi suất do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cho vay.

sau i đ i nh 132 2020 / nĐ -cp, điều 16, khoản 3:

“Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế từ thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% trên tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ. cộng với chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi, lãi tiền vay phát sinh trong kỳ cộng với chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế. ”

4. người cho vay không tính lãi có thể phải chịu lãi suất cố định và thuế thu nhập:

Ngoài nguyên tắc xác định căn cứ tính thuế là thời điểm nhận thu nhập, quy định của cơ quan quản lý thuế còn áp dụng nguyên tắc ấn định thuế đối với các nghiệp vụ không theo giá thị trường làm giảm nghĩa vụ nộp thuế (bài viết 50, luật quản lý thuế số 38/2019 / qh14). khi đó, thuế thu nhập cá nhân sẽ bằng 5% trên thu nhập chịu thuế cố định.

Quyết định này cũng được xác nhận trong phản hồi được công bố trên trang web của tổng cục thuế:

ffgf

xem các bài viết liên quan khác

chi phí khấu hao trong thời gian tạm thời đóng cửa do dịch bệnh covid-19

điểm mới trong thông tư 80/2021 / tt-btc về quản lý thuế

biên dịch:

bui thi huong – chuyên gia tư vấn

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải lời khuyên cụ thể cho bất kỳ trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, vui lòng liên hệ với cố vấn.

nó sẽ xảy ra ltd.

Phòng 701, Tầng 7, Tòa nhà Trung tâm 3d, 3 Duy Tân, Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

email: hotro@gonnapass.com