quản lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản doanh nghiệp

nhiều công ty lo lắng về vấn đề “chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty”. đây là 3 trường hợp chỉ ra cách xử lý các trường hợp.

* trường hợp 01 : chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân làm việc trong công ty.

– người quản lý tài khoản

– các tài khoản nhân viên khác trong công ty

Trên thực tế, nhiều công ty và kế toán chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân của các thành viên công ty, chẳng hạn như tài khoản của giám đốc, tài khoản của nhân viên công ty khác. Để xử lý trường hợp chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân làm việc trong công ty, có 2 cách xử lý:

1. Hình thức đầu tiên được coi là khoản vay kinh doanh

– lập hợp đồng hoặc hồ sơ cho vay

– lập biên lai: Tôi nợ tài khoản 111 / Tôi có tài khoản 3388

– lập tài khoản ngân hàng để thanh toán: ghi nợ tài khoản 3388 / có tài khoản 112

2. Cách thứ hai để nhập là ứng trước

– yêu cầu trước

– thiết lập tài khoản ngân hàng để thanh toán trước: ghi nợ tài khoản 141 / có tài khoản 112

– lập biên lai hoàn trả: ghi nợ tài khoản 111 / có tài khoản 141

* trường hợp 02 : chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty

– người quản lý tài khoản

– các tài khoản nhân viên khác trong công ty

1. Cách đầu tiên là vay cá nhân từ công ty.

– lập hợp đồng hoặc thỏa thuận cho vay giữa công ty và cá nhân

– lập chứng từ thanh toán khoản vay: ghi nợ tài khoản 1388 / có tài khoản 111

– người ta chuyển tiền ra ngân hàng trả lại: ghi nợ tài khoản 112 / có tài khoản 1388

2. Hình thức thứ hai được coi là tạm ứng

– yêu cầu trước

– đặt vé trước: ghi nợ tài khoản 141 / có tài khoản 111

– thực hiện thủ tục hoàn trả: ghi nợ tài khoản 112 / có tài khoản 141

* trường hợp 03 : chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân khác không hoạt động trong công ty

Trong trường hợp này, cần phải coi đó là một khoản vay mà công ty phải hoàn trả.

1. Cách đầu tiên là trả lại khoản vay cho công ty

– lập hợp đồng hoặc hồ sơ cho vay

– lập biên lai: Tôi nợ tài khoản 111 / Tôi có tài khoản 3388

– lập tài khoản ngân hàng để thanh toán: ghi nợ tài khoản 3388 / có tài khoản 112

2. Hình thức thứ hai được coi là ứng trước cho người dân để mua hàng, nhưng do không biết nên chuyển nhầm vào tài khoản của người đó nên yêu cầu hoàn lại tiền hoặc không mua nữa. – hoặc coi đó là tiền đặt cọc mua hàng nhưng không mua được phải trả lại

– yêu cầu thanh toán

– lập tài khoản ngân hàng để thanh toán trước: ghi nợ tài khoản 331 / có tài khoản 112

– lập biên lai hoàn trả: ghi nợ tài khoản 111 / có tài khoản 331

3. Cách thứ ba được coi là cá nhân tạm ứng nhưng công ty không có khả năng cung ứng nên phải trả lại tiền cho cá nhân hoặc coi như đặt cọc

– lập hợp đồng đúng nguyên tắc, biên bản hủy hợp đồng, biên bản trả lại tiền đặt cọc

– làm bằng chứng thanh toán: ghi nợ tài khoản 111.112 / có tài khoản 131.3386

– lập ngân hàng trả lại tiền: ghi nợ tài khoản 131.3386 / có tài khoản 112.111