Về lệnh thanh toán tiền phạt trực tuyến, hãy thông báo và hướng dẫn mọi người như sau:

Bước 1. Sau khi cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với người vi phạm, hồ sơ được nhập vào hệ thống phần mềm quản lý vi phạm. Căn cứ vào nội dung hồ sơ vi phạm hành chính, hệ thống sẽ tự động đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số phân giải này sẽ tuân theo quy định của chính phủ và sẽ là số duy nhất để người vi phạm, người vi phạm có thể truy cập và tham khảo thông tin của mình. .

bước 2. Nội dung trích từ quyết định xử phạt vi phạm hành chính được công bố trên Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm: số lượng quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tên cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; Thông tin người vi phạm (họ tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại người vi phạm cung cấp, mức phạt); kho bạc (ngân hàng) thu tiền phạt; sự vi phạm; thời gian hiếp dâm; vị trí xảy ra vi phạm; hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép lái xe).

bước 3. thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cảnh sát giao thông cung cấp sẽ được gửi đến người vi phạm thông qua cổng dịch vụ công quốc gia qua thư điện tử (do người vi phạm cung cấp).

bước 4. kho bạc nhà nước (ngân hàng) sẽ kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia để làm thủ tục nộp phạt cho người vi phạm và phản hồi thông tin đã hoàn thành việc nộp phạt lên cổng thông tin dịch vụ khách hàng toàn quốc.

bước 5. Bưu điện sẽ kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để chuyển giấy tờ do CSGT tạm giữ đến địa chỉ mà người vi phạm chỉ định. ký nhận sau khi đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

bước 6. Thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, người vi phạm có thể hoàn thành việc nộp phạt, đăng ký địa chỉ nhận văn bản do cơ quan cảnh sát giao thông tạm giữ cấp sau khi chấp hành xong quyết định. về xử phạt vi phạm hành chính.

bước 7. cổng dịch vụ công quốc gia phản hồi thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp phạt, đăng ký địa chỉ nhận hồ sơ do cơ quan cảnh sát giao thông tạm giữ sau việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cảnh sát giao thông đã hoàn thành.

bước 8. Phòng cảnh sát giao thông phản hồi thông tin người vi phạm đã hoàn thành việc nộp phạt, đăng ký địa chỉ nhận hồ sơ do cơ quan cảnh sát giao thông cấp. thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo điểm xử lý vi phạm của công an địa phương.

bước 9. cơ quan cảnh sát chuyển tuyến thông qua dịch vụ bưu chính sẽ gửi giấy tờ tạm thời đến địa chỉ đã đăng ký của phạm nhân thông qua cổng dịch vụ công quốc gia để nhận lại.

từ đó, cơ quan csgt thông qua dịch vụ bưu chính sẽ gửi các giấy tờ tạm thời đến địa chỉ của phạm nhân đã đăng ký thông qua cdvcqg để nhận lại.

thì phạm nhân chỉ cần đăng nhập cdvcqg theo địa chỉ: dichvucong.gov.vn

– Tham khảo thông tin và làm thủ tục nộp phạt hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại mục “thanh toán trực tuyến”:

Untitled%201

– tại mục “tra cứu và nộp phạt vi phạm giao thông” có 02 cách tra cứu: (1) tra cứu theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Untitled%202

(2) tìm kiếm nhật ký vi phạm

z3374955526044 e56b7d00525aba2d2c28d0a2463506c3(1)

người vi phạm nhập thông tin (“*” là thông tin bắt buộc)

+ nếu chưa có quyết định xử phạt thì cổng dvc sẽ thông báo “vẫn chưa có quyết định xử phạt, kiểm tra lại sau”.

+ nếu có quyết định xử phạt thì cổng dvc sẽ thông báo như hình

Untitled%203

sau khi nhận được thông tin trên, người vi phạm có thể lựa chọn cách:

+ nộp tiền trực tuyến và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt: người vi phạm nộp phạt qua cổng dvc và nhận giấy tờ tạm giữ tại cơ quan ra quyết định xử phạt.

+ Nộp tiền trực tuyến và nhận kết quả tại nhà: người phạm tội nộp phạt trên cổng thông tin điện tử dvc và nhận hồ sơ tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính.

bbt