đội tiên phong trẻ thành phố Hồ Chí Minh

đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức thiếu nhi của Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam thành lập, do Đoàn thanh niên cộng sản thành phố Hồ Chí Minh điều hành.

Đội là tổ chức trung tâm của phong trào thiếu nhi, lực lượng giáo dục trong và ngoài trường học, lực lượng dự bị động viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện đội viên, giúp đội viên phát triển mọi kỹ năng trong học tập, sinh hoạt, vui chơi, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo pháp luật bảo vệ chăm sóc sức khỏe. và giáo dục trẻ em.

Đội thiếu niên tiền phong thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thiếu nhi trong khu vực và trên thế giới vì quyền trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

bài hát điệp khúc

phương châm của nhóm

“vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

dành cho người chú vĩ đại lý tưởng, ho: hãy sẵn sàng! “

Lời cam kết: của một thành viên trong đội thanh niên tiên phong thành phố Hồ Chí Minh

1) Làm 5 điều mà chú ho đã dạy:

bài viết 1: yêu đất nước, yêu đồng bào.

bài viết 2: học tốt, làm việc tốt.

điều 3: đơn vị tốt, kỷ luật tốt.

điều 4: giữ gìn vệ sinh tốt.

điều 5: khiêm tốn, trung thực, dũng cảm.

2) tuân theo các quy tắc của nhóm

3) duy trì danh dự của đội

sứ mệnh: của đội thiếu niên tiền phong thành phố Hồ Chí Minh

1) Thực hiện điều lệ đội, nghi thức và chương trình đội viên, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành người con ngoan, trò giỏi, người bạn tốt, người công dân tốt, người đảng viên Đảng cộng sản Hồ Chí Minh. đoàn thanh niên minh minh.

2) Nêu gương sáng cho thiếu nhi noi theo, giúp đỡ các em thiếu niên, nhi đồng trở thành Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Bác Hồ, người lãnh đạo của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương Đảng luôn quan tâm đến việc tập hợp thanh niên vào tổ chức làm cách mạng cứu nước. Ngày 20-26 tháng 3 năm 1931, tại hội nghị trung ương đảng lần thứ hai, chi bộ đã ra quyết định về công tác thanh niên, giao đoàn chăm sóc thiếu nhi.

Ngay sau khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời, những năm 1930, các đội thanh niên ra đời ở các địa phương hoạt động theo các tổ chức cách mạng của đảng, chống thực dân Pháp gọi là đội. đội thiếu nhi, đội thiếu nhi cận vệ đỏ ở trung, thương (đứng) hoặc những nơi có thiếu nhi đỏ. các đội chơi nhí đã tập hợp những đứa trẻ dũng cảm và tháo vát để làm nhiệm vụ của mình. quá cảnh, liên lạc, giám sát các cuộc họp của đảng.

Năm 1941, Bác Hồ từ nước ngoài trở về nước sau hơn 30 năm xa xứ. Hội nghị lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941 đã mở ra một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam. Mặt trận Việt Minh ra đời nhằm đoàn kết nhân dân đánh Tây, bắt Nhật, giành độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam.

Đội thiếu nhi cứu quốc đầu tiên ra đời ngày 15/5/1941 tại thôn na ma, xã trượng hà, huyện hà quang, tỉnh cao bang. thư của mặt trận việt minh viết: “… dự bị giúp đánh tây, đánh nhật để nước việt nam hoàn toàn độc lập.”

Ngày 15 tháng 5 năm 1941 sáng mãi trang sử của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Ngày đó, gần hang pác pí bên con lạch lenin, dưới chân núi thông ma, có năm thiếu niên ở bản na ma: nong van dan, nong van than, ly van tinh, ly thi ma, ly thi. sau. Đức Thành cùng các đồng chí cán bộ cách mạng được giác ngộ, thử thách, tập hợp thành lập Đội thiếu nhi cứu quốc theo quyết định của Đảng. mục đích của đội là “đánh tây, đuổi Nhật, giành độc lập cho đất nước” với nhiệm vụ: làm giao thông, vận tải, vận chuyển, bảo vệ cán bộ, bảo vệ các buổi họp đảng …. đảm bảo bí mật, tổ chức cũng cho tên bí danh cho các thành viên: Kim Đồng bí danh là Kim Đồng, Thanh là Cao Sơn, Tình là Thanh Minh, Sáu là Thanh Thủy, Ella là Thủy Tiên, và cuộc họp đã chọn Kim Đồng. 5 đảng viên được kết nạp đã tuyên thệ trung thành với Đảng, giữ bí mật tuyệt đối, dù phải hy sinh tính mạng cũng không phản bội nhân dân, cách mạng. Như vậy, Đội thiếu niên cứu quốc (sau này gọi là Đội thiếu niên cứu quốc) chính thức được thành lập.

Từ tháng 5 năm 1941, các đội thiếu nhi cứu quốc được thành lập ở khắp nơi để tham gia cách mạng và góp phần vào thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945.

Lúc này, các tổ chức thiếu nhi cả nước được gọi chung là Hội Nhi đồng Cứu quốc, mỗi đơn vị gọi là một đội. Đội thiếu nhi ở khắp nơi đều tích cực tham gia hoạt động cách mạng cùng cha, tham gia các hoạt động xã hội như: dạy bình dân học vụ, khuyến tài, tham gia sản xuất, tiết kiệm hoặc bảo vệ an ninh trật tự toàn dân, giúp đỡ bộ đội, tự vệ. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Tháng 9 năm 1945, chú Hồ viết thư cho trẻ em cả nước nhân ngày tựu trường nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. trong thư, Người cảnh báo: “… nông thôn Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai được với các cường quốc năm châu hay không một phần lớn là nhờ công của dân tộc”. việc học của trẻ em “.

nhưng hòa bình chưa được bao lâu, giặc Pháp lại xâm lược nước ta. Bác Hồ đã kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các Đội thiếu nhi cứu quốc theo lệnh Bác Hồ tham gia kháng chiến. Nhiều đội thiếu niên đã lập thành tích xuất sắc làm sáng ngời trang sử vàng của đội thiếu niên Hoàng Văn Thụ. Đội thiếu nhi bát sắt (hà nội), đội thanh niên tình báo thanh niên, đội thiếu niên du kích dinh bang (hahac0, đội thiếu niên du kích kiến ​​an, đội thiếu nhi đồng thới mười, đội thiếu nhi phản đế, v.v.) đội thiếu nhi sài gòn … và nhiều anh hùng, liệt sĩ trẻ như lê văn tám (sài gòn), đường văn nội (hà nội), cu đơ (lai châu), phò mã (kiến an), nguyễn văn thụ (quang ninh) đã xuất hiện trở thành tấm gương sáng. cho thế hệ tương lai.

Tháng 2 năm 1948, Bác Hồ gửi thư căn dặn thiếu nhi cả nước phải làm công việc của chính phủ kiến ​​quốc. Từ đó, phong trào Đội lớn ra đời nhằm giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, neo đơn. Đến nay, công tác Đội toàn quốc đã trở thành phong trào Đội truyền thống ngày càng phát triển và có ý nghĩa xã hội to lớn.

Trong những năm kháng chiến cho đến ngày hòa bình lập lại, tổ chức Đội ở các địa phương ngày càng phát triển, phong trào Đội được mở rộng thu được nhiều thành quả mới. các tỉnh thuộc chiến khu việt bắc, quân khu 3 tổ chức “đại hội thiếu nhi gương mẫu”.

Tháng 3 năm 1951, Đội Thiếu nhi Cứu quốc được đổi tên thành Đội Thiếu nhi Tháng Tám.

Năm 1954, hòa bình lập lại, nhưng đất nước ta tạm thời bị chia cắt thành 2 miền. Đế quốc Mỹ âm mưu chia cắt nước ta, phá hoại hiệp định Giơnevơ. Từ đó đến nay, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng vừa đấu tranh thống nhất Tổ quốc, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Pacific North, trẻ em có thể đến trường với sách. tổ chức các đội phát triển mạnh cho thị trấn, làng và trường học. phong trào Đội cũng phát triển mạnh mẽ với các phong trào “vì miền nam ruột thịt”, “thăm miền nam ruột thịt”.

Sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, ngày 11/4/1956, Đội được đổi tên thành Đội Thiếu niên Tiền phong. đến năm 1961, những cậu bé ở độ tuổi chập chững biết đi được tổ chức vào đội nam Tháng Tám.

Hợp tác xã măng non Thạch Khối (Hải Hưng) được thành lập năm 1958, mở đầu phong trào xây dựng hợp tác xã măng non ở miền Bắc. Hợp tác xã Bắn măng Phú Mani (Hà Bắc) đã trở thành một điển hình trong phong trào và được Bác Hồ gửi thư khen năm 169.

Ngày 2 tháng 12 năm 1958, chú tấn đức thang, chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội khóa II đã viết thư hoan nghênh sáng kiến ​​của thiếu nhi hải phòng và sơn tay, đề nghị quốc hội và chính phủ cho phép cho phép thiếu nhi mở phong trào làm kế hoạch nhỏ, xây dựng nhà máy nhựa tiên phong tại hải phòng. Ngày 30/5/1959, nhà máy nhựa mang tên Liên đội được khánh thành, ban giám đốc đã tặng đoàn thiếu nhi miền bắc 18.000 đồ chơi – sản phẩm của nhà máy để tặng thiếu nhi miền nam.

ngày 15/5/1961, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội, Bác Hồ đã dạy 5 điều cho thiếu niên, nhi đồng, từ đó 5 điều Bác dạy đã trở thành mục tiêu phấn đấu. của tất cả thanh thiếu niên và nhi đồng Việt Nam.

– yêu đất nước, yêu đồng bào

– học tốt, làm việc tốt

– đơn vị tốt, kỷ luật tốt

– giữ gìn vệ sinh tốt

– khiêm tốn, trung thực, dũng cảm

Năm 1961, phong trào “nghìn việc tốt” của Đội xuất hiện ở tam sơn, hà bắc, lan rộng ra khắp các địa phương, trở thành phong trào Đội lớn cho đến tận bây giờ, với nội dung: “Nói lời hay, làm tốt”. , hãy cố gắng trở thành một người con ngoan trò giỏi. “

ngày 20 tháng 12 năm 1961 mặt trận dân tộc giải phóng miền nam ra đời, tổ chức của thanh niên tiền phong miền nam và phong trào “việc nhỏ, việc lớn chống Mỹ cứu nước” của thiếu nhi miền nam đã phát triển trong phù hợp với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. uu. để cứu nước. Góp phần vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thiếu nhi hai miền đã lập được những chiến công xuất sắc.

ngày 15/5/1966, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập đội, chú tấn đức thắng đã thay mặt đảng và nhà nước tặng cho đội một lá cờ thêu biểu tượng nhiệm vụ của đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

“tuân theo chỉ dẫn của chủ nhân,

làm một nghìn việc tốt

chống lại các quốc gia thống nhất để cứu đất nước

sẵn sàng cho thanh thiếu niên “.

Ngày 30 tháng 4 năm 1970, sau ngày Bác Hồ ra đi, thể hiện nguyện vọng của thanh niên, công đoàn viên, các chi bộ và thiếu nhi cả nước, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Nghị quyết thành lập Đoàn và mang tên Liên đội. thưa bác ho. và từ đó đội mang tên: Đội thiếu niên tiền phong thành phố Hồ Chí Minh và Đội thiếu niên thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước. Tháng 6 năm 1976, Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh thống nhất tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong cả nước và đề nghị Trung ương Đảng đưa ra phương châm hoạt động: “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của người chú vĩ đại, ho: đã sẵn sàng! “.

nguồn lichsuvietnam.vn (tiếp theo)