Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2022, chính sách tiền lương có nhiều thay đổi. trong đó, việc tăng lương hưu, tăng trợ cấp xã hội hàng tháng, tăng trợ cấp cho cán bộ cộng đồng nghỉ việc, lấy lương làm căn cứ bồi thường tai nạn giao thông … đang được nhiều người quan tâm. vì chúng liên quan trực tiếp đến thu nhập và cuộc sống của nhiều người.

Bà Trương Thị Mỡi (82 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, H.Tân Phú) nhận tiền lương hưu do nhân viên bưu điện mang đến tận nhà Bà Trương Thị Mỡi (82 tuổi, ngụ xã Trà Cổ, H.Tân Phú) nhận tiền lương hưu do nhân viên bưu điện mang đến tận nhà. Ảnh: CTV

* Lương, trợ cấp thay đổi theo hướng tăng

Về việc tăng lương hưu được quy định tại Thông tư 37/2021 / tt-blĐtbxh ngày 31/12/2021 của Bộ Lao động và Xã hội về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thời điểm hưởng. lương hưu trong trường hợp hồ sơ gốc không còn hiệu lực kể từ ngày 15/3. do đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được tăng thêm 7,4% so với mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 12 năm 2021.

Ngoài ra, người có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 2,5 triệu đồng cũng bị điều chỉnh tăng. cụ thể, người có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng / người / tháng đến dưới 2,5 triệu đồng / người / tháng được điều chỉnh tăng lên 2,5 triệu đồng / người / tháng.

Các đối tượng của chính sách này: cán bộ, viên chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, cảnh sát nhân dân và những người làm công việc tiền điện tử sẽ nhận được lương hưu hàng tháng. cán bộ xã, huyện, thành phố trực thuộc Trung ương hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.

Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành cho biết, việc điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với 7 nhóm đối tượng lần này là rất kịp thời và nhân văn. điều này thể hiện sự cố gắng và quan tâm của nhà nước đối với những người có công với sự phát triển của đất nước. Việc tăng lương hưu cũng thể hiện rõ mục tiêu gắn phát triển kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết vấn đề an sinh của người hưởng lương hưu, nhất là người cao tuổi.

Trong lần thay đổi này, cán bộ xã nghỉ việc cũng được điều chỉnh hưởng phụ cấp cao hơn khoảng 350.000 đồng / tháng theo Thông tư số. 2/2022 / tt-bnv ngày 29/01/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng kể từ ngày 01/01/2022 đối với cán bộ xã, huyện, thành phố thôi việc theo quyết định số 1. 130-cp ngày 20/6/1975 của hội đồng quản trị và quyết định số. 111-hĐbt ngày 13 tháng 10 năm 1981 của hội đồng bộ trưởng.

Theo thông tư số 2/2022 / tt-bnv, mức trợ cấp hàng tháng được điều chỉnh như sau: đối với cán bộ nguyên là bí thư, chủ tịch ủy ban xã: 2,473 triệu đồng / tháng (tăng 357 triệu đồng) nghìn đồng. Đồng / tháng so với mức trợ cấp tháng 12/2021; Đối với cán bộ nguyên là phó bí thư, phó chủ tịch, thường vụ đảng ủy, bí thư cấp ủy, bí thư hội đồng nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã, mức tăng là 2,4 triệu đồng / tháng (tăng 352.000 đồng / tháng); các chức danh còn lại là 2,237 triệu đồng / tháng (tăng 341.000 đồng / tháng). Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Chính sách thay đổi lương này cũng được điều chỉnh đối với sĩ quan quốc phòng thôi việc và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 theo nghị định số 19/2022 / nĐ-cp ngày 22 tháng 2 năm 2022 của chính phủ. Chính phủ sẽ hướng dẫn chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng chuyển công tác và công nhân, viên chức quốc phòng nghỉ việc được hưởng trợ cấp một lần.

Cụ thể, cứ mỗi năm công tác thì được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của tháng trước khi thôi việc do các cơ quan, cục, vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quản lý theo hình thức. dự đoán trước. công việc của bạn. trong đó, tiền lương tháng để tính trợ cấp một lần đối với công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc là tiền lương làm căn cứ đóng bảo đảm xã hội của tháng trước, bao gồm tiền lương theo loại, nhóm, ngạch đối với công nhân quốc phòng; nhóm, cấp bậc, ngạch đối với sĩ quan quốc phòng; phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên, phụ cấp thâm niên bất thường và chênh lệch bảo lưu.

một trong những điểm mới quan trọng trong dịp này là tiền lương làm căn cứ bồi thường tai nạn lao động (việc làm) và bệnh nghề nghiệp (bnn). nội dung này được quy định tại thông tư 28/2021 / tt-blĐtbxh của bộ lao động-tbxh điều chỉnh luật an toàn vệ sinh lao động về quyền lợi cho người lao động bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 2022.

do đó, tiền lương làm căn cứ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thất nghiệp và tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng theo quy định sẽ điều chỉnh các quy định tại tiểu mục 3, điều 38, luật an toàn và vệ sinh lao động. cụ thể, tiền lương làm căn cứ hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi bị tai nạn lao động hoặc trước khi bị thương. nếu thời gian làm việc, học nghề, tập nghề, thử việc dưới 06 tháng thì tiền lương làm căn cứ để bồi thường, trợ cấp là mức bình quân tiền lương của tháng trước khi xảy ra tai nạn lao động hoặc thời điểm bị tai nạn. xảy ra. quyết tâm.

* nhân viên nhiệt tình và đồng ý

Trước những thay đổi về chính sách tiền lương cũng như việc phân bổ theo xu hướng ngày càng tăng, nhiều công chức, viên chức, cán bộ hưu trí … tỏ ra rất phấn khởi. Theo ý kiến ​​của nhiều người, dù mức tăng chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đến đời sống người dân, nhất là trong thời gian gần đây khi dịch bệnh covid-19 kéo đến, gây khó khăn cho đời sống và sinh hoạt công cộng. của nhiều gia đình khó khăn.

“Nghỉ hưu đã lâu, nay được nhà nước quan tâm tăng lương hưu lên mức cơ bản như thế này, tôi mừng lắm. Do người về hưu chủ yếu sống bằng lương hưu nên việc tăng lương là biện pháp hỗ trợ kịp thời để giảm bớt khó khăn về đời sống cho người nghỉ hưu và gia đình ”- bà nói. thành phố biên hòa), chia sẻ của một giáo viên đã nghỉ hưu.

Có lẽ vui nhất là những cán bộ xã nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995, lần này họ cũng được điều chỉnh lương hưu theo hướng tăng lên. Vì những người làm việc ở huyện, xã lâu nay rất vất vả nhưng lương hưu rất thấp, nay điều chỉnh lên 2,5 triệu đồng.

lần này với việc tăng lương hưu, bà. Bà Đỗ Thị Hòa (ngụ P.Trung Dũng, TP.Biên Hòa), một cán bộ phường, xã đã nghỉ hưu cho biết “2 năm trở lại đây có dịch, chính quyền đã tập trung cho công tác phòng chống dịch. và kiểm soát không nên tăng lương cơ bản nên lương hưu sẽ không tăng bây giờ chính phủ tăng lương hưu, như trường hợp của tôi là tăng hơn 300.000 vnd, tuy không nhiều nhưng đối với những người về hưu thì đó cũng là một điều cần thiết. số tiền chăm sóc sức khỏe. ”

biện pháp khắc phục