Clock rate là gì

Ta có sơ đồ sau : Host A ( Ethernet) ——–E0(R1)S0—————S0(R2)E0——–(Ethernet)HostB Tại sao khi cấu hình Router ta phải đặt Clock rate la 64000 cho 1 trong 2 con Router mà ko đặt cho cả 2 nhỉ??Và tại sao là 64000?? Ai biết chỉ dùm nhé!Cám ơn nhiều

Bạn đang xem:

*

RE: Thông số Clock Rate???Cũng sơ đồ như trên ta có địa chỉ như sau:HostA: Ip :192 .168.101.2/24 255.255.255.0GW : 192.168.101.1Router 1 :E0: 192.168.101.1/24S0 : 192.168.1.1/24Router2:E0 : 192.168.100.1/24S0 :192.168.1.2/24 HostBIp : 192.168.100.2/24GW : 192.168.100.1Sau khi cấu hình xong nếu chưa dùng lệnh IP route thì từ Host A ko ping thấy HostBSau khi ở R1 dùng lệnh ip route như sau :ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.1.2 và ở R2 dùng lệnh ip route 192.168.101.0 255.255.255.0 192.168.1.1Thì từ Host A ta có thể ping thấy HOstB và ngược lạiVậy cho mình hỏi khi dùng lệnh Ip Route dc : 192.168.100.0 là gì vậy?Ý nghĩa và cú pháp của lệnh này như thế nào?

Ta có sơ đồ sau : Host A ( Ethernet) ——–E0(R1)S0—————S0(R2)E0——–(Ethernet)HostB Tại sao khi cấu hình Router ta phải đặt Clock rate la 64000 cho 1 trong 2 con Router mà ko đặt cho cả 2 nhỉ??Và tại sao là 64000?? Ai biết chỉ dùm nhé!Cám ơn nhiều

Xem thêm:

Khi kết nối serial, phải có clock rate để đảm bảo tốc độ xung nhịp cho truyền dữ liệu. Tốc độ xung nhịp này do DCE cấp. Khi kết nối serial, thì bắt buộc phải có một đầu dây là DCE, đảm nhiệm chức năng cấp xung nhịp, còn đầu còn lại là DTE. clockrate chỉ được đặt cho đầu dây DCE, vì vậy chỉ đặt ở 1 trong 2 con router. Nhưng bạn chẳng phải bận tâm nhiều về đầu nào là DCE, đầu nào là DTE đâu, bạn cứ đặt clockrate ở cả hai con router cũng được, khi đó đầu nào là DTE thì nó sẽ báo không đặt được. Đây là một lỗi mà nhiều người hay mắc, đó là thiếu lệnh clockrate trên đầu DCE, dẫn đến là khi show interface thì thấy “serial is up, line is down”

Cũng sơ đồ như trên ta có địa chỉ như sau:HostA: Ip :192 .168.101.2/24 255.255.255.0GW : 192.168.101.1Router 1 :E0: 192.168.101.1/24S0 : 192.168.1.1/24Router2:E0 : 192.168.100.1/24S0 :192.168.1.2/24 HostBIp : 192.168.100.2/24GW : 192.168.100.1Sau khi cấu hình xong nếu chưa dùng lệnh IP route thì từ Host A ko ping thấy HostBSau khi ở R1 dùng lệnh ip route như sau :ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.1.2 và ở R2 dùng lệnh ip route 192.168.101.0 255.255.255.0 192.168.1.1Thì từ Host A ta có thể ping thấy HOstB và ngược lạiVậy cho mình hỏi khi dùng lệnh Ip Route dc : 192.168.100.0 là gì vậy?Ý nghĩa và cú pháp của lệnh này như thế nào?

Xem thêm:

lệnh “ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 192.168.1.2” dùng để đặt static route, chỉ ra rằng để đến mạng 192.168.100.0/24 thì sẽ đi đến địa chỉ 192.168.1.2. Vì bạn không chạy giao thức định tuyến nào ở đây, nên router 1 chỉ biết 2 mạng connected là 192.168.101.0/24 và 192.168.1.0/24, chứ không iết về mạng 192.168.100.0/24 chứa host B, nên ping sẽ không thành công. Tương tự khi host B ping host A.Do đó, phải có lệnh gán static route như trên để xác định rằng bất cứ gói tin nào định đến mạng 192.168.100.0/24 sẽ được đưa đến địa chỉ 192.168.1.2 là interface S0 của R2.Cú pháp của lệnh này như sau :(config)#ip route mạng đích subnet mask của mạng đích địa chỉ next hop(hoặc interface ra)Ví dụ, với lệnh sau tương đương lệnh ip route trênR1(config)#ip route 192.168.100.0 255.255.255.0 S0

Chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *