Cách cài đặt và sử dụng Google Authenticator xác minh 2 bước Google

Google. chính vì điều đó mà google đã phát triển ứng dụng google authenticator để tăng tính bảo mật khi đăng nhập tài khoản trê các ứng dụng. bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng google authenticator xác minh 2 bước tài khoản google đơn giản nhất, hãy chùt, hãy chùt, hãy chùt

Cách cài đặt và sử dụng Google Authenticator xác minh 2 bước Google

cách cài đặt và sử dụng google authenticator xác minh 2 bước google

me. google authenticator là gì? lợi ích khi sử dụng

google authenticator là ứng dụng tạo mã code dùng để đăng nhập tài khoản gồm 6 số ngẫu nhiên có thời hạn sử dụng chỉ trong 30 giây. hết 30 giây, ứng dụng sẽ tự động tạo mới 6 số ngẫu nhiên khác và cứ thế thực hiện liên tục.

với ứng dụng này, bạn có thể tạo mã riêng biệt để đăng nhập vào tài khoản google. vì thế, nó là công cụ không thể thiếu khi bạn sử dụng một ứng dụng đòi hỏi tính bảo mật cao.

ii. cách cài đặt và sử dụng google authenticator xác minh 2 bước tài khoản google

1. hướng dẫn nhanh

  • Đăng nhập vào tài khoản google, chọn bảo mật > chọn xác minh 2 bước > chọn bắt đầu > Đăng nhập vào tài khoản google > chọn tiếp theo > chọn thiết bị sẽ nhận lời nhắc khi đĂng nhập, chọn tiếp tục . strong> > nhập mã được gửi đến và chọn tiếp theo > chọn bật > chọn cài đặt ở mục Ứng dụng authenticator > chọn loại điện thoại và chọn tiếp theo.
  • dùng ứng dụng authenticator để quét mã qr > chọn tiếp theo.
  • nhập mã 6 chữ số bạn thấy trong ứng dụng > chọn xác minh > chọn xong.
See Also:  Delete your gmail service

2. hướng dẫn chi tiết

bước 1: Đăng nhập vào tài khoản google của bạn, chọn bảo mật. hoặc có thể truy cập thẳng.

Chọn Bảo mật

chọn bảo mật

bước 2: Ở mục Đăng nhập vào google chọn xác minh 2 bước.

Chọn Xác minh 2 bước

chọn xác minh 2 bước

bước 3: chọn bắt đầu.

Chọn Bắt đầu

chọn bắt đầu

bước 4: nhập mật khẩu đăng nhập vào tài khoản google của bạn và chọn tiếp theo.

Đăng nhập vào tài khoản Google

Đăng nhập vào tài khoản google

bước 5: chọn thiết bị sẽ nhận lời nhắc khi đăng nhập, chọn tiếp tục.

Chọn thiết bị sẽ nhận lời nhắc khi đăng nhập

chọn thiết bị sẽ nhận lời nhắc khi đăng nhập

bước 6: google sẽ thiết lập xác minh trên điện thoại của bạn, bạn hãy nhập số điện thoại để dự phòng xác minh. chọn phương thức nhận mã và chọn gửi.

Chọn phương thức nhận mã và chọn Gửi

chọn phương thức nhận mã và chọn gửi

bước 7: hệ thống sẽ gửi mã xác minh tới số điện thoại của bạn, hãy nhập mã và chọn tiếp theo.

Nhập mã và chọn Tiếp theo

nhập mã và chọn tiếp theo

bước 8: chọn bật để bật xác minh 2 bước.

Chọn Bật để bật xác minh 2 bước

chọn bật để bật xác minh 2 bước

bước 9: Ở mục xác minh 2 bước, chọn cài đặt ở mục Ứng dụng authenticator.

Chọn Cài đặt ở mục Ứng dụng Authenticator

chọn cài đặt ở mục Ứng dụng authenticator

bước 10: chọn loại điện thoại và chọn tiếp theo.

Chọn loại điện thoại và chọn Tiếp theo

chọn loại điện thoại và chọn tiếp theo

See Also:  How to merge Google Calendars? - Skedgit

bước 11: dùng ứng dụng authenticator để quét mã qr hiển thị và chọn tiếp theo.

Dùng ứng dụng Authenticator để quét mã QR

dùng ứng dụng authenticator để quét mã qr

bước 12: nhập mã 6 chữ số bạn thấy trong ứng dụng và chọn xác minh.

Nhập mã 6 chữ số bạn thấy trong ứng dụng

nhập mã 6 chữ số bạn thấy trong ứng dụng

bước 13: cuối cùng chọn xong để hoàn tất quá trình.

Chọn Xong

chọn xong

iii. cách thay đổi điện thoại nhận mã của google authenticator

1. hướng dẫn nhanh

  • Đăng nhập vào tài khoản google, chọn bảo mật > chọn xác minh 2 bước > Đăng nhập vào tài khoản google > chọn tiếp theo > chọn thay đổi số điện thoại > chọn loại điện thoại và chọn tiếp theo.
  • dùng ứng dụng authenticator trên điện thoại khác để quét mã qr > chọn tiếp theo > nhập mã 6 chữ số > chọn xác minh > chọn xong.

2. hướng dẫn chi tiết

bước 1: Đăng nhập vào tài khoản google, chọn bảo mật. hoặc có thể truy cập thẳng.

Đăng nhập vào tài khoản Google, chọn Bảo mật

Đăng nhập vào tài khoản google, chọn bảo mật

bước 2: Ở mục Đăng nhập vào google chọn xác minh 2 bước.

Chọn Xác minh 2 bước

chọn xác minh 2 bước

bước 3: nhập mật khẩu đăng nhập vào tài khoản google của bạn và chọn tiếp theo.

Nhập mật khẩu đăng nhập vào tài khoản Google

nhập mật khẩu đăng nhập vào tài khoản google

bước 4: chọn thay đổi số điện thoại.

See Also:  How can the effectiveness of e-mail advertising campaigns be measured

Chọn Thay đổi số điện thoại

chọn thay đổi số điện thoại

bước 5: chọn loại điện thoại và chọn tiếp theo.

Chọn loại điện thoại và chọn Tiếp theo

chọn loại điện thoại và chọn tiếp theo

bước 6: dùng ứng dụng authenticator trên điện thoại khác để quét mã qr hiển thị và chọn tiếp theo.

Dùng ứng dụng Authenticator trên điện thoại khác để quét mã QR

dùng ứng dụng authenticator trên điện thoại khác để quét mã qr

bước 7: nhập mã 6 chữ số bạn thấy trong ứng dụng và chọn xác minh.

Nhập mã 6 chữ số bạn thấy trong ứng dụng và chọn Xác minh

nhập mã 6 chữ số bạn thấy trong ứng dụng và chọn xác minh

bước 8: cuối cùng chọn xong để hoàn tất quá trình thay đổi điện thoại.

Chọn Xong để hoàn tất quá trình thay đổi điện thoại

chọn xong để hoàn tất quá trình thay đổi điện thoại

trên đây là bài viết hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng google authenticator xác minh 2 bước google. hãy dùng thử ứng dụng hữu ích này của google để tăng tính bảo mật cho tài khoản nhé. chúc các bạn thành công!

nguồn: https://support.google.com/accounts/answer/1066447?co=genie.platform%3dandroid&hl=vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *