Bạn đang xem: Lệnh cad nâng cao Tại HTTL CREDIT

Cũng như những phần mềm đồ họa hay phần mềm văn phòng khác, để sử dụng hiệu quả phần mềm AutoCAD thì điều đầu tiên bạn cần làm là nắm được các lệnh AutoCAD, cách gọi lệnh, phím tắt và chức năng của chúng.

Bạn đang xem:

Những người tạo ra phần mềm AutoCAD biết rằng có rất nhiều công cụ cần sử dụng để tạo ra một bản vẽ, vì vậy họ đã tạo ra các lệnh CAD và phím tắt tiện dụng cho phép bạn gọi và điều khiển các lệnh một cách dễ dàng. Khi thành thạo các lệnh CAD cơ bản và nâng cao mà tôi liệt kê dưới đây, bạn sẽ tạo ra công việc theo cách hiệu quả nhất có thể.

Xem thêm:

Lệnh AutoCAD, phím tắt AutoCAD là gì?

Trong các thuật ngữ cơ bản nhất, các lệnh AutoCAD và phím tắt là các tổ hợp phím, từ hoặc chữ cái mà bạn nhập vào cửa sổ lệnh để tạo ra một hành động.

Xem thêm:

Ví dụ: nếu bạn muốn vẽ một vòng cung, thay vì tìm kiếm một vòng cung trong số các công cụ, bạn chỉ cần sử dụng một lệnh trong AutoCAD. Trong trường hợp này, nhập ‘ ARC ‘ hoặc thậm chí ‘ A ‘ vào cửa sổ lệnh, nhấn Enter và một vòng cung sẽ xuất hiện.

Các lệnh CAD cơ bản, thường dùng nhất

Dưới đây là các lệnh CAD thông dụng nhất mà người dùng rất thường xuyên tìm kiếm. Đây là các lệnh AutoCAD cơ bản bạn bắt buộc cần nắm vững để sử dụng AutoCAD, trước khi học các kỹ thuật vẽ khác. Chính vì thế, tôi đã dành riêng cho mỗi lệnh một bài viết để nói chi tiết về cách sử dụng chúng. Bạn có thể click vào các link bài viết ở phần diễn giải để hiểu rõ các dùng của từng lệnh:

Lệnh tắt Diễn giải (Click vào link để chuyển đến hướng dẫn sử dụng chi tiết)
RO ROTATE / Xoay đối tượng xung quanh một điểm cơ sở
AL ALIGN / Căn chỉnh các đối tượng với các đối tượng khác trong 2D và 3D
AR ARRAY / Lệnh sao chép đối tượng thành dãy trong bản vẽ 2D
B BLOCK / Tạo Block từ các đối tượng được chọn
BO BOUNDARY / Tạo đa tuyến kín
TR TRIM / Cắt xén (Trim) các đối tượng
F FILLET / Tạo góc Bo tròn góc
H HATCH / tạo mặt cắt, điền vật liệu cho đối tượng
MA MATCHPROP / Sao chép các thuộc tính của một đối tượng được chọn cho các đối tượng khác
O OFFSET / Tạo các vòng tròn đồng tâm, đường thẳng song song và đường cong song song
SC SCALE / Phóng to, thu nhỏ đối tượng theo tỷ lệ
E ERASE / Xóa các đối tượng khỏi bản vẽ
CHA CHAMFER / Vát các cạnh của đối tượng

Toàn bộ phím tắt cần biết trong AutoCAD

*
*

Lệnh AutoCAD – Phím tắt AutoCAD cần biết. Ảnh: autodesk.com

Ctrl + E Chuyển đổi hiển thị tọa độ
Ctrl + G Bật/tắt màn hình lưới
Ctrl + E  Chuyển đổi các hệ trục tọa độ trong isometric giống như F5
Ctrl + F Chuyển sang bắt điểm (snap)
Ctrl + H Chuyển đổi chế độ lựa chọn Group
Ctrl + Shift + H Bật/tắt ẩn pallet
Ctrl + I Chuyển đổi Coords
Ctrl + Shift + I Bật/tắt điểm hạn chế trên đối tượng

Ctrl + 0 Làm sạch màn hình
Ctrl + 1 Thuộc tính đối tượng
Ctrl + 2 Bật/tắt cửa sổ Design Center
Ctrl + 3 Tool Palette
Ctrl + 4 Sheet Set Palette
Ctrl + 6 Quản lý DBConnect
Ctrl + 7 Markup Set Manager Palette
Ctrl + 8 Bật nhanh máy tính điện tử
Ctrl + 9 Bật/tắt cửa sổ Command

Ctrl + N Tạo bản vẽ mới
Ctrl + S Lưu bản vẽ
Ctrl + O Mở bản vẽ
Ctrl + P Hộp thoại Plot
Ctrl + Tab Chuyển đổi qua lại giữa các Tab
Ctrl + Shift + Tab Chuyển sang bản vẽ trước
Ctrl + Trang Up Chuyển sang tab trước trong bản vẽ hiện tại
Ctrl + Trang Xuống Chuyển sang tab tiếp theo trong bản vẽ hiện tại
Ctrl + Q Thoát
Ctrl + A Chọn tất cả các đối tượng

F1 Hiển thị trợ giúp
F2 Bật/tắt cửa sổ lịch sử command
F3 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm snap
F4 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm 3D
F5 Chuyển đổi các góc tọa độ của isometric
F6 Bật/tắt Dynamic UCS (hệ trục tọa độ)
F7 Bật/tắt màn hình lưới
F8 Bật/Tắt chế độ Ortho (vẽ đường thẳng vuông góc)
F9 Bật/tắt chế độ truy bắt điểm chính xác
F10 Bật/tắt chế độ polar
F11 Bật/tắt chế độ Object snap tracking
F12 Bật/tắt chế độ hiển thị thông số con trỏ chuột dynamic input

Ctrl + C Sao chép đối tượng
Ctrl + X Cắt đối tượng
Ctrl + V Dán đối tượng
Ctrl + Shift + C Sao chép vào clipboard với điểm gốc
Ctrl + Shift + V Dán dữ liệu dưới dạng khối
Ctrl + Z Hoàn tác hành động cuối cùng
Ctrl + Y Làm lại hành động cuối cùng
Ctrl + Hủy lệnh hiện tại (hoặc ctrl + )
ESC Hủy lệnh hiện tại

Toàn bộ lệnh AutoCAD, bắt đầu với:

A ARC / Vẽ một cung tròn
ADC ADCENTER / Quản lý và chèn nội dung, chẳng hạn như khối, xref và mẫu hatch
AA AREA / Tính diện tích và chu vi của các đối tượng hoặc của các khu vực được xác định
AL ALIGN / Căn chỉnh các đối tượng với các đối tượng khác trong 2D và 3D
AP APPLOAD / Tải ứng dụng
AR ARRAY / Lệnh sao chép đối tượng thành dãy trong bản vẽ 2D
ARR ACTRECORD / Khởi động Action Recorder
ARM ACTUSERMESSAGE / Chèn thông điệp người dùng vào action macro
ARU ACTUSERINPUT / Tạm dừng user input trong action macro
ARS ACTSTOP / Dừng Action Recorder và cung cấp tùy chọn lưu các hành động đã ghi vào tệp action macro
ATI ATTIPEDIT / Thay đổi nội dung văn bản của một thuộc tính trong một khối
ATT ATTDEF / Định nghĩa thuộc tính
ATE ATTEDIT / Thay đổi thông tin thuộc tính trong một khối

B BLOCK / Tạo Block từ các đối tượng được chọn
BC BCLOSE / Đóng trình chỉnh sửa khối Block Editor
BE BEDIT / Mở Block trong Trình chỉnh sửa khối
BH HATCH / Vẽ mặt cắt
BO BOUNDARY / Tạo đa tuyến kín
BR BREAK / Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn
BS BSAVE / Lưu Block hiện tại
BVS BVSTATE / Tạo, đặt hoặc xóa trạng thái hiển thị trong một khối động

C CIRCLE / Vẽ đường tròn
CAM CAMERA / Đặt máy ảnh và vị trí mục tiêu để tạo và lưu chế độ xem phối cảnh 3D của các đối tượng
CBAR CONSTRAINTBAR / Phần tử UI giống như toolbar hiển thị các ràng buộc hình học có sẵn trên một đối tượng
CH PROPERTIES / Hiệu chỉnh thuộc tính của các đối tượng hiện có
CHA CHAMFER / Vát các cạnh của đối tượng
CHK CHECKSTANDARDS / Kiểm tra bản vẽ hiện tại xem có vi phạm tiêu chuẩn không
CLI COMMANDLINE / Hiển thị cửa sổ Dòng lệnh
CẦU COLOR / Đặt màu cho các đối tượng mới
CO COPY / Sao chép đối tượng
CT CTABLESTYLE / Đặt tên của table style hiện tại
CUBE NAVVCUBE / Điều khiển các thuộc tính hiển thị của công cụ ViewCube
CYL CYLINDER / Tạo hình trụ đặc 3D

D DIMSTYLE / Tạo kiểu kích thước
DAN DIMANGULAR / Tạo kích thước góc
DAR DIMARC / Tạo kích thước chiều dài cung tròn
DBA DIMBASELINE / Ghi kích thước song song
DBC DBCONNECT / Cung cấp giao diện cho các bảng cơ sở dữ liệu bên ngoài
DCE DIMCENTER / Tạo điểm trung tâm hoặc đường tâm của vòng tròn và cung tròn
DCO DIMCONTINUE / Ghi kích thước nối tiếp
DCON DIMCONSTRAINT / Áp dụng các ràng buộc về chiều cho các đối tượng hoặc điểm được chọn trên các đối tượng
DDA DIMDISASSOCIATE / Loại bỏ tính kết hợp khỏi các kích thước đã chọn
DDI DIMDIAMETER / Ghi kích thước đường kính
DED DIMEDIT / Chỉnh sửa kích thước
DI DIST / Đo khoảng cách và góc giữa hai điểm
DIV DIVIDE / Chia đối tượng thành các phần bằng nhau
DJL DIMJOGLINE / Thêm hoặc xóa jog line trên kích thước tuyến tính hoặc căn chỉnh
DJO DIMJOGGED / Tạo jogged dimension cho vòng tròn và vòng cung
DL Hộp thoại Data Link được hiển thị
DLU DATALINKUPDATE / Cập nhật dữ liệu đến hoặc từ một liên kết dữ liệu ngoài được thiết lập
DO DONUT / Vẽ hình vành khăn
DOR DIMORDINATE / Tọa độ điểm
DOV DIMOVERRIDE / Điều khiển ghi đè các biến hệ thống được sử dụng trong các kích thước đã chọn
DR DRAWORDER / Thay đổi thứ tự vẽ của hình ảnh và các đối tượng khác
DRA DIMRADIUS / Ghi kích thước bán kính
DRE DIMREASSOCIATE / Liên kết hoặc tái liên kết các kích thước đã chọn với các đối tượng hoặc các điểm trên đối tượng
DRM DRAWINGRECOVERY / Hiển thị danh sách các tệp bản vẽ có thể được phục hồi sau khi chương trình hoặc hệ thống bị lỗi
DS DSETTINGS / Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking
DT TEXT / Ghi văn bản
DV DVIEW / Xác định chế độ xem song song hoặc phối cảnh bằng cách sử dụng máy ảnh và mục tiêu
DX DATAEXTRACTION / Trích xuất dữ liệu vẽ và hợp nhất dữ liệu

E ERASE / Xóa các đối tượng khỏi bản vẽ
ED DDEDIT / Hiệu chỉnh kích thước
EL ELLIPSE / Vẽ elip hoặc vòng cung elip
EPDF EXPORTPDF / Xuất bản vẽ sang PDF
ER EXTERNALREFERENCES / Mở bảng External References palette
EX EXTEND / Kéo dài các đối tượng
EXIT QUIT / Thoát khỏi chương trình
EXP EXPORT / Lưu các đối tượng trong bản vẽ sang định dạng tệp khác
EXT EXTRUDE / Tạo khối 3D từ hình 2D

F FILLET / Tạo góc Bo tròn góc
FI FILTER / Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính
FS FSMODE / Tạo một tập hợp của tất cả các đối tượng tiếp xúc vào đối tượng đã chọn
FSHOT FLATSHOT / Tạo bản vẽ 2D của tất cả các đối tượng 3D dựa trên chế độ xem hiện tại

G GROUP / Tạo và quản lý nhóm
GCON GEOCONSTRAINT / Áp dụng hoặc duy trì mối quan hệ hình học giữa các đối tượng hoặc các điểm trên các đối tượng
GD GRADIENT / Tô màu gradient cho các đối tượng
GEO GEOGRAPHICLOCATION / Chỉ định thông tin vị trí địa lý cho tệp bản vẽ

H HATCH / tạo mặt cắt, điền vật liệu cho đối tượng
HE HATCHEDIT / Sửa đổi hatch hiện có
HI HIDE / Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất

I INSERT / Chèn một block hoặc bản vẽ vào bản vẽ hiện tại
IAD IMAGEADJUST / Hiệu chỉnh hiển thị hình ảnh với các giá trị độ sáng, độ tương phản và độ mờ của hình ảnh
IAT IMAGEATTACH / Chèn tham chiếu đến tệp hình ảnh
ICL IMAGECLIP / Cắt hiển thị hình ảnh đã chọn sang một ranh giới được chỉ định
ID ID / Hiển thị các giá trị tọa độ UCS của một vị trí đã chỉ định
IM IMAGE / Hiển thị External References palette
IMP IMPORT / Nhập các tệp có định dạng khác nhau vào bản vẽ hiện tại
IN INTERSECT / Tạo ra phần giao cắt của 2 đối tượng
IO INSERTOBJ / Chèn một đối tượng được liên kết hoặc nhúng

Chuyên mục:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *