Học crm vtiger

*

Trình quản lý Thư trên CRM – Vtiger CRM Mail Manager cung cấp một tính năng tuyệt vời để người dùng có thể tạo bản ghi mới từ Email và cập nhật bản ghi hiện có.

Watching: Học crm vtiger

Tổng quan về tính năng Mail Manager – Quản lý thư trên CRM

Mail Manager là một ứng dụng Email tích hợp, cho phép người dùng thực hiện các hành động liên quan đến Email trên CRM. Nó giúp bạn tạo Khách hàng tiềm năng, Địa chỉ liên hệ, Tổ chức, Ticket và Việc cần làm từ những Email bạn nhận được trong hộp thư đến. 

Nếu ID Email của người gửi khớp với bản ghi trong VTiger CRM, bạn có thể thực hiện nhiều hành động hơn. Có thể kể đến như: Đính kèm Email, Thêm việc cần làm, Nhận xét và Đánh dấu. Ngoài ra, bạn có thể quản lý việc soạn thảo, trả lời, chuyển tiếp Email… một cách thuận tiện.

Các bước cài đặt và sử dụng Trình quản lý thư trên CRM 

Cấu hình Serve Hộp thư đến

Vào phần cài đặt (Setting) và chọn Mail Manager

*

Nếu truy cập lần đầu tiên, nó sẽ đưa bạn đến trang cấu hình. Từ đây người dùng có thể cấu hình hộp thư.

*

Khi người dùng nhấp vào hộp thư cấu hình, nó sẽ nhắc chọn nhà cung cấp Email để nhận tất cả các Email ngay trong vtiger CRM của bạn. Nếu nhà cung cấp Email là Gmail, Yahoo hoặc Fastmail, thì tên máy chủ thư sẽ được tự động điền. Nếu không, bạn sẽ phải cung cấp tên máy chủ hoặc địa chỉ IP theo cách thủ công.

See Also:  Block email ko unblock kaise kare,

Hướng dẫn cơ bản để cấu hình nhà cung cấp Email trên Trình quản lý thư trên CRM:Nhấp vào tab Trình quản lý Thư và chọn Cài đặt hoặc Cấu hình hộp thư (trong trường hợp bạn sử dụng nó lần đầu tiên)Trong tab Cài đặt, chọn Nhà cung cấp Email của bạnTên Máy chủ Thư sẽ được tự động điền cho Gmail, Yahoo và Thư nhanhCung cấp Tên người dùngMật khẩu của bạnCung cấp Thời gian làm mớiNhấp vào để Lưu

*

Nếu hộp thư của bạn chưa được định cấu hình, bạn sẽ được điều hướng đến Cài đặt. Trong trường hợp nếu hộp thư của bạn đã được định cấu hình, bạn có thể tìm thấy Cài đặt ở bên trái.

See more: Foreign Language Accents & Diacritics For Gmail ? How To Do Symbols On Gmail

Nếu tên Nhà cung cấp dịch vụ Email của bạn không được liệt kê (Ví dụ: Aol), hãy nhấp vào menu thả xuống Chọn Loại tổ chức và chọn Khác

*

Nhấp vào tab Cài đặt, nhấp vào menu thả xuống Chọn Loại tổ chức và chọn KhácCung cấp Tên máy chủ Thư hoặc IP (Ví dụ: imap.aol.com cho Aol. Đối với Outlook, tên máy chủ sẽ là: smtp-mail.outlook.com)Nhập Tên người dùng của bạnCung cấp Mật khẩu. Trong một số trường hợp, nó sẽ sử dụng mật khẩu ứng dụng thay vì mật khẩu thông thườngChọn giao thức được nhà cung cấp dịch vụ Email của bạn hỗ trợNhấp vào để Lưu 

See Also:  How to import a vcf to gmail

Tạo hồ sơ mới từ Email

Nếu Email bạn nhận được không khớp với trường Email của các bản ghi hiện có trong Vtiger CRM. Bạn có thể tạo Khách hàng tiềm năng, Địa chỉ liên hệ, Tổ chức hoặc Ticket từ trong Email của mình.

Hướng dẫn cơ bản để tạo bản ghi từ trong EmailBấm vào Email của bạn để mởỞ phía bên phải của trang, trong Hồ sơ liên quan, tra cứu được thực hiện dựa trên ID EmailNếu Email không khớp, hãy nhấp vào menu thả xuống Tác vụNhấp vào Thêm khách hàng tiềm năng/Thêm tổ chức/Thêm liên hệ/Thêm TicketSửa đổi các giá trị trong cửa sổ bật lên nếu cần thiếtNhấp vào để Lưu 

*

Cập nhật hồ sơ hiện có từ Email

Nếu Email khớp với hồ sơ hiện có trong vtiger CRM. Bạn có thể liên kết Việc cần làm, Ticket, thêm Nhận xét hoặc đính kèm Email vào hồ sơ.

Hướng dẫn cơ bản để cập nhật hồ sơ từ trong EmailBấm vào Email của bạn để mởỞ phía bên phải của trang, trong Hồ sơ liên quan, tra cứu được thực hiện dựa trên ID EmailNếu Email khớp, hãy nhấp vào menu thả xuống Tác vụNhấp vào chọn Thêm việc cần làm/Thêm Ticket/Thêm bình luận/Đính kèm EmailSửa đổi các giá trị trong cửa sổ bật lên nếu cần thiếtNhấp vào để Lưu 

*

Gửi Email từ Trình quản lý Thư trên CRM

Nhấp vào tab Trình quản lý ThưNhấp vào SoạnNhập Email của người nhận vào To Field. Nhấp vào thư mục bên cạnh trường Đến để tìm kiếm ID Email trên các bản ghi trong Vtiger CRMBạn cũng có thể đính kèm tệp vào Email của mình. Bấm Tải lên để đính kèm tệp từ máy của bạn, bấm Chọn Tài liệu để đính kèm các tệp được lưu trong module Tài liệu của bạn.Nhấp vào Lưu ngay để lưu Email của bạn trong Thư nháp. Bạn có thể gửi những Email đó sau.Nhấp vào Chọn mẫu Email để điền các mẫu Email đã lưu trước đóBạn cũng có thể có văn bản đa dạng thức, hình ảnh, bảng… trong phần nội dung EmailSau khi soạn Email, hãy nhấp vào GửiLưu ý:

See Also:  Add another email account to the gmail app

Bạn cần phải cấu hình Serve Thư đi của mình trước khi gửi Email từ Trình quản lý Thư. Email sẽ được gửi từ ID Email cá nhân của bạn trong Tùy chọn của tôi.

See more: This How Do I Look Up Secretly If My Boyfriend Is On Tinder?

Thư đã gửi

Tất cả các Email sẽ được chuyển từ Vtiger CRM sẽ được hiển thị trong Thư gửi. Nó nhóm các Email được gửi đến Khách hàng tiềm năng, Danh bạ, Tổ chức và Người dùng trong các thư mục khác nhau. Các Email được gửi từ CRM có thể được nhìn thấy trong thư mục Báo cáo/Báo cáo qua Email.

Categories: Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.