Cách tạo và sử dụng Google Group làm việc nhóm hiệu quả, dễ dàng nhất

tạo google group giúp bạn trao đổi công việc, học tập,… về các chủ đề khác nhau một các dễ dàng và hiệu quả. bạn dễ dàng tìm các cuộc thảo luận về những vấn đề bạn quan tâm. cùng theo dõi bài viết này để biết cách tạo và sử dụng google group nhé.

Cách tạo và sử dụng Google Group làm việc nhóm hiệu quả, dễ dàng nhất

me. google group là gì? lợi ích khi sử dụng

Google Groups Là một dịch vụ miễn pHí từ google tập, … bạn chỉ cần có thiết bị kết nối internet và dễ dàng gắn kết với mọi người trên toàn thế giới.

lợi ích khi sử dụng google group.

  • tạo các cuộc thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau.
  • dễ dàng tìm kiếm các cuộc thảo luận về chủ đề bạn quan tâm.
  • chia sẻ hình ảnh, thông tin nhanh chóng.
  • dung lượng lưu trữ không hạn chế.
  • sử dụng google group để hạn chế tình trạng bị spam.

ii. cách tạo google group

1. hướng dẫn nhanh

truy cập trang web google group > nhấn tạo nhóm > nhập thông tin: tên nhóm, địa chỉ nhóm, mô tả > nhấn tiếp theo > tùy chọn đặt các quyền riêng tư > nhấn tiếp theo > thêm thành viên, người quản lý nhóm > nhấn tạo nhóm > xác nhận không phải người máy > nhấn tạo nhóm.

See Also:  Lost Photos on Google Photos: Why It Occurs and How to Recover It?

2. hướng dẫn chi tiết

bước 1: truy cập trang web google group.

bước 2: nhấn tạo nhóm ở góc trái màn hình.

Nhấn Tạo nhóm ở góc trái màn hình

bước 3: bạn hãy nhập thông tin: tên nhóm, địa chỉ nhóm, mô tả > nhấntiếp theo. tên địa chỉ nhóm bạn có thể đặt bất kỳ tên nào.

Bạn hãy nhập thông tin: tên nhóm, địa chỉ nhóm, mô tả

bước 4: tùy chọn các quyền riêng tư > nhấn tiếp theo.

Thiết lập quyền riêng tư

bước 5: thêm thành viên, người quản lý nhóm > nhấn tạo nhóm.

Thêm thành viên, người quản lý nhóm

bước 6: xác nhận không phải người máy > nhấn tạo nhóm.

Xác nhận không phải người máy

bước 7: tạo nhóm thành công.

Tạo nhóm thành công

iii. cách sử dụng google group thêm thành viên, chỉnh sửa thông tin nhóm

1. they, xóa thành viên

hướng dẫn nhanh

  • nhấn vào thành viên > them thành viên > nhập địa chỉ email các thành viên > nhấn them thành viên.
  • nhấn vào thành viên > nhấn vào tên thành viên muốn xóa > nhấn vào biểu tượng xóa > xác nhận xóa.

hướng dẫn chi tiết

bước 1: mở nhóm, sẽ thấy được các tác vụ chỉnh sửa bên trái.

Mở nhóm của tôi

bước 2: nhấn vào thành viên để xem danh sách thành viên trong nhóm của bạn.

Nhấn vào Thành viên

bước 3: sau đó, nhấn thêm thành viên.

Thêm thành viên

bước 4: nhập địa chỉ email các thành viên bạn muốn thêm.

Nhập địa chỉ email các thành viên

nhấn thêm thành viên.

Nhấn Thêm thành viên

quá trình thêm thành viên có thể mất một ít thời gian.

See Also:  Real contact details of selena gomez with business address

Quá trình thêm thành viên có thể mất một ít thời gian

bước 5: Để xóa thành viên thực tương tự tới bước 2, chọn tên thành viên muốn xóa và nhấn vào biỰa xóa khỏi nhóm.

Xóa thành viên

xác nhận để xóa thành viên.

Xác nhận để xóa thành viên

2. chỉnh sửa thông tin nhóm, xóa nhóm

hướng dẫn nhanh

  • Để chỉnh sửa, chọn nhóm của tôi > nhấn biểu tượng ba chấm phía sau tên nhóm > chọn cài đặt nhóm > sửa thông tin: tên nhóm, mô tả và các tùy chọn đặt các quyền riêng tư > nhấn lưu thay đổi.
  • Để xóa nhóm, chọn nhóm của tôi > nhấn biểu tượng ba chấm phía sau tên nhóm > chọn cài đặt nhóm > chọn xóa nhóm > nhấn ok.

hướng dẫn chi tiết

bước 1: bạn hãy vào nhóm của tôi.

Bạn hãy vào Nhóm của tôi.

bước 2: nhấn biểu tượng ba chấm phía sau tên nhóm > chọn cài đặt nhóm.

Vào cài đặt nhóm

bước 3: tại đây, bạn có thể sửa thông tin: tên nhóm, mô tả và các tùy chọn đặt các quyền riêng tư > nhấn lưu thay đổi.

Nhấn Lưu thay đổi

bước 4: nếu muốn xóa nhóm, trong cài đặt nhóm bạn hãy kéo xuống cuối và chọn xóa nhóm.

Chọn xóa nhóm

nhấn ok để xác nhận xóa.

Nhấn OK để xác nhận Xóa

trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách tạo và sử dụng google group làm việc nhóm hiệu quả. hy vọng bài viết sẽ có ích với bạn. chúc các bạn thành công!

See Also:  Certified Mail Cost: USPS Certified Mail Costs & Rates 2021 - PostGrid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *