Hướng dẫn sử dụng Google Forms để tạo bài kiểm tra

hƯỚng dẪn sỬ dỤng google forms ĐỂ tẠo bÀi kiỂm tra

bước 1: Đăng nhập vào tài khoản email của trường cấp.

bước 2: click vào biểu tượng google apps và chọn biểu mẫu

bước 3: chọn biểu mẫu trống

bước 4: viết nội dung cho google forms

bước 5: cài đặt chung

click vào biểu tượng setting ở góc trên bên phải

Ở tab cài đặt chung thầy/cô cần quan tâm chọn “thu thập địa chỉ email” nếu muốn lấy địa chỉ email của sinh viên

chọn vào hạn chế người dùng trong can tho university và giới hạn ở 1 lần trả lời.

bước 6: cài đặt chế độ bài kiểm tra:

Ở tab bài kiểm tra trong cài đặt, bạn bật tùy chọn “Đặt làm bài kiểm tra” và xem xét một số tùy chọn áp dụng cho người trời . và nhấn lưu để cài đặt.

bước 7: giới hạn thời gian làm bài

Để cài đặt thời gian mở/đóng form và đặt thời gian làm bài

trên cửa sổ timer for forms đặt các thông số

timer: thời gian làm bài

start: form thời gian mở

stop: form thời gian đóng

share link bằng cách click vào preview / share this link, rồi copy link đó gửi cho sinh viên

bước 8: soạn câu hỏi

See Also:  UPS SurePost vs USPS Priority 2022 (Price Delivery Times)

trường hợp 1: câu hỏi trắc nghiệm độc lập

chọn loại câu hỏi là trắc nghiệm

click vào đáp án để cài đặt câu trả lời đúng và điểm số, luôn chọn bắt buộc ở mỗi câu hỏi

chọn vào dấu 3 chấm ở cuối câu hỏi → sắp xếp lại thứ tự đáp án để hoán đổi vị trí đáp án trên các form trả lời

Để chèn hình ảnh vào câu hỏi, click vào biểu tượng hình ảnh như hình bên dưới

trường hợp 2: tạo bảng trả lời trắc nghiệm, sử dụng lưới trắc nghiệm

chèn ảnh chứa nội dung các câu hỏi, chọn loại câu hỏi là lưới trắc nghiệm

hàng ghi tên câu hỏi, cột ghi đáp án

chọn yêu cầu phản hồi trong mỗi hàng

click on “Đáp án” để cài đặt đáp án đúng và điểm số

sau khi hoàn thành, bảng trả lời trắc nghiệm sẽ giống như hình

trường hợp 3: yêu cầu sinh viên nộp bài tập

chọn loại câu hỏi là tải tệp lên

chọn tiếp tục

Chọn loại file cho phép upload, chỉ định số lượng file tối đa và kích thước file tối đa.

chọn bắt buộc

trường hợp 4: sử dụng lại các câu hỏi đã tạo ở các biểu mẫu trước đây

chọn nhập câu hỏi (phần tô đỏ)

See Also:  Google Collaborative Inbox: 7 Reasons You Should Not Use It Alternatives | Blog | Hiver™

chọn biểu mẫu cần sử dụng lại câu hỏi

check vào các ô vuông trước câu hỏi cần sử dụng lại → nhập câu hỏi

bước 9: gửi

sau khi hoàn thành xong bài biểu mẫu, để gửi biểu mẫu bạn click chọn gửi.

cách 1: gửi email đến người nhận hoặc group lớp

shell 2:

chọn biểu tượng link → chọn rút ngắn url→ chọn sao chép rồi gửi địa chỉ url đó cho người bạn muốn họ trả lời

bước 10: jue thập dữ liệu

Để xuất dữ liệu ra file excel

chọn tệp → tải xuống → microsoft excel

cách 2: tải xuống csv file, tuy nhiên các này khả năng bị lỗi phông chữ rất cao

click vào dấu 3 chấm bên phải → tải câu trả lời xuống(csv)

Để khắc phục lỗi phông chữ, quý thầy cô làm theo các bước sau:

b1: mở excel lên → chọn data → chọn from text

b2: chọn csv file vừa tải về → import

b3: bounded chọn → next

b4: chọn comma → next

Hướng dẫn sử dụng Google Forms để tạo bài kiểm tra

b5: general chọn → finish

Hướng dẫn sử dụng Google Forms để tạo bài kiểm tra

b6: chọn ok

Hướng dẫn sử dụng Google Forms để tạo bài kiểm tra

bước 11: thiết lập cảnh báo qua email mỗi khi có đăng ký mới

trong phần tùy chọn của câu trả lời, click chọn “nhận thông báo qua email cho các câu trả lời mới”

Hướng dẫn sử dụng Google Forms để tạo bài kiểm tra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *