Cài đặt Gmail Exchange ActiveSync là gì?

google sync sử dụng exchange để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu của bạn

đặt máy chủ gmail exchange activesync (eas) là cần thiết để truy cập thư đến và thư mục trực tuyến trong chương trình email hỗ trợ exchange. Điều này đúng cho dù ứng dụng email trên điện thoại, máy tính bảng hay thiết bị khác.

sau khi ược kích hoạt, Gmail sửng giao thức Exchange và activsesync của Microsoft ể tạo ra những thứ ược gọi là google sync ể không chỉ ồng bộ he sự kiện và danh bạ trên lịch của bạn. Điều này cho phép bạn xem cùng một thông tin trên tất cả các thiết bị được kết nối của bạn.

quan trọng: google hỗ trợ google sync (và giao thức exchange activesync) cho google apps for business, government và education. nếu bạn không phải là một trong những người dùng đó, bạn không thể thiết lập kết nối google sync mới sử dụng exchange activesync.

cai đặt activesync gmail exchange

  • Địa chỉ máy chủ gmail exchange activesync: m.google.com
  • miền activesync của gmail exchange: google
  • tên người dùng activesync gmail exchange: Địa chỉ email đầy đủ của bạn (ví dụ: me@gmail.com)
  • mật khẩu gmail exchange activesync: mật khẩu gmail của bạn
  • cần có tls/ssl của exchange activesync của gmail:

thêm trợ giúp với sử dụng gmail exchange activesync

nếu bạn không thể nhận các cài ặt máy chủ này hoạt ộng cho tài khoản gmail cá nhân của mình hoặc tài khoản google apps miễn phí. exchange activesync nữa. thay vào đó, chỉ các kết nối hiện có của google sync eas mới có thể sử dụng các cài đặt này. hỗ trợ cho người dùng mới đã kết thúc vào ngày 30 tháng 1 năm 2013.

See Also:  How to put a Gmail shortcut on the desktop and icon on the taskbar - Pinkeye Graphics

mẹo: người dùng gmail miễn phí có thể truy cập gmail trên thiết bị di động của họ thông qua pop3 hoặc imap ; việc gửi thư qua gmail yêu cầu smtp.

iphone và những người dùng ios khác muốn thiết lập tài khoản gmail của họ thông qua exchange ụt ụ ụt ụ ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụt ụ ụt ụt ụt ụt. ví dụ: nếu tài khoản g suite của bạn được định cấu hình để tự động đồng bộ hóa sau khi bạn đăng nhập vào ứng dụng google, việc đăng nhập bằng ứng dụng chính sách thiết bị của google sẽ đủ để đồng bộ hóa tất cả dữ liệu của bạn.

tuy nhiên, bạn có thể cần phải thêm tài khoản email mới vào thiết bị bằng cách chọn exchange từ danh sách tài khoản mợ google <gmail strong> , khác hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác), sau đó nhập thông tin từ phía trên. từ đó, bạn có thể chọn nội dung sẽ đồng bộ hóa: email, danh sách liên hệ và / hoặc sự kiện lịch.

lưu ý: nếu bạn thấy thông báo “mật khẩu không hợp lệ” trên ios, bạn có thể cần mở khóa tài khoản google của mình. bạn có thể làm điều đó bằng cách giải một captcha. Ngoài ra, nếu email đã xóa của bạn đang lưu trữ thay vì xóa, bạn cần bật tùy chọn bật “xóa email dưới dạng thùng rác” cho tùy chọn này từ cài .

See Also:  How to Use Google Chat to Send Messages From Gmail

một quá trình tương tự là cần thiết để thiết lập google sync trên thiết bị blackberry để nó có thể kết nối với tài khoản google c sync quab. khi được hỏi về một tài khoản mới cần thêm, hãy chắc chắn chọn microsoft exchange activesync hoặc một cái gì đó có tên tương tự. các cài đặt ở trên giống nhau đối với các thiết bị blackberry.

lưu ý: có thể mất tối đa một ngày để đồng bộ hóa tất cả thông tin của bạn nếu gần đây bạn đã đăc suite, education. bạn có thể mở ứng dụng google để buộc đồng bộ hóa, như ứng dụng thư, danh bạ hoặc lịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *