Email Newsletter – 1 trong 6 định dạng Email Marketing quan trọng

newsletter là 1 trong 6 định dạng rất thường thấy trong dịch vụ email marketing. tiếng việt chúng ta có thể gọi là thư tin. nhiều tổ chức và doanh nghiệp sử dụng newsletter để xây dựng thương hiệu hàng đầu trong tâm trí khách hàng (higher mind awareness).

mục tiêu electronic newsletter

mục tiêu của bạn khi làm electronic newsletter là gì? bạn mong muốn kế hoạch email marketing đạt được hiệu quả gì? Bạn sẽ chăm sóc những người Trong Danh Sách Liên Lạc Của Bạn, Giúp Doanh Nghiệp Của Bạn Trở Thành Thương Hiệu ầu Tiên Trong Tâm Trí Trí Họ Khi Họ ví dụ như khi bạn muốn uống nước ngọt có ga, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu bạn là gì?

hoặc cũng có thể bạn sử dụng newsletter để thu hút sự qua tâm của những người truy cập mới. sau khi bạn có được mục tiêu rõ ràng, hãy nghĩ đến những chỉ số cần thiêt để theo dõi kết quả.

Email Newsletter 1 trong 6 định dạng email marketing quan trọngMục tiêu của email Newssletter

Ưu điểm của newsletter

nhận diện thương hiệu

tương tự như việc phát hành báo chí, sử dụng newsletter thường xuyên sẽ tạo nên sự trông đợi từ người đọc. giống như cảm giác đón chờ báo khăn quàng Đỏ hay hoa học trò của tuổi học trò ngày xưa vậy. cho dù là một newsletter tin tức hằng ngày hay tổng hợp hằng tuần, thì nó sẽ tạo cho người đọc thói quen nhận tin. nếu bạn quan tâm đến nội dung của một tổ chức, bạn sẽ tiếp tục đăng kí nhận tin và chờ đģi những email kế tiết t.c. bằng cách xây dựng thói quen cho những người đăng nhận tin như thế, bạn sẽ giúp họ nhận diện ược thương hiệu của bẇạnqu hi.

See Also:  USPS Certified Mail Guide: What is Certified Mail?

gợi nhắc nội manure

nhìn chung, newsletter chứa những thông tin mà bạn đã đăng tải trước đó. nhiều công ty tạo ra những bản tóm tắt ngắn gọn liên kết đến những bài viết hay đã được đăng tải trên website. bằng cách này, họ đã giúp người nhận tin quay trở lại website của công ty và gắn kết họ nhiều hơn với những thông tin của công ty.

Email Newsletter 1 trong 6 định dạng email marketing quan trọngEmail Newsletter gợi nhắc nội dung

Đa dạng nội manure

electronic newsletter cho phép bạn truyển tải những nội dung quan trọng đến người đọc bằng cách kết hợp nhiều dạng nội dung khác nhau. Ví dụ, Trong c Cùng một newsletter, bạn có thể tắt những bài viết ược xem nhi ều nhất, kèm Theo một chương trình ưu đãi mới, một thông báo về sự sắ sắ sắ sắ sắ sắ sắ sắ sắ sắ khảo sat.

khuyết điểm

làm loãng call to action

vì tính chất của newsletter là biên tập tổng hợp nhiều thông tin, nên nó có thể lấn át những cta đặc biệt. nếu bạn đính kèm một chuỗi các quảng cáo và tóm tắt bài viết trong một newsletter thì người nhận sẽ không thể tập trung vào một nộnĥn. họ sẽ xem tất cả các nội dung và chú ý nhiều ến các mục họ quan tâm, đôi khi không phải nội quan trọng nhất vỺi ặ cạn (ả cá qu bạn). tuy nhiên, chúng ta có thể khắc phục bằng cách ưu tiên hóa các nội dung, ểể những tin tức quan trọng ở ầu newsletter và đính kèm ỵ rõrß cta r

See Also:  [Top 5] Dragon Age: Inquisition Best Armor and How To Get Them | GAMERS DECIDE

this kế

xây dựng bố cục của một newsletter phức tạp hơn một email thông thường. bạn cần phải bỏ thời gian để quyết định nơi đặt text và hình ảnh, cân chỉnh và sắp xếp nội dung hợp lý, dᬅ nhûn dù vậy, hiện nay có nhiều dịch vụ email marketing giúp chúng ta làm được việc này với những template có sẵn.

tÓm lại sử dụng boletter không chỉ tốt trong việc thu hÚt lượng truy cập mà còn giÚp chăm sÓc những khÁch hàng hiệi tải như thim caja caja thim con phim thim thim thim thim thim thim thim thim. nếu bạn giao tiếp và tương tác tốt bằng newsletter, bạn giữ được sự hài lòng của khách hàng và thu thập được những thông tin giá tr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *