Ngân quỹ là gì? – Tài liệu text

Xem thêm: Bơ cacao là gì? Tất tần tật lưu ý khi sử dụng bơ cacao – United Vision

Trường cao đẳng công nghệ ngoại ngữ việt nhất chương ii: tổng quan về hoạt động tài chính ngân hàng 1 khái niệm kho quỹ 1.1 kế toán ngân hàng là gì? , xử lý, phân tích các nghiệp vụ kinh tế, tài chính về tiền tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng dưới hình thức chủ yếu là giá trị phản ánh, kiểm tra tổng thể hoạt động thương mại của đơn vị ngân hàng, đồng thời cung cấp những thông tin cần thiết cho việc quản lý tiền tệ. hoạt động và ngân hàng ở tầm vĩ mô và vi mô, cung cấp thông tin cho các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. 1,2 ngân hàng quỹ là gì? kho quỹ của ngân hàng là những tài sản có tính thanh khoản cao nhất như tiền mặt, ngoại tệ, các chứng từ có giá trị bằng ngoại tệ, tiền gửi thanh toán tại ngân hàng nhà nước hoặc ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác..2 những vấn đề chung về hoạt động ngân quỹ 2.1 nội dung hoạt động ngân quỹ Hoạt động ngân quỹ của tổ chức tín dụng bao gồm việc thu, chi và chuyển tiền, số dư tiền mặt của từng tổ chức tín dụng phụ thuộc vào quy mô hoạt động, tính thường xuyên hay thời vụ của việc thu, chi tiền mặt. các tổ chức tín dụng phải xem xét các yếu tố trên để xác định số dư tiền mặt tối ưu cho mình để một mặt đảm bảo nhu cầu thu chi mọi lúc, mặt khác không để tồn đọng tiền mặt. Quá nhiều tiền mặt ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng. Quỹ tiền mặt do bộ phận ngân quỹ hoặc bộ phận ngân quỹ thực hiện và được cất giữ trong kho tiền an toàn tuyệt đối. Ở bộ phận ngân quỹ, thủ quỹ và các thủ quỹ, thủ quỹ chịu trách nhiệm về số tài khoản trong kho và két sắt. Việc tổ chức công việc của quỹ phụ thuộc vào mô hình giao dịch mà ngân hàng lựa chọn: mô hình giao dịch nhiều cửa hay mô hình giao dịch một cửa. theo mô hình giao dịch nhiều cửa: quỹ là bộ phận giao dịch trực tiếp với khách hàng trong các giao dịch liên quan đến thu, chi tiền mặt cho khách hàng với mô hình giao dịch một cửa: đầu ngày, cuối ngày quỹ. thực hiện chính giao, nhận tiền mặt cho thủ quỹ phù hợp với hạn mức quỹ của ĐVCNT. do đó, khi có giao dịch tiền mặt, quỹ không phải thu, chi tiền mặt trực tiếp cho khách hàng, trừ các giao dịch vượt hạn mức giao dịch của thủ quỹ khi thu chi tiền mặt, chi, chuyển tiền ngân hàng, khách hàng. chỉ cần thực hiện giao dịch với giao dịch viên ngân hàng và nhận kết quả từ người lao động là tổ chức tín dụng có thể áp dụng một cơ chế duy nhất để nhận và thanh toán các giao dịch tài khoản, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; thanh toán qua tài khoản trực tuyến – Cao đẳng ngoại ngữ 201112 – Tài khoản công nghệ việt nhất, chuyển tiền, đổi ngoại tệ, séc du lịch và các giao dịch thanh toán khác. Khi thực hiện các giao dịch này, khách hàng chỉ cần làm việc với giao dịch viên của tổ chức tín dụng và nhận kết quả từ chính giao dịch viên đó. đối với các giao dịch trong hạn mức cho phép, thủ quỹ vừa là người sản xuất, vừa là người kiểm soát chứng từ và chỉ có 1 chữ ký của thủ quỹ trên chứng từ. đối với các giao dịch vượt hạn mức và các giao dịch phải được người có thẩm quyền phê duyệt, chứng từ sẽ được kiểm soát viên xác nhận và kiểm soát. chứng từ của giao dịch này phải có chữ ký của thủ quỹ, thủ quỹ và kiểm soát viên hoặc của cơ quan có thẩm quyền tùy theo phân cấp của tổ chức tín dụng bằng tiền mặt, chương trình giao dịch phải in biên lai thu tiền để khách hàng xác minh và ký tên. xác nhận. . trường hợp chương trình giao dịch không in được phiếu thu, kiểm soát viên phải kiểm tra và ký nhận trước khi trả lại cho khách hàng. tài liệu và tem giao cho khách hàng phải được in từ máy in chuyên dụng. máy in phiếu giảm giá và các máy in khác được kết nối với hệ thống máy tính trong các giao dịch một cửa sổ phải được giám sát và quản lý chặt chẽ để chúng không bị lạm dụng.

2.2 tài khoản, tài liệu và sổ sách sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *