MOD là hàm gì? Cách sử dụng hàm MOD trong Excel

Hàm MOD trong Excel là hàm chia lấy phần dư của một phép chia và có thể áp dụng để tính thời gian dư trong ngày hoặc trong tuần. Bài viết dưới đây của HTTL sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MOD đơn giản và nhanh chóng.

1. Công thức của hàm MOD

Excel định nghĩa MOD là hàm trả về số dư khi chia hai số cho nhau. Kết quả nếu có phần dư, hàm MOD sẽ trả về số dư, nếu không có phần dư kết quả sẽ trả về 0.

Công thức hàm MOD:

=MOD(number,divisor)

Trong đó, number, divisor là giá trị bắt buộc:

  • number: Số bị chia, số bạn muốn tìm số dư
  • divisor: Số chia

Lưu ý:

  • Nếu số chia bằng 0, hàm MOD sẽ trả về lỗi #DIV/0!
  • Hàm MOD cũng có thể được biểu diễn bằng các số hạng của hàm INT (lấy kết quả nguyên):

MOD(n,d) = n – d*INT(n/d)

Ví dụ: MOD(10,4) tương đương 10 – 4*(10/4) = 2

2. Ví dụ hàm MOD

Ví dụ 1: Tính số dư của phép chia dưới đây

Sử dụng hàm MOD tại C2 theo công thức =MOD(A2,B2) với A2 là số bị chia và B2 là số chia.

Sử dụng hàm MOD

Nhấn Enter và xem kết quả.

Xem kết quả

Giải thích:

  • Kết quả tại C2 bằng 2 mang ý là 5 chia 3 bằng 1 và dư 2
  • Tại C3 có kết quả bằng 4 bởi vì mang dấu của số chia, tương tự với kết quả C4, C5, C6
  • Đối với C7 bị lỗi #DIV/0! là do số chia bằng 0

Kết quả

Ví dụ 2: Đánh dấu các hàng số 3 trong bảng dưới đây

Bước 1: Tại thanh công cụ chọn Home > Chọn Conditional Formatting > Chọn New Rule

Chọn Home > Chọn Conditional Formatting > Chọn New Rule

Bước 2: Khi cửa sổ New Formatting Rule xuất hiện, chọn vào Use a formula to determine which cells to format.

Chọn vào Use a formula to detemine which cells to format

Bước 3: Ở mục Edit the Rule Description, nhập công thức =MOD(ROW(A1),3)=0

Nhập công thức

Bước 4: Chọn vào Format để chỉnh kiểu chữ, màu chữ, màu nền.

Chọn kiểu chữ, màu chữ, màu nền

Bước 5: Nhấn OK và xem kết quả

Nhấn OK và xem kết quả

Ví dụ 3: Xác định số ngày lẻ

Số ngày lẻ là số ngày trong một khoảng thời gian không đủ 7 ngày và đây chính là phần dư của phép tính. Nó sẽ được tính theo công thức (Thời gian Check out – Thời gian Check in) : 7. Khi đó, tại D2 sẽ là =MOD(B2-A2,7).

Nhập công thức hàm MOD

Nhấn Enter và xem kết quả.

Nhấn Enter và xem kết quả

3. Các lỗi thường gặp khi dùng hàm MOD

  • Lỗi #VALUE! xảy ra do đối số mà bạn nhập vào không phải là số mà là ký tự, chữ. Lỗi cũng thường xảy ra khi chia ngày tháng, nguyên nhân vì định dạng ngày tháng năm nhập trong Excel sẽ khác với định dạng ngày tháng năm trong laptop của bạn. Để khắc phục lỗi ngày tháng, bạn cần chỉnh lại định dạng ngày tháng năm trong Excel trùng với định dạng laptop.
  • Lỗi #DIV/0! xảy ra nếu số chia bằng 0

Lỗi #DIV/0!

Trên đây là cách sử dụng hàm MOD trong Excel để thực hiện phép chia lấy phần dư. Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu hơn về hàm MOD này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *