Luật kế toàn là gì? Vài trò và ý nghĩa luật kế toán với doanh nghiệp

Luật Kế toán là quy định bắt buộc về nội dung công việc, cơ cấu tổ chức, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán và tổ chức nghề nghiệp.

Luật kế toán được ban hành bởi các cơ quan ban ngành nhà nước nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ tốt nhất của doanh nghiệp và người làm kế toán, đồng thời giúp nhà nước quản lý mọi hoạt động một cách dễ dàng.

Bạn đang xem: Luật kế toán là gì

p>

Kế toán là gì? Doanh nghiệp

p>

1.1 Phạm vi áp dụng của phương pháp kế toán đối tượng

Xem thêm: Sim Thần Tài 7979 Là Gì? Tìm Hiểu Ý Nghĩa Và Bí Quyết Chọn Sim 7979 Đẹp Như Ý

Đối tượng áp dụng của phương pháp kế toán bao gồm:

 • Ngân sách nhà nước cơ quan thu chi các cấp.
 • Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Các tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 • Hộ doanh nghiệp, tổ hợp tác.
 • Một người làm việc trong lĩnh vực kế toán.
 • Kế toán thực hành; các doanh nghiệp và gia đình dịch vụ kế toán.
 • Tổ chức Nghề nghiệp Kế toán.
 • Các tổ chức, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán và hoạt động kế toán tại Việt Nam.

1.2 Vai trò và ý nghĩa của pháp luật kế toán đối với doanh nghiệp

Bộ phận kế toán là bộ phận cốt lõi của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp Luật kế toán có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 • Các nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh chặt chẽ hoạt động kế toán và quản lý của doanh nghiệp.
 • Thông tin Bằng cách tuân theo các quy định của pháp luật kế toán, doanh nghiệp có thể xác định một số quyền và nghĩa vụ phải tuân thủ.
 • Đồng thời, sổ sách kế toán được chuẩn hóa, có lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Phát triển các ngành sản xuất và vận hành và điều phối sự phát triển của quốc gia.
 • Luật kế toán cũng là cơ sở pháp lý để giải quyết các vụ kiện với tư cách là bằng chứng về hoạt động kinh doanh.

1.3 Cơ quan chịu trách nhiệm về thuế của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế sau khi thành lập và tuân thủ cơ quan thuế theo Quy định cụ thể của ngành nghề kinh doanh.

Xem thêm: Phạm trù là gì? Vấn đề liên quan đến phạm trù trong triết học

Theo ngành nghề kinh doanh, quy mô kinh doanh, loại hình kinh doanh và số vốn đăng ký tại thời điểm đăng ký, mỗi doanh nghiệp tại thời điểm thành lập sẽ áp dụng các mức thuế suất khác nhau. Trong đó, các loại thuế doanh nghiệp cần phải nộp là: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế sẽ được chính phủ đóng thuế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện kinh doanh cho họ.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ có lợi cho công ty trong việc thực hiện nghĩa vụ mà còn thể hiện đạo đức kinh doanh, nâng cao uy tín và hình ảnh tốt đẹp của công ty trước khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh và các cơ hội kinh doanh khác.

Xem thêm: Dalgona coffee là gì? 4 Cách pha chế Dalgona coffee cho bạn lựa chọn

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *