Công chức là gì? Đặc điểm, quyền và nghĩa vụ của công chức?

Công chức là cái tên mà chúng ta thường nghe đến của những người làm việc trong các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết công chức là gì và đặc điểm của công chức là gì? Bài viết dưới đây đề cập đến vấn đề này.

Tư vấn Pháp lý về Quyền và Nhiệm vụ của Công chức: 1900.6568

Bạn đang xem: Khái niệm công chức là gì

Cơ sở Pháp lý:

Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2019

Nghị định số 24/2010 / NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

1. Công chức là gì?

Điều 4 Khoản 2 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy định: “Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm vào các ngạch, chức vụ. các chức danh trong tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; người không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; công tác trong đơn vị công an nhân dân, nhưng không phải là cán bộ, đang trong hệ thống nghiệp vụ Hạ sĩ quan, công an nhân dân phục vụ dưới cấp bậc hàm, hưởng lương từ ngân sách nhà nước ”.

Công chức có tên tiếng Anh là: Công chức

2. Đặc điểm của công chức:

Theo định nghĩa trên, đặc điểm của công chức bao gồm:

-Tính chất công việc của công chức

strong>

Công chức là người được cử làm việc thường xuyên trong một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và có trình độ chuyên môn rõ ràng. Sự đều đặn thể hiện trong việc tuyển dụng không bị giới hạn bởi thời gian. Sau khi được tuyển dụng vào một cấp bậc, chức danh, chức vụ nhất định, công chức sẽ làm việc thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn vì thời gian. Tính chuyên nghiệp được thể hiện ở việc công chức được xếp vào các ngạch. Hạng là tên gọi để chỉ mức độ năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức. Các ngạch công chức bao gồm: chuyên viên cao cấp và tương đương; chuyên viên chính và tương đương; chuyên viên và tương đương; viên chức và tương đương; văn thư. Do đó, công chức ngạch chuyên viên cao cấp tương đương có ngạch cao nhất về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao nhất thì ngạch này được hạ dần xuống viên chức.

Xem thêm: Viên chức là gì? Quan chức là gì? Công chức là gì?

– Hình thành đội ngũ công chức

Có hai hình thức hình thành đội ngũ công chức: tuyển dụng và bổ nhiệm. Việc tuyển dụng công chức do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện theo yêu cầu nhiệm vụ, chức vụ và chỉ tiêu cơ sở. Cơ quan tuyển dụng công chức bao gồm các cơ quan quy định tại Điều 39 của Luật Cán bộ, công chức. Đó là: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán quốc gia; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, -các tổ chức chính trị. Các cơ quan này đều tuyển dụng công chức trong cơ quan, đơn vị mình quản lý. Ví dụ: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng công chức trong các cơ sở công lập ngoài công lập thuộc cơ cấu tổ chức của văn phòng ủy ban nhân dân, các sở, cơ quan đặc biệt trực thuộc ủy ban nhân dân …

Nhân sự được tuyển dụng phải thực hiện đầy đủ Điều 30 Luật Cán bộ, công chức Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 không thuộc nhân sự quy định tại khoản 2 Điều 36. Các kỳ thi tuyển chọn được thực hiện theo quy định của pháp luật. Thi tuyển là một phương thức tuyển dụng công chức, hình thức và nội dung thi tuyển phải phù hợp với ngành, chuyên ngành để đảm bảo lựa chọn được nhân tài có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.

Ngoài ra, những người đủ điều kiện dự tuyển và có nguyện vọng tình nguyện trên 5 năm ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể vượt qua kỳ thi tuyển dụng được thuê. Công chức được tuyển dụng phải trải qua chế độ tập sự do chính phủ quy định.

Xem thêm: Chỉ số tưới máu (Pi) là gì? Chỉ số tưới máu (Pi) phản ánh điều gì?

Khi hết thời gian tập sự, người chủ trì của cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyển dụng công chức đánh giá công chức. Phẩm chất đạo đức và kết quả công việc; nếu đủ điều kiện thì cấp hoặc tổ chức quản lý công chức quyết định bổ nhiệm chính thức. Ngoài việc cử người được tuyển dụng sau khi hoàn thành thời gian thử việc, người khác được thuê trực tiếp. Hình thành công chức.

Bổ nhiệm công chức vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý. Việc bổ nhiệm công chức vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào nhu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ lãnh đạo, quản lý.Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ, Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền bổ nhiệm các trưởng phòng. Vì vậy, hình thành đội ngũ công chức là tuyển dụng và bổ nhiệm, trong đó tuyển dụng là một con đường cụ thể.

Thứ ba, về nơi làm việc: Công việc của công chức rất quan trọng. Các loại khác nhau. Nếu cán bộ là cán bộ đảng, cơ quan nhà nước, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thì công chức ở các cơ quan, đơn vị dưới cấp tỉnh đồng thời là lãnh đạo quân đội nhân dân. , công an nhân dân, các cơ sở công lập ngoài công lập và các cơ quan chủ quản.

Ví dụ, Điều 11, khoản 2, Nghị định số 06/2010 / NĐ-CP quy định việc lãnh đạo, quản lý các cơ sở công lập ngoài công lập như sau: Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Người phụ trách, cấp phó của tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Chính phủ. ”

Xem thêm: Theo“ Luật Lao động ”, hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức không làm việc với cán bộ khi được bổ nhiệm, thuê mướn và nghỉ hưu (Điều 60 – Luật Cán bộ, công chức, 2008). Thôi giữ chức vụ khi đến tuổi nghỉ hưu: nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi (Điều 73 khoản 1 điểm a Luật BHXH năm 2014).

Thứ năm, về hệ thống lao động: Công chức được trả lương từ ngân sách nhà nước (Điều 12 – Luật Cán bộ, công chức, 2008); cán bộ lãnh đạo của các cơ quan nhà nước và công chức trong cơ quan quản lý do quỹ tiền lương của cơ quan nhà nước bảo đảm tiền lương theo quy định của pháp luật.

3. Quyền và nghĩa vụ của công chức:

3.1 Công chức có các quyền sau đây:

– Được quyền thực hiện các điều kiện của công vụ: được giao các quyền tương xứng với nhiệm vụ của mình, đảm bảo công tác trang thiết bị và điều kiện làm việc; thông tin; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; bảo vệ pháp luật trong thi hành công vụ

– Nhà nước bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phù hợp phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước tiền lương; quyền được trả lương làm thêm giờ, làm đêm, phụ cấp hàng ngày và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. Ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn điều kiện kinh tế xã hội và ngành, nghề, công chức làm công việc nguy hiểm được hưởng phụ cấp, chính sách ưu đãi theo quy định.

– Nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật lao động.

– Bảo vệ quyền học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội của công chức; được hưởng các chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế … theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ của công chức:

– Đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân: Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự của Tổ quốc, lợi ích dân tộc; tôn trọng nhân dân, nhiệt tình phục vụ nhân dân; sâu sát quần chúng, lắng nghe ý kiến ​​và chấp hành sự giám sát của nhân dân; chấp hành đúng đường lối, nguyên tắc, chính sách của Đảng và pháp luật của quốc gia, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; có ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo người có thẩm quyền khi phát hiện cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật; bảo vệ bí mật nhà nước; chủ động, chặt chẽ. Phối hợp thực thi công vụ; giữ gìn sự thống nhất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao có hiệu quả, tiết kiệm; chấp hành quyết định của cấp trên.

Xem thêm: Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách và công chức cấp thị xã

– Ngoài ra, công chức là người đứng đầu cơ quan , tổ chức, đơn vị phải thực hiện các nghĩa vụ sau: Hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công chức thực thi công vụ. ; tổ chức thực hiện các giải pháp phòng, chống tham nhũng quan liêu, thực hiện cần kiệm, tiết kiệm, chống lãng phí, chịu trách nhiệm trước tổ chức, chịu trách nhiệm về việc để xảy ra quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong tổ chức, đơn vị. Thực hiện pháp luật, quy chế dân chủ ở cơ sở và văn hóa công sở trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nếu cán bộ, công chức do mình quản lý vi phạm kỷ luật, trái pháp luật, quan liêu, độc đoán, cửa quyền, gây phiền hà cho công dân thì bị xử lý. kịp thời, nghiêm minh; những khiếu nại, khiển trách, kiến ​​nghị của tổ chức phải được giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan có thẩm quyền.

Bạn có thể tham khảo sự khác biệt giữa công chức và viên chức

cán bộ

Xem thêm: Cổ phiếu ưu đãi là gì? So sánh cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi | Timo

công chức

Nguyên

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, kiểm tra biên chế, bổ nhiệm, vào biên chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Học việc

Không có quy định về thời gian thử việc Thời gian thử việc từ 6 đến 12 tháng tùy theo tuyển dụng.

Đặc điểm

– Quốc gia hoạt động , thực hiện nhiệm vụ quản lý, nhân danh quyền lực chính trị, quyền lực công. strong> Hệ thống tiền lương

Tiền lương do ngân sách nhà nước cấp theo chức vụ, chức danh hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ lương của cán bộ lãnh đạo, cơ quan quản lý nhà nước ngoài tổ chức

Nơi làm việc

Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị xã hội Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị xã hội, Quân đội, Công an, Tòa án, Cơ quan công tố

Hình thức kỷ luật

p> – khiển trách

– cảnh cáo

– từ chức

– cách chức

– khiển trách

– cảnh cáo

– cắt lương

p>

– giáng cấp

– hạ cấp

– buộc thôi việc

Xem thêm: Quan Vân Trường và điểm yếu chết người

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *