Góp vốn là gì? Tư vấn góp vốn kinh doanh vào công ty

theo quy định của luật công ty thì “ góp vốn ” được hiểu là việc góp tài sản để tạo thành phần vốn góp của công ty. Việc góp vốn này được thực hiện khi một công ty mới được thành lập hoặc góp thêm vốn cổ phần từ một công ty đã thành lập.

tu-van-gop-von-kinh-doanh

Bạn đang xem: Góp vốn là gì

Góp vốn được hiểu là việc góp tài sản để tạo thành vốn cổ phần của công ty, bao gồm cả phần vốn góp để thành lập công ty hoặc phần vốn góp bổ sung vào phần vốn cổ phần của công ty đã thành lập.

Tài sản góp vốn là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết và các tài sản khác có thể định giá được bằng đồng Việt Nam. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp tài sản mới được quyền sử dụng tài sản đó để góp vốn theo quy định của pháp luật.

“điều 35. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

1. các thành viên hợp danh của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông của tổng công ty phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản hoặc quyền sử dụng đất đó cho công ty theo quy định của pháp luật. chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất đối với tài sản góp vốn không phải nộp lệ phí trước bạ;

b) trong trường hợp tài sản không có đăng ký tên miền, việc góp vốn phải được thực hiện thông qua việc giao tài sản đã góp có chứng nhận, trừ khi thực hiện thông qua tài khoản.

2. Biên bản giao nhận hàng góp vốn phải có các nội dung chủ yếu sau:

a) tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ hợp pháp của thể nhân, số giấy tờ hợp pháp của tổ chức của người nộp thuế thủ đô;

c) loại tài sản và số lượng đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ trọng tổng giá trị tài sản góp vốn của công ty;

Xem thêm: Ngân quỹ là gì? – Tài liệu text

Xem thêm: Lữ hành là gì? Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành học gì

Xem thêm:  Impact là gì và cấu trúc từ Impact trong câu Tiếng Anh

d) ngày giao hàng; Chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Phần vốn góp chỉ được coi là đã thanh toán khi quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hoá góp vốn đã được chuyển giao cho công ty.

4. tài sản sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu công ty tư nhân không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho công ty.

5. Việc thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, nhận cổ tức và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua tài khoản theo quy định của Luật này. luật quản lý tiền tệ, ngoại trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản và các hình thức phi tiền tệ khác.

Điều 36. Định giá tài sản góp vốn

1. tài sản góp vốn không phải là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các thành viên sáng lập, cổ đông hoặc tổ chức thẩm định định giá và thể hiện bằng đồng Việt Nam.

2. tài sản góp vốn thành lập công ty phải được các sáng lập viên, cổ đông định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức định giá. Trong trường hợp thẩm định bởi tổ chức thẩm định thì giá trị tài sản góp vốn phải được trên 50% số thành viên sáng lập và cổ đông đồng ý.

Trong trường hợp tài sản góp vốn có giá trị lớn hơn giá trị thực của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì các thành viên góp vốn sáng lập và các cổ đông cùng góp thêm một khoản tương đương phần chênh lệch giữa giá trị phần vốn góp, phần vốn góp được thẩm định và giá trị thực của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc thẩm định; đồng thời chịu trách nhiệm chung và riêng đối với những thiệt hại do cố ý định giá hàng hoá góp vốn lớn hơn giá trị thực.

3. tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động sẽ do chủ sở hữu, hội đồng thành viên thoả thuận đối với công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn và hội đồng quản trị đối với tổng công ty và thành viên góp vốn, hoặc bằng cách thẩm định. cơ quan. Trong trường hợp tổ chức thẩm định thẩm định thì giá trị hàng hóa góp vốn phải được sự đồng ý của người góp vốn và chủ sở hữu vốn, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị.

Xem thêm:  Gelato là gì, phân biệt Gelato với Ice cream, Gelato thủ công Ý - Charles Wembley

Trường hợp tài sản góp vốn có giá trị lớn hơn giá trị thực của tài sản đó tại thời điểm góp vốn thì thành viên góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty, thành viên hội đồng quản trị tổng công ty cùng góp thêm một khoản bằng phần chênh lệch giữa giá trị địa chính và giá trị thực của tài sản góp vốn tại thời điểm định giá. đến lượt mình, liên đới và chịu trách nhiệm riêng đối với những thiệt hại do việc định giá gian dối đối với tài sản góp vốn lớn hơn giá trị thực. ”

Trí tuệ pháp luật luôn sẵn sàng cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước những lời khuyên có giá trị và tối ưu nhất để có thể huy động vốn, thành lập công ty và đầu tư kinh doanh tại Việt Nam một cách hợp pháp, tận dụng tối đa các ưu đãi đầu tư và phát triển thịnh vượng.

Xem thêm: Thuốc Loral 10mg – Thuốc điều trị dị ứng hiệu quả

ngoài dịch vụ tư vấn góp vốn vào doanh nghiệp / công ty luật minh minh còn cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý liên quan khác cho người nước ngoài, công ty vốn nước ngoài, ví dụ:

(1) dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên

(2) Dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác thương mại vốn nước ngoài

(3) dịch vụ tư vấn góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty Việt Nam

(4) tư vấn đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư đối với công ty có vốn nước ngoài

(5) tư vấn trao đổi nội dung đăng ký cho các công ty vốn nước ngoài

(6) tư vấn thủ tục xin visa, giấy phép lao động , thẻ tạm trú cho nhà đầu tư, người lao động, chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc tại các công ty có vốn nước ngoài

(7) hợp đồng tư vấn và giao dịch thương mại của các công ty vốn nước ngoài

& gt; & gt; & gt; liên hệ ngay với công ty luật chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới để trao đổi, tư vấn, thúc đẩy hợp tác và nhiều hỗ trợ pháp lý liên quan.

(từ năm 2007) công ty luật tri minh

trang web: www.luattriminh.vn

email: [email protected]

Xem thêm: Ngân quỹ là gì? – Tài liệu text

Xem thêm: Lữ hành là gì? Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành học gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *