Các hình thức xử lý kỷ luật viên chức

Hình thức kỷ luật đối với công chức

p>

Hình thức kỷ luật viên chức (Công việc)

Bạn đang xem: Discipline là gì

1. Kỷ luật viên chức theo hình thức kỷ luật

Áp dụng kỷ luật đối với hành vi vi phạm lần đầu là Hành vi ít gây hậu quả hơn nhưng vi phạm Điều 17 Khoản 3 Nghị định số 112/2020 / NĐ-CP, thuộc một trong các trường hợp sau:

– Không tuân thủ quy trình, quy phạm, quy tắc ứng xử về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đã được cơ quan có thẩm quyền cảnh báo bằng văn bản;

– Vi phạm pháp luật: thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; kỷ luật lao động; quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập có văn bản cảnh báo của cơ quan có thẩm quyền, hệ thống và quy chế làm việc; có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ; xác nhận hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho người không đủ điều kiện. người khác; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín nghề nghiệp; không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng; gây mất đoàn kết; p>

– Vi phạm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

– Vi phạm Luật Khiếu nại và Luật Báo cáo;

– Vi phạm Bí mật Nhà nước Luật Đầu tư, Luật Xây dựng; Đất đai, Tài nguyên và Môi trường; Tài chính, kế toán, ngân hàng; quản lý, sử dụng tài sản công trong quá trình hoạt động nghề nghiệp;

– Vi phạm pháp luật: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; các quy định khác của pháp luật.

(Điều 16 Nghị định số 112/2020 / NĐ-CP)

2. Phạt cảnh cáo đối với viên chức

Xem thêm: Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) là gì?

– theo quy định tại mục (1 ) Vi phạm bị khiển trách;

– Vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định số 112/2020 / NĐ-CP;

– Lần thứ nhất vi phạm Một trong các trường hợp sau sẽ ít gây hậu quả hơn:

Cán bộ quản lý không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình dẫn đến vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hậu quả;

Tổ chức quản lý thành viên không có Lý do chính đáng để không thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành được giao.

(Điều 17, Nghị định số 112/2020 / NĐ-CP)

3. Bố trí công chức bằng hình thức cách chức – đã bị phạt cảnh cáo theo quy định tại mục (2) Xử phạt chính thức nhưng tái phạm;

– vi phạm lần đầu, thuộc một trong các trường hợp sau dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng: mục (1);

– trong 112/2020 / NĐ- Trường hợp Điều 17 Khoản 3 Nghị định CP, vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng;

– Việc bổ nhiệm sử dụng văn bản trái pháp luật.

Xem thêm: Nguyên nhân nào gây ra bỏng rát cổ họng và cách điều trị?

(Điều 18 Nghị định-Luật số 112/2020 / NĐ-CP)

Lưu ý: Kỷ luật cách chức chỉ áp dụng đối với nhân viên hành chính.

4. Xử lý kỷ luật đối với viên chức bằng hình thức buộc thôi việc

Cách chức đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

>

p>

– Đã bị xử lý kỷ luật cách chức hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm;

– Vi phạm lần đầu dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt thuộc một trong các trường hợp tại mục (1); Nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng Nghị định số 112/2020 / NĐ-CP với một trong các trường hợp quy định tại Điều 17, khoản 3;

– Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng chỉ, danh tính giả mạo hoặc bất hợp pháp. cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– sử dụng thuốc; đối với trường hợp này phải được cơ sở y tế xác nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền thông báo.

(Điều 19 Nghị định số 112/2020 / NĐ-CP)

Ngoài các hình thức kỷ luật nêu trên, viên chức còn có thể bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp theo quy định các luật có liên quan.

Diễm My

Xem thêm: Luật kế toàn là gì? Vài trò và ý nghĩa luật kế toán với doanh nghiệp

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *