Cách chuyển although sang in spite of

Because – Because of; Though/ Although – Despite/ In spite of

– Theo sau Because of, Despite, In spite of không được là một mệnh đề, mà là một danh từ, cụm danh từ, danh động từ.

Bạn đang xem: Cách chuyển although sang in spite of

QUY TẮC CHUYỂN TỪ “BECAUSE” SANG “BECAUSE OF”.Nhìn phía sau Because (câu đề) Thấy có “there, to be” thì bỏ.

Cách chuyển although sang in spite of
Cách chuyển although sang in spite of

TH1: Nếu thấy 2 chủ ngữ giống nhau thì bỏ chủ ngữ gần Because, động từ thêm “ing”. Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.

 

TH2: Nếu thấy chỉ còn lại danh từ thì chỉ việc giữ lại danh từ mà dùng. Ví dụ: Because there was a storm, … => Because of the storm, …- Sau khi bỏ “there”, bỏ “to be” (was) chỉ còn lại danh từ => chỉ việc lấy mà dùng.

 

TH3: Nếu thấy có danh từ và tính từ thì đưa tính từ lên trước danh từ, còn lại bỏ hết. Ví dụ: Because the wind is strong, … => Because of the strong wind, …- Sau khi bỏ “to be” (is) thấy có danh từ và tính từ nên ta chỉ việc đưa tính từ lên trước danh từ.

TH4: Nếu thấy chỉ có mình tính từ => đổi nó thành danh từ Ví dụ: Because it is windy, … => Because of the wind, …

Xem thêm: Khám Giảm Cân Ở Đâu ? Khám Bệnh Béo Phì Ở Đâu Tốt Nhất Ở Hà Nội

TH5: Nếu thấy có sở hữu lẫn nhau => Dùng danh từ dạng sở hữu Ví dụ: Because I was sad, …. => Because of my sadness, …Ví dụ: Because he acted badly, … => Because of his bad action, … (trạng từ đổi thành tính từ)

– Trong 2 ví dụ trên ta thấy có sự sở hữu: I + said => my sadness; he + act => his action nên ta dùng sở hữu. Nếu có trạng từ các em nhớ chuyển nó thành tính từ.Cách cuối cùng các bạn có thể dụm cụm “the fact that” đặt vào trước mệnh đề để biến mệnh đề đó thành một “danh từ” là có thể sử dụng cho bất kì trường hợp nào. Tuy nhiên cách này chỉ nên dùng khi các bạn bí quá, áp dụng các bước trên mà không làm được.

Ví dụ: Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is tall, …CÁCH CHUYỂN TỪ THOUGH/ ALTHOUGH SANG DESPITE/ IN SPITE OF:

– Các bạn làm tương tự các bước chuyển từ Because sang Because of: Ví dụ:Although Nam is tall, he cannot reach the book on the shelf. => Despite/ In spite of being tall, Nam cannot reach the book on the shelf.

II. Bài tập chuyển đổi Because – Because of & Though/ Although – Despite/ In spite of

Viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.=> Despite/ In spite of__.2. Because Hoa was rich, she could buy that house.=> Because of_.3. Because the rain was so heavy, I couldn”t go to school.=> Because of_.4. His father asked him to go stay at home because he was sick.=> Because of_.5. Because there was an accident, I waslate.=> Because of_.6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.=> Because of__.7. Although he has a physical handicap, he has become a successful businessman.=> Despite.8. Because of the cheap price, my wife insists on buying theTivi.=> Because_.9. Although it was raining heavily, we still went toschool.=> Despite/ In spite of_.10. Because I studied hard, I passed the exam.=> Because of.11. They didn’t have much time, however they came to visit us.=> Despite __12. He is too old, but he still does his gymnastics every morning.=> In spite __
13. Trang Anh is the boss. She works as hard as her employees.=> Despite _14. He has health problems. He is always smiling.=> In spite _15. Kieu Anh got good marks. The exam was difficult.=> Despite __Bài tập thực hành chuyển đổi because / because of / although / in spite of / despite …1. Although she was ill, she went to school.- In spite of..2. He didn’t come because he was sick.- He didn’t come because of……..3. She didn’t eat much though she was hungry.- Despite……4. The train was late because the fog was thick.- Because of5. I accepted the job although the salary was low.- In spite of..6. The plane couldn’t take off because the weather was bad.- Because of7. She stayed at home because her mother was sick.- Because of8. He didn’t leave school even though his family was poor.- Despite……
9. All the teachers love him because his conduct is good.- Because of10. The flight was not delayed though it was foggy.- Despite……11. We couldn’t study because it was noisy.- Because of12. Even though it was cold, I went swimming.- In spite of..13. These students didn’t arrive late although there was the traffic jam.- Despite……14. Mary can’t sleep because there was the noise.- Because of15. She didn’t get ill though she worked very hard.- In spite of……………………….Viết lại câu những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ trong ngoặc1. In spite of the high prices, my roommates go to the movies every Saturday. (Although)_2. Even though she had a poor memory, she told interesting stories to the children. (Despite)_3. In spite of their poverty, they are very generous. (Although)_4. Though she has been absent frequently, he has managed to pass the test. (In spite of)_5. In spite of Lee’s Sadness at losing the contest, she managed to smile. (Although)_ĐÁP ÁNViết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi1. Despite/ In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.2. Because of Hoa’s richness, she could buy that house.3. Because of the heavy rain, I couldn”t go to school.4. Because of his sickness his father asked him to go stay at home.5. Because of an accident, I was late.6. She failed the University entrance exam because of her bad grades.
7. Despite his physical handicap, he has become a successful businessman.8. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.9. Despite/In spite of the heavy rain, we still went to school.10. Because of studying hard, I passed the exam.11. Despite not having much time, they came to visit us.12. In spite of his age, he still does his gymnastics every morning.13. Despite being the boss, she works as hard as her employees.14. In spite of having health problems, he is always smiling.15. Despite the difficult exam, Kieu Anh got good marks.

Xem thêm:  #1 Hướng Dẫn 301 Website Bằng Nginx hoặc File .Htacess

Xem thêm: ” Take An Interest In Là Gì, Nghĩa Của Từ To Take An Interest In

Bài tập thực hành chuyển đổi because / because of / although / in spite of / despite …1 – In spite of her illness, she went to school.2 – He didn’t come because of his sickness.3 – Despite her hungriness/ hunger, she didn’t eat much.4 – Because of the thick fog, the train was late5 – In spite of the low salary, I accepted the job.6 – Because of the bad weather, the plane couldn’t take off.7 – Because of her sick mother / her mother’s sickness, she stayed at home.8 – Despite his poor family, he didn’t leave school.9 – Because of his good conduct, all the teachers love him.10 – Despite the fog, the flight was not delayed.11 – Because of the noise, we couldn’t study.12 – In spite of the cold weather / the cold, I went swimming.13 – Despite the traffic jam, these students didn’t arrive late14 – Because of the noise, Mary can’t sleep.15 – In spite of working very hard, she didn’t get illViết lại câu những câu dưới đây sao cho nghĩa không đổi, sử dụng từ trong ngoặc1. Although the prices are high, my roommates go to the movies every Saturday.2. Despite (having) a poor memory, she told interesting stories to the children.3. Although they are poor, they are very generous.4. In spite of her frequent absence, he has managed to pass the test.5. Although Lee was sad at losing the contest, she managed to smile.Trong ngữ pháp tiếng Anh, chuyên đề các Thì là ngữ pháp quan trọng nhất bởi nó xuyên suốt trong quá trình học của các bạn và yêu cầu cần có sự ôn tập, thực hành nhiều lần. Bài tập chuyên đề Các thì trong Tiếng Anh được autocadtfesvb.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các bạn bao quát lại toàn bộ nội dung ngữ pháp trọng điểm này.

*

Các chuyên đề học tốt Tiếng Anh Tổng hợp đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh có đáp án

*

Cách sử dụng In spite of, Despite Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2016 – 2017 có file nghe và đáp án Chuyên đề bài tập phát hiện lỗi sai Tiếng Anh

*

Chuyên đề word form lớp 9 có đáp án

Xem thêm:  Snap out of it là gì

Chuyên mục: kiến thức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *