Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

PGS., TS. Phước Minh Hiệp – Tạp chí Cộng sản. Võ Thị Bích Hương – Học viên Cao học – Đại học Trà Vinh

Thu thập dữ liệu sơ cấp từ 313 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Bến Tre, sử dụng phương pháp hồi quy đa biến, nghiên cứu đã tìm ra được 06 nhân tố có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn, bao gồm: Đặc điểm doanh nghiệp, đặc điểm chủ doanh nghiệp, vốn, mối quan hệ xã hội, chính sách hỗ trợ, hoạt động đổi mới. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất 6 nhóm giải pháp giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Bến Tre.

Các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng ODA trong giao thông đường bộ ở Việt Nam
Một số phương pháp bán tham số ước lượng năng suất nhân tố tổng hợp tại doanh nghiệp
Các nhân tố tác động đến kết quả vay vốn của hộ sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần dệt may Hòa Thọ

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người. Năm 2018, toàn tỉnh Bến Tre có khoảng 2.600 DNNVV, chiếm 73% tổng DN trên địa bàn. DNNVV đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định kinh tế – xã hội địa phương. Riêng trên địa bàn TP. Bến Tre, sản xuất kinh doanh của các DNNVV phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2018, toàn Thành phố có 146 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn trên 1,1 tỷ đồng; 936 hộ kinh doanh cá thể được thành lập mới, tỷ lệ DNNVV chiếm trên 96%, lao động chủ yếu là lao động phổ thông chưa qua đào tạo nghề (Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội TP. Bến Tre, Cục Thống kê tỉnh Bến Tre).

Bạn đang xem: Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh

Số lượng DNNVV trên địa bàn TP. Bến Tre tương đối lớn nhưng vẫn thấp hơn so với các địa bàn khác trong khu vực. Hầu hết các DN còn gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu, sản phẩm, trình độ quản lý, quy mô nhỏ, khả năng tiếp cận vốn thấp, thiếu sự liên kết giữa các DN trên địa bàn. Chính các yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh của DNNVV.

Xuất phát từ tình hình thực tế trên, nghiên cứu này nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của DNNVV, từ đó đề xuất một số giải pháp để giúp các DNNVV trên địa bàn Thành phố Bến Tre hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao hơn.

Lược khảo tài liệu

*

Với mục tiêu nhằm đưa ra những minh chứng về tầm quan trọng của đổi mới với kết quả hoạt động sản xuất của các DNNVV tại Việt Nam, nghiên cứu của Vũ Hoàng Nam và Đoàn Quang Hưng phân tích các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất được đo lường bằng lợi nhuận gộp của các DNNVV. Nghiên cứu sử dụng số liệu điều tra DNNVV trong các năm 2005, 2007, 2009 và 2011. Tác giả chọn mẫu với số mẫu trung bình là 2.500 DNNVV (Bộ số liệu này bao gồm các chỉ số của DN, đặc biệt là các chỉ số liên quan đến đổi mới, chi phí và doanh thu). Trong mô hình nghiên cứu, tác giả đã xác định 6 nhân tố gồm: Đặc điểm chủ DN, đặc điểm lao động, cơ sở hạ tầng, mạng lưới liên kết, hoạt động đổi mới và vốn có tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của DN.

Xem thêm:  ống hút chân không

Nguyễn Quốc Nghi và Mai Văn Nam (2011), với mục tiêu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV ở TP. Cần Thơ, đã đưa ra mô hình nghiên cứu bao gồm 5 biến độc lập: Chính sách hỗ trợ, đặc điểm chủ DN, đặc điểm DN, mối quan hệ xã hội, tốc độ tăng doanh thu.

Trong khi đó, để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNNVV ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu của Nguyễn Đức Trọng (2010) đã tiến hành khảo sát 60 DNNVV trên 6 tỉnh thuộc khu vực, chọn mẫu ngẫu nhiên cắt lớp với tỷ lệ mẫu 1%/tổng số DNNVV của mỗi tỉnh (cắt lớp theo địa lý), sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích so sánh tương đối, tuyệt đối và phân tích hồi quy đa biến. Các nhân tố được đưa vào mô hình nghiên cứu là: Trình độ, kinh nghiệm, quy mô DN, loại hình DN, số lao động bình quân trong DN, vốn.

*

Tập trung nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của DNNVV trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, nhóm tác giả Nguyễn Minh Tân, Võ Thành Danh và Tăng Thị Ngân (2015) đã tiến hành khảo sát với cỡ mẫu là 113 DNNVV trên địa bàn, sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả, phân tích hồi quy tuyến tính đa biến để xác định, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của DNNVV trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong mô hình hồi quy, biến phụ thuộc là ROS (tỷ suất lợi nhuận/doanh thu của DN). Các biến độc lập bao gồm: Giới tính, trình độ học vấn, kinh nghiệm, mối quan hệ xã hội, loại hình, lĩnh vực, quy mô, tuổi DN, tốc độ tăng doanh thu, chính sách hỗ trợ.

Phương pháp nghiên cứu

Trên cơ sở kế thừa mô hình nghiên cứu của Ngô Hoàng Thảo Trang (2016), nhóm tác giả để xuất mô hình nghiên cứu như sau:

Mô hình hồi quy bội biểu diễn mối quan hệ giữa 2 hay nhiều biến độc lập với 1 biến phụ thuộc định lượng. Mô hình có dạng:

Yi = β0 + β1X1i + β2X2i + … + βkXki + … + βpXpi + εi

Trong đó:

Xpi: Biểu hiện giá trị biến độc lập thứ p tại quan sát thứ i.

Xem thêm: Danh Hài Trấn Thành – Tiểu Sử Mc Trấn Thành

βk: Là hệ số hồi quy riêng phần.

εi: Là một biến độc lập ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bính là 0 và phương sai không đổi σ2 (sai số).

Như vậy, trong nghiên cứu này, tác giả chọn cỡ mẫu cần thiết để thỏa mãn cả phân tích nhân tố EFA và hồi quy đa biến là N³ 215 phiếu (N³ max (5*x; 5+8p)). Đề phòng trường hợp các mẫu thiếu thông tin, tác giả sử dụng 345 phiếu khảo sát và thực hiện kiểm soát mẫu thu được xuyên suốt trong quá trình khảo sát. Sau khi thu thập dữ liệu, các phiếu câu hỏi được xem xét và loại đi những phiếu câu hỏi không đạt yêu cầu, sau đó mã hóa, nhập liệu và làm sạch dữ liệu bằng phần mềm SPSS.

Xem thêm:  Cách theo dõi công nợ khách hàng

Kết quả nghiên cứu

Với kết quả kiểm định các giả thuyết ở trên, nghiên cứu chuyển sang bước tiếp theo, kiểm định mô hình nghiên cứu. Phân tích hồi quy được thực hiện bằng phương pháp Enter (đưa đồng thời tất cả các biến vào mô hình) các biến được đưa vào cùng một lúc để chọn lọc dựa trên tiêu chí chọn những biến có mức ý nghĩa Sig

Việc phát triển cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Phát triển cơ sở hạ tầng, triển khai và ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn lực thông tin doanh nghiệp, nhờ đó nâng cao hiệu quả kỹ thuật và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh chung của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn.

Thứ nhất, về mối quan hệ xã hội: Các DNNVV cần coi trọng liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh để cùng mở rộng sản xuất, hình thành chuỗi sản xuất từ khâu cung cấp nguyên vật liệu đến khâu tạo thành sản phẩm. “Đầu ra” của DN này là “đầu vào” của DN kia và ngược lại. DN cần có sự đảm bảo liên kết với các nguồn cung đầu vào, đảm bảo về số lượng, chất lượng, hạn chế tình trạng ép giá. Các DN cần quan tâm cũng cố chất lượng sản phẩm đầu ra để giá thành sản phẩm không tăng nhằm phục vụ tốt cho thị trường đem lại lợi ích cho DN cao hơn và cũng phù hợp với mức chi tiêu của khách hàng.

Thứ hai, về các hoạt động đổi mới: Các DN trên địa bàn cần chủ động trong việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ. Các DN cần có tư duy và chiến lược đúng đắn trong đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ phù hợp với khả năng của đơn vị mình, đảm bảo tính hệ thống và đồng bộ; Có biện pháp sử dụng hiệu quả các trang thiết bị công nghệ đã đầu tư, tăng cường công tác nghiên cứu cải tiến trang bị kỹ thuật công nghệ, có đãi ngộ đối với những phát minh sáng chế mang lại hiệu quả kinh tế cao; Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thiết bị công nghệ thiết lập các kênh thu thập, trao đổi thông tin về công nghệ và sử dụng các dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ.

Xem thêm: Nội Dung Và Quy Trình Lựa Chọn Cơ Hội Kinh Doanh Cho Doanh Nghiệp Gồm :

Thứ ba, về đặc điểm DN: DN phải tìm hiểu thị trường, cập nhật các thay đổi từ thị trường để đáp ứng linh hoạt, tạo nên sự khác biệt từ sản phẩm của mình nhằm xây dựng thương hiệu có hiệu quả tốt hơn. Các DN phải liên kết hợp tác với những chuỗi thương mại, hợp tác với các thương hiệu mạnh để đẩy mạnh giá trị thương hiệu, từ đó sẽ bớt được chi phí đầu tư và nguồn lực ban đầu. DN cần có sự hợp tác tốt đối với các chuyên gia nghiên cứu để có được những chính sách hỗ trợ thích đáng hơn từ kết quả nghiên cứu. DN cần kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, quản lý kỹ các khâu thu chi nhằm mục đích hạ giá thành sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, đem lại lợi nhuận cao, giúp DN hoạt động hiệu quả và phát triển tốt.

Chuyên mục: Kinh Doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *