ALLURE LÀ GÌ

làm say mê·làm xiêu lòng·lôi cuốn·sức cám dỗ·sức lôi cuốn·sức quyến rũ·sự lôi cuốn
But always remember this: Christian youths need not be helpless victims of bullies; neither should they tolerate or be allured by the advances of a harasser.

Bạn đang xem: Allure là gì

Nhưng hãy luôn nhớ điều này: Các bạn trẻ đạo Đấng Ki-tô không nhất thiết phải trở thành nạn nhân bất lực. Họ cũng không nên dung túng hoặc để mình bị cám dỗ trước những hành vi quấy rối.
But unlike most flowers, which attract a range of pollinators with sweet nectar, these masters of deception deploy other tactics– like pretending to be an insect’s mate, letting off alluring scents, and mimicking the appearance of other species.
Nhưng không giống hầu hết các loài hoa, thu hút côn trùng bằng mật ngọt, những bậc thầy lừa dối này dùng các chiến thuật khác như giả vờ là bạn tình của côn trùng, tỏa mùi hương quyến rũ, và bắt chước hình dạng của các loài khác.
Nếu những đường lối và thú vui của thế-gian còn có vẻ hấp dẫn mạnh mẽ thì chúng ta có thể cầu-nguyện như sao?
The DVD also includes two documentaries (“The Science and Psychology of the Chaos Theory” and “The History and Allure of Time Travel”), a trivia subtitle track, filmmaker commentary by directors Eric Bress and J. Mackye Gruber, deleted and alternative scenes, and a short feature called “The Creative Process” among other things.
Bộ DVD cũng kèm theo hai phim tài liệu (“Khoa học và Tâm lý học của Lý thuyết hỗn loạn” và “Lịch sử và sự hoặc của Du hành thời gian”), một bản phụ đề thông tin bên lề, bình luận phim bởi đạo diễn Eric Bress và J. Mackye Gruber, các cảnh bị xoá và thay thế, và một bộ phim ngắn với tên “Quá trình sáng tạo” cùng một số thứ khác.
And so this is the three-dimensional finished product sitting on my desk in my office, and what I was hoping for here is that you”ll simply be allured by the mystery of what this looks like, and will want to read it to decode and find out and make more clear why it looks the way it does.
Và đây là sản phẩm 3D thực tế trên bàn làm việc của tôi, và điều tôi mong đợi là các bạn sẽ cảm thấy tò mò với hình thù bí ẩn của nó, và muốn đọc quyển sách này để giải mã và tìm hiểu kĩ hơn vì sao nó có hình dáng như vậy.
(Genesis 8:21; Jeremiah 17:9) Unless we strongly oppose sinful tendencies and temptations, we will succumb to their allurements.
Trừ khi chúng ta mạnh dạn chống lại các khuynh hướng và những cám dỗ đầy tội lỗi, chúng ta sẽ quỵ ngã trước sự hoặc của chúng.
Instead of submitting to its alluring smell and bringing reproach upon Jehovah’s name and organization, become a pleasant odor to God by your godly attitude and conduct.

Xem thêm:  Logistic regression là gì

Xem thêm: Các Kênh Youtube Kiếm Tiền Thế Nào, Youtube Trả Tiền Như Thế Nào

Thay vì để cho mùi vị quyến rũ của nó cám dỗ để rồi đem tiếng xấu cho danh và tổ chức của Đức Giê-hô-va, hãy để cho thái độ tin kính và hạnh kiểm của bạn trở nên một hương thơm cho Đức Chúa Trời.
And these women sing an enchanting song, a song so alluring that all sailors who hear it crash into the rocks and die.”
Và những người phụ nữ này có một bài hát rất hay, một bài hát thật lôi cuốn đến mức mà những thuỷ thủ nào khi nghe nó đều đâm vào đá rồi chết.”
12 Bạn có kháng cự sức lôi cuốn của thế gian đồng thời tỏ ra trung thành dù bị chế giễu và chống đối không?
Some foolish persons turn their backs on the wisdom of God and follow the allurement of fickle fashion, the attraction of false popularity, and the thrill of the moment.
Một số người rồ dại làm ngơ trước sự thông sáng của Thượng Đế và đi theo thời trang bồng bột nhất thời, sự lôi cuốn của việc được ái mộ và sự háo hức nhất thời.
(1 John 2:15-17) The world’s allure in the form of materialism will hold little attraction for us when we compare it to “the real life.”
(1 Giăng 2:15-17) Sự hấp dẫn của thế gian qua chủ nghĩa duy vật sẽ không thu hút được chúng ta khi so sánh nó với “sự sống thật”.
Our Master, Jesus Christ, and His prophets have taught how to have that peace and happiness, even in a world that is ever more challenging, with increasing conflict and an intense concentration of alluring temptations.
Đức Thầy của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô và các vị tiên tri của Ngài đã dạy chúng ta cách thức có được sự bình an và hạnh phúc đó, ngay cả trong một thế giới mà có nhiều thử thách hơn, với sự xung đột ngày càng gia tăng và sự tập hợp mãnh liệt các cám dỗ đầy lôi cuốn.
Though He was tempted by that master of deceit, even the devil; though He was physically weakened from fasting 40 days and 40 nights and “was afterward an hungred”; yet when the evil one proffered Jesus the most alluring and tempting proposals, He gave to us a divine example of obedience by refusing to deviate from what He knew was right.8
Mặc dù Ngài đã bị tên tổ sư lừa gạt cám dỗ, chính là quỷ dữ; mặc dù thể chất của Ngài đã suy yếu vì nhịn ăn 40 ngày 40 đêm “rồi sau thì đói”; nhưng khi quỷ đưa ra những lời đề nghị đầy lôi cuốnhấp dẫn nhất thì Ngài đã cho chúng ta thấy một tấm gương siêu phàm về sự vâng lời bằng cách không chịu xa rời khỏi điều mà Ngài biết là đúng.8
It is set to a song written by Murphy, and was inspired by the “isolated beauty of tropical islands and the explosive allure of ocean volcanoes.”
Bộ phim dựa trên một bài hát do Murphy sáng tác và lấy cảm hứng từ “vẻ đẹp hoang sơ của hòn đảo nhiệt đới và sức quyến rũ bùng nổ của những miệng núi lửa đại dương.”
14 On the other hand, if we find delight in Jehovah’s Word, “the desire of the flesh and the desire of the eyes and the showy display of one’s means of life” will lose much of their allure.
14 Trái lại, nếu chúng ta ham thích Lời Đức Giê-hô-va thì “sự mê-tham của xác-thịt, mê-tham của mắt, và sự kiêu-ngạo của đời” sẽ không còn sức lôi cuốn chúng ta.
Though He was tempted by that master of deceit, even the devil, though He was physically weakened from fasting 40 days and 40 nights and was an hungered, yet when the evil one proffered Jesus the most alluring and tempting proposals, He gave to us a divine example of obedience by refusing to deviate from what He knew was right.13
Mặc dù Ngài bị kẻ chuyên lừa đảo cám dỗ, chính là quỷ dữ, mặc dù thể chất của Ngài suy yếu vì đã nhịn ăn 40 ngày và 40 đêm và đói lả, nhưng khi quỷ dữ đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn và lôi cuốn nhất, thì Ngài đã cho chúng ta thấy một tấm gương vâng lời Thượng Đế bằng cách từ chối không đi lạc lối khỏi những gì Ngài biết là đúng.13
The website”s consensus reads, “Dynasty”s revival retains enough of its predecessor”s over-the-top allure to offer a glamorous guilty pleasure in its first season, even if it never quite recaptures the magic of the original.”
Sự đồng thuận của trang web cho biết, “Sự hồi sinh của Dynasty vẫn giữ được sự quyến rũ của người tiền nhiệm trước đây trong mùa đầu tiên của nó, thậm chí nếu nó không bao giờ lấy lại được sự kỳ diệu của bản gốc.”
Much like Zoot Allures” closing track “Disco Boy”, it mocks the disco culture of the 1970s, but unlike “Disco Boy”, the song directly focuses on the dancing aspect of the culture.
Giống như bài hát của Zoot Allures, “Disco Boy”, bài hát này chế giễu nền văn hóa disco vào những năm 1970, nhưng không giống như “Disco Boy”, bài hát trực tiếp tập trung vào khía cạnh nhảy của văn hóa.
Ancient historian Curtius likewise said: “No contamination can surpass the manners of the city; no systematic corruption can offer more stimulations and allurements to debauchery.”
Cũng vậy, sử gia thời xưa là Curtius nói: “Lối sống của thành này ô uế cực độ; không một sự đồi trụy nào khác có thể sánh bằng Ba-by-lôn trong việc tạo ra mọi kích thích và khêu gợi trong lãnh vực trác táng”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Xem thêm:  Sugar daddy là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *