Thêm gmail của bạn vào windows live mail

Tiếp theo chuỗi bài viết về cách cấu hình Window Mail kết nối với các nhà cung cấp e-mail khác nhau, hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước cách cấu hình Window Mail kết nối với tài khoản Gmail. Như các bạn đã biết, Gmail là tài khoản email hỗ trợ POP3 miễn phí. Tuy nhiên để sử dụng đặc tính này bạn cần phải kích hoạt nó tại giao diện web Gmail. Cách kích hoạt POP3 trong Gmail Trước khi bắt đầu hãy kiểm tra tài khoản Gmail của bạn POP3 đã được kích hoạt hay chưa. Để thực hiện hãy đăng nhập vào tài khoản Gmail và chọn Settings -> Forwarding and POP/IMAP

*

Chọn một trong hai tùy chọn sau để kích hoạt dịch vụ POP3: Enable POP for all mail, hoặc Enable POP for mail that arrives from now on.

Watching: Thêm gmail của bạn vào windows live mail

*

Cách cấu hình Window Mail Khởi động Window Mail vào Tools rồi ấn nút Accounts như hình dưới đây.

*

Sau đó kích nút Add.

*

Chọn tùy chọn E-mail Account và kích Next.

*

Chọn tên và điền tên hiển thị sẽ xuất hiện trong thư bạn gửi đi rồi kích Next để chuyển sang của sổ tiếp theo.

*

Bạn được yêu cầu điền địa chỉ e-mail. Hãy điền và kích Next.

Readmore: How To Change The Color And Theme Of Your Inbox In Gmail Themes

See Also:  Is Gmail Safe For Work? -Kaspersky Daily | Kaspersky official blog

*

Trong cửa sổ tiếp theo bạn sẽ phải thiết lập máy chủ e-mail. Tại Incoming e-mail server chọn POP3 và tại Incoming & Outgoing server nhập tên như hình bên dưới và kiểm tra tùy chọn Outgoing server requires authentication. Khi thực hiện xong kích Next.

*

Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu tại cửa sổ Internet Mail Logon. Để dễ dàng sử dụng hãy chọn Remember password và kích Next.

*

Tới đây công việc của bạn gần như đã được hoàn thành. Kích chọn Do not download my e-mail at this time rồi kích nút Finish.

*

Cửa sổ Internet Accounts được mở ra. Hãy chọn tài khoản Gmail của bạn rồi kích Properties.

*

Tại thẻ Advance bạn nhập cổng 465 cho SMTPcổng 995 cho POP3. Chú ý kích chọn “This server requires a secure connection (SSL)” cho cả POP3 và SMTP. Nếu muốn thư của bạn lưu trên máy chủ Gmail thì đừng quên kích chọn Leave a copy of messages on server. Nếu không chọn tùy chọn này thì khi thư của bạn được tải về nó sẽ tự động bị xóa khỏi Gmail. Sau khi đã hoàn thành, kích OK.

Readmore: Oshkosh Area School District Gmail Login, Oconomowoc Area School District

*

Window Mail giờ đây đã được cấu hình kết nối với tài khoản Gmail của bạn. Hãy nhấn nút Send/Receive để bắt đầu gửi và nhận thư.

See Also:  How to resend an email in gmail

2 ★ 3
Categories: Mail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *